Tag Archives: «اطلس می‌کند

پژوهشکده مردم‌شناسی «اطلس مردم‌نگاری» را تدوین می‌کند

Published by:

پژوهشکده مردم‌شناسی «اطلس مردم‌نگاری» را تدوین می‌کند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن‌زاده، رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی با اعلام این خبر گفت: اطلس‌ مردم‌نگاری در دو قسمت نرم افزار و محتوا تهیه می‌شود.

وی با اشاره به آغاز تدوین این اطلس در 4 بخش افزود: در بخش استانی «اطلس مردم نگاری سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی» و در بخش موضوعی «اطلس نوروز و یلدا و طب سنتی و مردمی ایرانی» به عنوان فاز نخست تدوین خواهد شد.

رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهش‌هایی از قبیل فعالیت‌های میدانی مشترک با اداره کل میراث فرهنگی استان‌های «سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی»، «پژوهشی در مورد میراث فرهنگی اهل کتاب ایران»، «پژوهش پیشه‌های سنتی»، «صنعت بومی ابریشم» و… را پروژه‌هایی اعلام کرد که همزمان در مسیر تقویت اطلس مردم‌نگاری شکل گرفته و باعث به روز شدن اطلاعات اطلس نیز می‌شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه در کنار پروژه‌های کاربردی پروژه‌های موضوعی هم در اطلس اجرایی خواهند شد، عنوان کرد: اطلس مردم‌شناسی بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته تدوین می‌شود اما سعی شده با انجام مطالعات میدانی اطلاعات آن به روز شود.

به گفته وی این اطلس مبتنی بر مطالعات دو دهه اخیر این مرکز است اما در عین حال مطالعات متوقف شده‌ای نیست به نحوی که حداقل در دو سال اخیر بیشتر آنها به روز شده است.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی با بیان اینکه اطلس مردم‌نگاری و مردم‌شناسی در تمامی استان‌ها تدوین خواهد شد، اظهار کرد: این کار گسترده‌ای است که نیازمند زمانی طولانی است و شاید 10 سال به طول انجامد.

حسن‌زاده مدخل‌های اطلس مردم‌نگاری ایران را ساختار زیست محیطی و محیط طبیعی، حوزه‌ها و ترکیب‌های فرهنگی و وضعیت‌های اجتماعی، راه‌ها و ارتباطات، زبان، شیوه‌های معیشت، دانش فرهنگی و مردمی، فنون و هنرهای مردی، شیوه‌های عرضه تولیدات، حمل و نقل سنتی، پوشاک، مسکن، بازی‌ها، ورزش، آیین‌ها، ادبیات شفاهی و سوغات اعلام کرد.

وی افزود: پوشش گیاهی، منابع آبی، زبان، دین، ازدواج، طلاق، مراکز اقتصادی، راه‌های ارتباطی، زبان‌های قومی، کشاورزی، بازارها، نوع پوشاک، بازی‌های محلی و مدرن، افسانه‌های محلی، ورزش های بومی و سنتی و… از مواردی هستند که در قالب این موضوعات در پژوهش های میدانی بررسی می‌شوند.

حسن‌زاده گفت: تمامی این موارد در استان‌ها بررسی شده و در بانک اطلاعاتی اطلس مردم‌نگاری ذخیره می‌شود.

وی با اشاره به همکاری اداره کل استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برای تهیه محتوای اطلس و بانک اطلاعاتی آن عنوان کرد: یکی از وظایف مهم پژوهشکده مردم‌شناسی که در اساسنامه تأسیس شکل‌گیری آن مورد اشاره و تأکید قرار گرفته تألیف، تدوین و تولید اطلس مردم‌نگاری ایران است که در دستور کار است.

پژوهشکده مردم‌شناسی «اطلس مردم‌نگاری» را تدوین می‌کند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن‌زاده، رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی با اعلام این خبر گفت: اطلس‌ مردم‌نگاری در دو قسمت نرم افزار و محتوا تهیه می‌شود.

وی با اشاره به آغاز تدوین این اطلس در 4 بخش افزود: در بخش استانی «اطلس مردم نگاری سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی» و در بخش موضوعی «اطلس نوروز و یلدا و طب سنتی و مردمی ایرانی» به عنوان فاز نخست تدوین خواهد شد.

رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهش‌هایی از قبیل فعالیت‌های میدانی مشترک با اداره کل میراث فرهنگی استان‌های «سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی»، «پژوهشی در مورد میراث فرهنگی اهل کتاب ایران»، «پژوهش پیشه‌های سنتی»، «صنعت بومی ابریشم» و… را پروژه‌هایی اعلام کرد که همزمان در مسیر تقویت اطلس مردم‌نگاری شکل گرفته و باعث به روز شدن اطلاعات اطلس نیز می‌شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه در کنار پروژه‌های کاربردی پروژه‌های موضوعی هم در اطلس اجرایی خواهند شد، عنوان کرد: اطلس مردم‌شناسی بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته تدوین می‌شود اما سعی شده با انجام مطالعات میدانی اطلاعات آن به روز شود.

به گفته وی این اطلس مبتنی بر مطالعات دو دهه اخیر این مرکز است اما در عین حال مطالعات متوقف شده‌ای نیست به نحوی که حداقل در دو سال اخیر بیشتر آنها به روز شده است.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی با بیان اینکه اطلس مردم‌نگاری و مردم‌شناسی در تمامی استان‌ها تدوین خواهد شد، اظهار کرد: این کار گسترده‌ای است که نیازمند زمانی طولانی است و شاید 10 سال به طول انجامد.

حسن‌زاده مدخل‌های اطلس مردم‌نگاری ایران را ساختار زیست محیطی و محیط طبیعی، حوزه‌ها و ترکیب‌های فرهنگی و وضعیت‌های اجتماعی، راه‌ها و ارتباطات، زبان، شیوه‌های معیشت، دانش فرهنگی و مردمی، فنون و هنرهای مردی، شیوه‌های عرضه تولیدات، حمل و نقل سنتی، پوشاک، مسکن، بازی‌ها، ورزش، آیین‌ها، ادبیات شفاهی و سوغات اعلام کرد.

وی افزود: پوشش گیاهی، منابع آبی، زبان، دین، ازدواج، طلاق، مراکز اقتصادی، راه‌های ارتباطی، زبان‌های قومی، کشاورزی، بازارها، نوع پوشاک، بازی‌های محلی و مدرن، افسانه‌های محلی، ورزش های بومی و سنتی و… از مواردی هستند که در قالب این موضوعات در پژوهش های میدانی بررسی می‌شوند.

حسن‌زاده گفت: تمامی این موارد در استان‌ها بررسی شده و در بانک اطلاعاتی اطلس مردم‌نگاری ذخیره می‌شود.

وی با اشاره به همکاری اداره کل استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برای تهیه محتوای اطلس و بانک اطلاعاتی آن عنوان کرد: یکی از وظایف مهم پژوهشکده مردم‌شناسی که در اساسنامه تأسیس شکل‌گیری آن مورد اشاره و تأکید قرار گرفته تألیف، تدوین و تولید اطلس مردم‌نگاری ایران است که در دستور کار است.

پژوهشکده مردم‌شناسی «اطلس مردم‌نگاری» را تدوین می‌کند

خرید بک لینک

تلگرام