Tag Archives: «اصول آمد

کتاب «اصول جامع تحقیقات بازاریابی» به پیشخان آمد

Published by:

کتاب «اصول جامع تحقیقات بازاریابی» به پیشخان آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «اصول جامع تحقیقات بازاریابی» نوشته پائول هاگ به ترجمه دکتر امین اسداللهی و مهدی سرپرست به تازگی از سوی موسسه کتاب مهربان نشر وارد بازار کتاب شده است.
 
پائول هاگ در بخشی از پیشگفتار کتاب می‌نویسد: «اگر این کتاب را می‌‌خوانید پس به موضوع تحقیقات بازاریابی علاقه‌مند هستید احتمالا یک پروژه تحقیقاتی بازاریابی دارید که باید آن را کامل کنید و برای انجام آن به کمک نیاز دارید. ممکن است برای مدرک تحقیقاتی بازاریابی در حال تحصیل باشید. ممکن است بخواهید گواهینامه راهنمای جامعه / شهر تحقیقات بازاریابی را در زمینه تحقیقات بازاریابی و اجتماع دریافت کنید.»

این کتاب در واقع مقدمه‌ای برای بررسی موضوع کلی تحقیقات بازاریابی است و از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

ـ مقدمه‌ای بر تحقیقات بازاریابی ـ که اصول تحقیقات بازاریابی، تعیین اهداف تحقیق، طرح تحقیق و مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق را در برمی‌گیرد.

ـ ابزار محقق بازاریابی ـ ابزارهای کیفی و کمی، نمونه‌برداری، روش‌های مصاحبه و طراحی پرسشنامه را شامل می‌شود.

ـ تکمیل فرآیند تحقیقات بازاریابی ـ تحلیل و تفسیر داده‌ها، گزارش‌دهی و انتقال یافته‌ها و پیشینه به صنعت تحقیقات بازاریابی را پوشش می‌دهد.
 
در بخش دیگری از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «تحقیقات بازاریابی با دو رویکرد صورت می‌گیرد یکی تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل که بیشتر برای شرکت‌هایی مناسب است که متاسفانه فروش چندان مناسبی ندارند یا سهم بازار خود را از دست داده‌اند یا رقبا جایگزین آنان شده‌اند یا میزان رضایت از محصولات و خدمات شرکت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. رویکرد دوم شرکت‌هایی را در برمی‌گیرد که در مرحله بلوغ از محصولات خود قرار دارند یا به عبارت بهتر شرکت‌هایی که رهبر بازار خود هستند. این نوع از تحقیقات بازاریابی به عنوان مقیاس‌سازی شناخته می‌شوند و در واقع در پی یافتن عارضه نیستند بلکه بیشتر به دنبال ارائه مدلی کامل و جامع و مهم‌تر از همه مدلی سفارشی برای فروش و بازاریابی بهتر محصولات و خدمات آن شرکت هستند.»
 
مترجمان این اثر یادآور می‌شوند: «از آنجا که بسیاری از کتاب‌های تحقیقات بازاریابی موجود در بازار به بررسی تئوری‌ها و مبانی این رشته علمی می‌پردازند، بنابراین برای علاقه‌مندان، پژوهشگران و مدیران تحقیقات بازاریابی خلأ یک کتاب کاربردی در این حوزه سال‌ها احساس می‌شد؛ بنابراین بر آن شدیم تا با ترجمه کتاب کاربردی و عملیاتی اصول جامع تحقیقات بازاریابی اثر پائول هاگ کمکی هرچند ناچیز به دوستداران این حوزه جذاب و علمی داشته باشیم.»

 کتاب «اصول جامع تحقیقات بازاریابی» نوشته پائول هاگ به ترجمه دکتر امین اسداللهی و مهدی سرپرست با شمارگان 500 نسخه در 234 صفحه به بهای 135 هزار ریال به تازگی از سوی موسسه کتاب مهربان نشر در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

کتاب «اصول جامع تحقیقات بازاریابی» به پیشخان آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «اصول جامع تحقیقات بازاریابی» نوشته پائول هاگ به ترجمه دکتر امین اسداللهی و مهدی سرپرست به تازگی از سوی موسسه کتاب مهربان نشر وارد بازار کتاب شده است.
 
پائول هاگ در بخشی از پیشگفتار کتاب می‌نویسد: «اگر این کتاب را می‌‌خوانید پس به موضوع تحقیقات بازاریابی علاقه‌مند هستید احتمالا یک پروژه تحقیقاتی بازاریابی دارید که باید آن را کامل کنید و برای انجام آن به کمک نیاز دارید. ممکن است برای مدرک تحقیقاتی بازاریابی در حال تحصیل باشید. ممکن است بخواهید گواهینامه راهنمای جامعه / شهر تحقیقات بازاریابی را در زمینه تحقیقات بازاریابی و اجتماع دریافت کنید.»

این کتاب در واقع مقدمه‌ای برای بررسی موضوع کلی تحقیقات بازاریابی است و از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

ـ مقدمه‌ای بر تحقیقات بازاریابی ـ که اصول تحقیقات بازاریابی، تعیین اهداف تحقیق، طرح تحقیق و مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق را در برمی‌گیرد.

ـ ابزار محقق بازاریابی ـ ابزارهای کیفی و کمی، نمونه‌برداری، روش‌های مصاحبه و طراحی پرسشنامه را شامل می‌شود.

ـ تکمیل فرآیند تحقیقات بازاریابی ـ تحلیل و تفسیر داده‌ها، گزارش‌دهی و انتقال یافته‌ها و پیشینه به صنعت تحقیقات بازاریابی را پوشش می‌دهد.
 
در بخش دیگری از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «تحقیقات بازاریابی با دو رویکرد صورت می‌گیرد یکی تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل که بیشتر برای شرکت‌هایی مناسب است که متاسفانه فروش چندان مناسبی ندارند یا سهم بازار خود را از دست داده‌اند یا رقبا جایگزین آنان شده‌اند یا میزان رضایت از محصولات و خدمات شرکت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. رویکرد دوم شرکت‌هایی را در برمی‌گیرد که در مرحله بلوغ از محصولات خود قرار دارند یا به عبارت بهتر شرکت‌هایی که رهبر بازار خود هستند. این نوع از تحقیقات بازاریابی به عنوان مقیاس‌سازی شناخته می‌شوند و در واقع در پی یافتن عارضه نیستند بلکه بیشتر به دنبال ارائه مدلی کامل و جامع و مهم‌تر از همه مدلی سفارشی برای فروش و بازاریابی بهتر محصولات و خدمات آن شرکت هستند.»
 
مترجمان این اثر یادآور می‌شوند: «از آنجا که بسیاری از کتاب‌های تحقیقات بازاریابی موجود در بازار به بررسی تئوری‌ها و مبانی این رشته علمی می‌پردازند، بنابراین برای علاقه‌مندان، پژوهشگران و مدیران تحقیقات بازاریابی خلأ یک کتاب کاربردی در این حوزه سال‌ها احساس می‌شد؛ بنابراین بر آن شدیم تا با ترجمه کتاب کاربردی و عملیاتی اصول جامع تحقیقات بازاریابی اثر پائول هاگ کمکی هرچند ناچیز به دوستداران این حوزه جذاب و علمی داشته باشیم.»

 کتاب «اصول جامع تحقیقات بازاریابی» نوشته پائول هاگ به ترجمه دکتر امین اسداللهی و مهدی سرپرست با شمارگان 500 نسخه در 234 صفحه به بهای 135 هزار ریال به تازگی از سوی موسسه کتاب مهربان نشر در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

کتاب «اصول جامع تحقیقات بازاریابی» به پیشخان آمد

پرس نیوز