Tag Archives: «اسفندیارنامه» است

باقری: «اسفندیارنامه» برای مطالعه پژوهشگران تاریخ ایران باستان مناسب است

Published by:

باقری: «اسفندیارنامه» برای مطالعه پژوهشگران تاریخ ایران باستان مناسب است

مهری باقری، اسطوره‌پژوه و رئیس بنیاد پژوهش‌های شهریار با پیشنهاد مطالعه کتاب «اسفندیارنامه» به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این اثر کتابی است و درباره یکی از شخصیت‌های مطرح شاهنامه اطلاعات بسیار خوبی را به خواننده ارائه می‌کند.
 
وی افزود: کتاب اسفندیار قابل مطالعه برای همه اقشار جامعه است به ویژه برای افرادی که می‌خواهند اطلاعاتی درباره فرهنگ ایران باستان کسب کنند. البته پس از ورود اسلام به ایران، فرهنگ باستان به نوعی منتقل شده و برخی اسطوره‌ها و قهرمان‌ها هنوز مورد علاقه مردم هستند و این مدعا را می‌توان از اسامی که برای فرزندان‌شان انتخاب می‌کنند مشاهده کرد.

مولف در این اثر کوشیده است تا آنچه را در اسناد و گزارش‌های مکتوب به اسفندیار مربوط می‌شود، از کهن‌ترین نوشته یعنی اوستا و اشارات تاریخ‌نگاران یونانی و کتب مذهبی و ادبی بازمانده از دوران پیش از اسلام به زبان پهلوی و نیز آثار نویسندگان سده‌های نخستین اسلامی تا پژوهش‌های مستشرقین، همه را گرد آورده و در مداخل جداگانه، در اختیار خوانندگان و پژوهشگران قرار داده است.

باقری در «اسفندیارنامه» می‌کوشد به روایت سرشت مردمی، آیینی و پهلوانی «اسفندیار» یکی از پهلوانان شاهنامه فردوسی بپردازد. در این مسیر حماسه «هفت‌خوان اسفندیار» نیز شرح داده شده است. همچنین در این روایت نبرد رستم و اسفندیار با آهنگی داستانی و در قالب نثری ساده، بازنویسی شده است. در پایان کتاب نیز با بررسی دیدگاه‌های پژوهندگان معاصر نکاتی کوتاه درباره قاتل اسفندیار بیان شده است.

کتاب «اسفندیارنام» تالیف مهری باقری در 187 صفحه و به بهای 40 هزار تومان از سوی انتشارات کتابفروشی طهوری منتشر شده است.

باقری: «اسفندیارنامه» برای مطالعه پژوهشگران تاریخ ایران باستان مناسب است

مهری باقری، اسطوره‌پژوه و رئیس بنیاد پژوهش‌های شهریار با پیشنهاد مطالعه کتاب «اسفندیارنامه» به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این اثر کتابی است و درباره یکی از شخصیت‌های مطرح شاهنامه اطلاعات بسیار خوبی را به خواننده ارائه می‌کند.
 
وی افزود: کتاب اسفندیار قابل مطالعه برای همه اقشار جامعه است به ویژه برای افرادی که می‌خواهند اطلاعاتی درباره فرهنگ ایران باستان کسب کنند. البته پس از ورود اسلام به ایران، فرهنگ باستان به نوعی منتقل شده و برخی اسطوره‌ها و قهرمان‌ها هنوز مورد علاقه مردم هستند و این مدعا را می‌توان از اسامی که برای فرزندان‌شان انتخاب می‌کنند مشاهده کرد.

مولف در این اثر کوشیده است تا آنچه را در اسناد و گزارش‌های مکتوب به اسفندیار مربوط می‌شود، از کهن‌ترین نوشته یعنی اوستا و اشارات تاریخ‌نگاران یونانی و کتب مذهبی و ادبی بازمانده از دوران پیش از اسلام به زبان پهلوی و نیز آثار نویسندگان سده‌های نخستین اسلامی تا پژوهش‌های مستشرقین، همه را گرد آورده و در مداخل جداگانه، در اختیار خوانندگان و پژوهشگران قرار داده است.

باقری در «اسفندیارنامه» می‌کوشد به روایت سرشت مردمی، آیینی و پهلوانی «اسفندیار» یکی از پهلوانان شاهنامه فردوسی بپردازد. در این مسیر حماسه «هفت‌خوان اسفندیار» نیز شرح داده شده است. همچنین در این روایت نبرد رستم و اسفندیار با آهنگی داستانی و در قالب نثری ساده، بازنویسی شده است. در پایان کتاب نیز با بررسی دیدگاه‌های پژوهندگان معاصر نکاتی کوتاه درباره قاتل اسفندیار بیان شده است.

کتاب «اسفندیارنام» تالیف مهری باقری در 187 صفحه و به بهای 40 هزار تومان از سوی انتشارات کتابفروشی طهوری منتشر شده است.

باقری: «اسفندیارنامه» برای مطالعه پژوهشگران تاریخ ایران باستان مناسب است

ترانه