Tag Archives: «استجابت

تدوین مجموعه‌ کتاب‌هایی برای شهیدان اصفهانی مدافع حرم/ از «استجابت دعای مادر» تا «موجی که آرام گرفت»

Published by:

تدوین مجموعه‌ کتاب‌هایی برای شهیدان اصفهانی مدافع حرم/ از «استجابت دعای مادر» تا «موجی که آرام گرفت»

جانمراد احمدی، مدیر انتشارات دارخوین به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: این انتشارات مجموعه کتاب‌های تازه‌ای را برای 27 شهید مدافع حرم در دست انتشار دارد.

وی با بیان این‌که دسته‌ای از این کتاب‌ها در قالب خاطرات و زندگینامه شهیدان مدافع حرم نوشته می‌شوند، افزود: برای نوشتن این آثار 120 تا 150 صفحه‌ای، با خانواده شهیدان، دوستان و همسنگران آن‌ها صحبت شده است و در هر اثر با آوردن زندگینامه، خاطرات و تصاویری از شهید نیز آمده است.

به گفته احمدی، هر یک از این آثار در سالگرد شهیدان مدافع حرم استان اصفهان و در مسجد محله همان شهید رونمایی می‌شود. نخستین کتاب از این مجموعه، با نام «استجابت دعای مادر» که به شهید کمیل قربانی می‌پردازد، هفته گذشته رونمایی شد.

وی افزود: دو کتاب دیگر با نام‌های «پاکی و پایداری» درباره شهید مسلم خیزاب و «موجی که آرام گرفت» درباره شهید حمید‌رضا دایی‌تقی نیز 28 مهرماه 1395 در گلزار شهیدان اصفهان رونمایی شد.  

مدیر انتشارات دارخوین درباره دیگر قالبی که به شهیدان مدافع حرم استان اصفهان می‌پردازد، توضیح داد: در مجموعه‌هایی به نام «پنج دقیقه با مدافعان» در قالب کتاب‌های جیبی به معرفی کوتاه شهیدان مدافع حرم و نحوه شهادت آن‌ها پرداختیم.

وی اضافه کرد: تا پایان آذرماه، سالگرد تمام 27 شهید اصفهانی مدافع حرم به پایان می‌رسد و در آیین رونمایی ویژه‌ای از تمامی 27 اثر خاطرات شهیدان مدافع حرم و مجموعه «پنج دقیقه با مدافعان» رونمایی می‌شود.

تدوین مجموعه‌ کتاب‌هایی برای شهیدان اصفهانی مدافع حرم/ از «استجابت دعای مادر» تا «موجی که آرام گرفت»

جانمراد احمدی، مدیر انتشارات دارخوین به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: این انتشارات مجموعه کتاب‌های تازه‌ای را برای 27 شهید مدافع حرم در دست انتشار دارد.

وی با بیان این‌که دسته‌ای از این کتاب‌ها در قالب خاطرات و زندگینامه شهیدان مدافع حرم نوشته می‌شوند، افزود: برای نوشتن این آثار 120 تا 150 صفحه‌ای، با خانواده شهیدان، دوستان و همسنگران آن‌ها صحبت شده است و در هر اثر با آوردن زندگینامه، خاطرات و تصاویری از شهید نیز آمده است.

به گفته احمدی، هر یک از این آثار در سالگرد شهیدان مدافع حرم استان اصفهان و در مسجد محله همان شهید رونمایی می‌شود. نخستین کتاب از این مجموعه، با نام «استجابت دعای مادر» که به شهید کمیل قربانی می‌پردازد، هفته گذشته رونمایی شد.

وی افزود: دو کتاب دیگر با نام‌های «پاکی و پایداری» درباره شهید مسلم خیزاب و «موجی که آرام گرفت» درباره شهید حمید‌رضا دایی‌تقی نیز 28 مهرماه 1395 در گلزار شهیدان اصفهان رونمایی شد.  

مدیر انتشارات دارخوین درباره دیگر قالبی که به شهیدان مدافع حرم استان اصفهان می‌پردازد، توضیح داد: در مجموعه‌هایی به نام «پنج دقیقه با مدافعان» در قالب کتاب‌های جیبی به معرفی کوتاه شهیدان مدافع حرم و نحوه شهادت آن‌ها پرداختیم.

وی اضافه کرد: تا پایان آذرماه، سالگرد تمام 27 شهید اصفهانی مدافع حرم به پایان می‌رسد و در آیین رونمایی ویژه‌ای از تمامی 27 اثر خاطرات شهیدان مدافع حرم و مجموعه «پنج دقیقه با مدافعان» رونمایی می‌شود.

تدوین مجموعه‌ کتاب‌هایی برای شهیدان اصفهانی مدافع حرم/ از «استجابت دعای مادر» تا «موجی که آرام گرفت»

wolrd press news