Tag Archives: «اذان است

کردوانی: «اذان شعر به وقت رفسنجان» برای آخر هفته خواندنی است

Published by:

کردوانی: «اذان شعر به وقت رفسنجان» برای آخر هفته خواندنی است

دکتر پرویز کردوانی، پدرعلم کویر‌شناسی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره پیشنهاد مطالعه آخر هفته اظهار کرد: به مخاطبان خبرگزاری کتاب ایران مجموعه شعر «اذان شعر به وقت رفسنجان» نوشته علی حیدری‌‌زاده را پیشنهاد می‌کنم.

وی افزود: برخی عنوان‌های این مجموعه شامل «رای لب ماهیان به جز دریا نیست»، «خنجر بگو، حوالی آن سر چه می‌کنی؟»، «ساکت، که از آسمان صدا می‌آید»، «سپیدار سبز» و «چاه‌نامه» است. مقدمه دفتر آخر این مجموعه شعر مسئول دفتر انجمن شعر رفسنجان را من نوشتم.
 
پدر علم کویرشناسی ادامه داد: فعالیت این روز‌های من در حوزه نشر کتاب، غلط‌‌گیری و نوشتن مقدمه برای کتاب‌های دانشگاهی است. به‌عنوان نمونه در مقدمه دفتر ششم مجموعه «اذان شعر به وقت رفسنجان» نوشته‌‌ام: «قنات یا کاریز فنی، برای دستیابی به آب‌های زیر‌زمینی و جاری شدن آن به سطح زمین بدون هیچ‌گونه نیروی کمکی است.»

این فن اختراع چند‌هزار ساله ایرانیان است. طبق منابع موجود، اولین قنات و آب‌دهی بالا در زمان داریوش اول در کشور حفر شده است. در ادامه این مقدمه آمده است که با توسعه حفر قنات در ایران و شهرت یافتن آن این روش بسیار با ارزش و اختراع پیشینیان ما برای تامین آب مورد نیاز از دل زمین به دیگر کشور‌ها صادر شد.
 
کردوانی ادامه داد: در ادامه این مقدمه اشاره کرده‌ام که «روز‌ به‌روز بر تعداد قنات‌های کشور اضافه و آب سالم به مقدار مورد نیاز برای شرب و انواع حیوانات و به‌ویژه کشاورزان در سطح وسیع تامین می‌شد. مشکل اصلی ما در این زمینه از  سال 1340 شمسی آغاز شد که در مقدمه این مجموعه شعر نیز به آن اشاره داشته‌ام. از این سال به بعد با حفر چاه‌های نیمه عمیق و عمیق موتوری در مناطق مختلف  کشاورزی کشورمان رواج پیدا کرد.
 
این چهره ماندگار کشور گفت: در ادامه این مقدمه نیز به آسیب‌های تامین آب با استفاده از چاه مکانیزه اشاره کرده‌ام. به‌عبارت دیگر «نو که اومد به بازار کهنه شود دل‌آزاد» از اشعار علی‌حیدری‌زاده نیز در این مقدمه استفاده کرده‌ام مانند «افسوس قنات را شهیدش کردند/ از روی زمین نا‌پدیدش کردند/ هر مرغ مهاجری که از راه رسید با چاه عمیق ناامیدش کردند»    
 
کردوانی با تاکید بر اهمیت کتاب گفت: با توجه به گسترش اینترنت و شبکه‌های مجازی همچنان معتقدم که کتاب با اهمیت است کتاب‌های بازار نشر دانشگاهی بیشتر ترجمه است که چندان به درد مملکت ما نمی‌خورد.

کردوانی: «اذان شعر به وقت رفسنجان» برای آخر هفته خواندنی است

دکتر پرویز کردوانی، پدرعلم کویر‌شناسی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره پیشنهاد مطالعه آخر هفته اظهار کرد: به مخاطبان خبرگزاری کتاب ایران مجموعه شعر «اذان شعر به وقت رفسنجان» نوشته علی حیدری‌‌زاده را پیشنهاد می‌کنم.

وی افزود: برخی عنوان‌های این مجموعه شامل «رای لب ماهیان به جز دریا نیست»، «خنجر بگو، حوالی آن سر چه می‌کنی؟»، «ساکت، که از آسمان صدا می‌آید»، «سپیدار سبز» و «چاه‌نامه» است. مقدمه دفتر آخر این مجموعه شعر مسئول دفتر انجمن شعر رفسنجان را من نوشتم.
 
پدر علم کویرشناسی ادامه داد: فعالیت این روز‌های من در حوزه نشر کتاب، غلط‌‌گیری و نوشتن مقدمه برای کتاب‌های دانشگاهی است. به‌عنوان نمونه در مقدمه دفتر ششم مجموعه «اذان شعر به وقت رفسنجان» نوشته‌‌ام: «قنات یا کاریز فنی، برای دستیابی به آب‌های زیر‌زمینی و جاری شدن آن به سطح زمین بدون هیچ‌گونه نیروی کمکی است.»

این فن اختراع چند‌هزار ساله ایرانیان است. طبق منابع موجود، اولین قنات و آب‌دهی بالا در زمان داریوش اول در کشور حفر شده است. در ادامه این مقدمه آمده است که با توسعه حفر قنات در ایران و شهرت یافتن آن این روش بسیار با ارزش و اختراع پیشینیان ما برای تامین آب مورد نیاز از دل زمین به دیگر کشور‌ها صادر شد.
 
کردوانی ادامه داد: در ادامه این مقدمه اشاره کرده‌ام که «روز‌ به‌روز بر تعداد قنات‌های کشور اضافه و آب سالم به مقدار مورد نیاز برای شرب و انواع حیوانات و به‌ویژه کشاورزان در سطح وسیع تامین می‌شد. مشکل اصلی ما در این زمینه از  سال 1340 شمسی آغاز شد که در مقدمه این مجموعه شعر نیز به آن اشاره داشته‌ام. از این سال به بعد با حفر چاه‌های نیمه عمیق و عمیق موتوری در مناطق مختلف  کشاورزی کشورمان رواج پیدا کرد.
 
این چهره ماندگار کشور گفت: در ادامه این مقدمه نیز به آسیب‌های تامین آب با استفاده از چاه مکانیزه اشاره کرده‌ام. به‌عبارت دیگر «نو که اومد به بازار کهنه شود دل‌آزاد» از اشعار علی‌حیدری‌زاده نیز در این مقدمه استفاده کرده‌ام مانند «افسوس قنات را شهیدش کردند/ از روی زمین نا‌پدیدش کردند/ هر مرغ مهاجری که از راه رسید با چاه عمیق ناامیدش کردند»    
 
کردوانی با تاکید بر اهمیت کتاب گفت: با توجه به گسترش اینترنت و شبکه‌های مجازی همچنان معتقدم که کتاب با اهمیت است کتاب‌های بازار نشر دانشگاهی بیشتر ترجمه است که چندان به درد مملکت ما نمی‌خورد.

کردوانی: «اذان شعر به وقت رفسنجان» برای آخر هفته خواندنی است

عرفان دینی