Tag Archives: «ادبیات ترجمه

​موسی اسوار «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» را ترجمه کرد

Published by:

​موسی اسوار «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» را ترجمه کرد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوزدهمین کتاب از مجموعه «ادبی معاصر فارسی» را با عنوان «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» نوشته طه حسین با ترجمه موسی اسوار منتشر کرد.
 
در مقدمه این اثر به قلم موسی اسوار آمده است: «آگاهی از تجارب ملل دیگر در تدوین تاریخ ادبی به اختیار راست‌ترین و روشن‌ترین راه تاریخ‌نگاری ادبیات ملی کمک شایان می‌کند. تاسی به پیشگامان تحقیق در فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر اگر سنجیده و معطوف به اقتضائات علمی باشد، در غنا و توفیق پژوهش موثر است. این تاثیر وقتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که تجربه مورد استناد از حوزه‌ای باشد که با قلمرو و خصلت‌ها و خصایص فرهنگی و زمینه‌های تاریخی و سیاسی و اجتماعی ما روابط ریشه‌دار و مطابقات بالنسبه تام دارد.

مجموعه حاضر شامل گفتارهایی است که طه حسین در سال ۱۹۲۷م در صدر کتاب معروف خود، درباره ادب جاهلی «فی الأدب الجاهلی»، املا کرده است. مقصود او از این گفتار نقد روش‌های مرسوم و متعارف در تألیف و تدریس تاریخ ادبیات در مصر زمان او بوده است. این نقد از حیث تأکید بر صحیح‌ترین روش‌های پژوهش و تتبع در تاریخ‌نگاری ادبیات و اقتضائات علمی و ذوقی آن، و لزوم پرهیز از مسامحه و آسان‌پنداری در تدریس و تدوین تاریخ ادب، روشنگر و راهگشاست.»

این مجموعه در ۹ گفتار به نام‌های «درس ادبیات در مصر»، «راه و روش اصلاح»، «فرهنگ و درس ادبیات»، «ادبیات»، «رابطه ادبیات و تاریخ ادبیات»، «ادبیات انشایی و ادبیات توصیفی»، «معیارهای تاریخ ادبی (معیار سیاسی، معیار علمی، معیار ادبی)»، «تاریخ‌نگاریِ ادبیات عربی کی دست خواهد داد؟» و «آزادی و ادبیات» تدوین شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «اگر بخواهیم به راهی برویم که مشایخ ادب در مصر رفته‌اند و به این ادبیات رسمی متعارف در دانشسراها و دبیرستان‌ها رو نهیم، کار بس آسان است. چه از آن آسان‌تر که راه‌ همواری در پیش گیریم که چندی است گشوده شده و مردم فریفته آن گشته‌اند و خیال بسته‌اند ادبیات را به تمامی دگرگون و افتخار اختراع و ابتکار در علم را برای این نسل تضمین خواهد کرد.»
 
طه حسین، ادیب، ناقد و محقق بزرگ در سال 1889 در دهکده‌ای از توابع مغاغه در استان منیا در صعید مصر متولد شد. در سه‌سالگی، در پی ابتلا به چشم‌درد، بینائی خود را از دست داد اما نبوغ او از همان دوران کودکی مشهود بود. آثار او متعدد و در حوزه‌های نقد، تاریخ، ادب و فرهنگ است. شماری از این آثار چندین زبان از جمله فارسی، ترجمه شده است.
 
کتاب «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» نوشته طه حسین با ترجمه موسی اسوار در 78 صفحه با شمارگان 500 نسخه، به بهای 5 هزار تومان از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

​موسی اسوار «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» را ترجمه کرد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوزدهمین کتاب از مجموعه «ادبی معاصر فارسی» را با عنوان «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» نوشته طه حسین با ترجمه موسی اسوار منتشر کرد.
 
در مقدمه این اثر به قلم موسی اسوار آمده است: «آگاهی از تجارب ملل دیگر در تدوین تاریخ ادبی به اختیار راست‌ترین و روشن‌ترین راه تاریخ‌نگاری ادبیات ملی کمک شایان می‌کند. تاسی به پیشگامان تحقیق در فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر اگر سنجیده و معطوف به اقتضائات علمی باشد، در غنا و توفیق پژوهش موثر است. این تاثیر وقتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که تجربه مورد استناد از حوزه‌ای باشد که با قلمرو و خصلت‌ها و خصایص فرهنگی و زمینه‌های تاریخی و سیاسی و اجتماعی ما روابط ریشه‌دار و مطابقات بالنسبه تام دارد.

مجموعه حاضر شامل گفتارهایی است که طه حسین در سال ۱۹۲۷م در صدر کتاب معروف خود، درباره ادب جاهلی «فی الأدب الجاهلی»، املا کرده است. مقصود او از این گفتار نقد روش‌های مرسوم و متعارف در تألیف و تدریس تاریخ ادبیات در مصر زمان او بوده است. این نقد از حیث تأکید بر صحیح‌ترین روش‌های پژوهش و تتبع در تاریخ‌نگاری ادبیات و اقتضائات علمی و ذوقی آن، و لزوم پرهیز از مسامحه و آسان‌پنداری در تدریس و تدوین تاریخ ادب، روشنگر و راهگشاست.»

این مجموعه در ۹ گفتار به نام‌های «درس ادبیات در مصر»، «راه و روش اصلاح»، «فرهنگ و درس ادبیات»، «ادبیات»، «رابطه ادبیات و تاریخ ادبیات»، «ادبیات انشایی و ادبیات توصیفی»، «معیارهای تاریخ ادبی (معیار سیاسی، معیار علمی، معیار ادبی)»، «تاریخ‌نگاریِ ادبیات عربی کی دست خواهد داد؟» و «آزادی و ادبیات» تدوین شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «اگر بخواهیم به راهی برویم که مشایخ ادب در مصر رفته‌اند و به این ادبیات رسمی متعارف در دانشسراها و دبیرستان‌ها رو نهیم، کار بس آسان است. چه از آن آسان‌تر که راه‌ همواری در پیش گیریم که چندی است گشوده شده و مردم فریفته آن گشته‌اند و خیال بسته‌اند ادبیات را به تمامی دگرگون و افتخار اختراع و ابتکار در علم را برای این نسل تضمین خواهد کرد.»
 
طه حسین، ادیب، ناقد و محقق بزرگ در سال 1889 در دهکده‌ای از توابع مغاغه در استان منیا در صعید مصر متولد شد. در سه‌سالگی، در پی ابتلا به چشم‌درد، بینائی خود را از دست داد اما نبوغ او از همان دوران کودکی مشهود بود. آثار او متعدد و در حوزه‌های نقد، تاریخ، ادب و فرهنگ است. شماری از این آثار چندین زبان از جمله فارسی، ترجمه شده است.
 
کتاب «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» نوشته طه حسین با ترجمه موسی اسوار در 78 صفحه با شمارگان 500 نسخه، به بهای 5 هزار تومان از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

​موسی اسوار «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» را ترجمه کرد

مجله اتومبیل