Tag Archives: «آنها می‌شود

احمدی: «آنها که ما نیستیم» از امکانات تازه در رمان فارسی استفاده کرده است/ «هیولاهای خانگی» به زودی منتشر می‌شود

Published by:

احمدی: «آنها که ما نیستیم» از امکانات تازه در رمان فارسی استفاده کرده است/ «هیولاهای خانگی» به زودی منتشر می‌شود

فرشته احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه عنوان کرد: طبیعتاً ما به دلیل نوع کار و حرفه‌مان مجبوریم کتاب‌های زیادی از تازه‌های نشر را بخوانیم که برخی از آنها خوب و برخی بد هستند. اما از میان کتاب‌های خوبی که این اواخر خوانده‌ام کتاب «آنها که ما نیستیم» نوشته محمد حسینی را به علاقه‌مندان به رمان‌های فارسی پیشنهاد می‌کنم که در ماه‌های اخیر از سوی انتشارات ثالث منتشر شده است.

این داستان نویس و منتقد ادبی درباره این کتاب توضیح داد: رمان در شش بخش «مایی که تو می‌گویی (1)»، «یک گریز نه‌چندان کوتاه»، «مایی که تو می‌گویی (2)»، «بگذار خودم بگویم»، «من: حکایت همچنان باقی است؟» و «حالا که تو خوانده‌ای بگو» روایت شده که عناوین این بخش‌ها نیز گویای درهم شدن من‌های مختلف متن است.

وی افزود: «آنها که ما نیستیم» پیشنهادهای تازه‌ای به لحاظ فرمی و ساختار رمان ارائه داده و تلاش می‌کند تا از امکانت تازه‌ای در داستان و رمان فارسی استفاده کند. همچنین شخصیت‌پردازی افراد متنوع و حرکت در مرز جدی گرفتن و نگرفتن موضوعات مطرح شده از نکات جالب توجه در این رمان است.

احمدی این رمان را دارای جذابیت‌های خاصی دانست و گفت: داستان این رمان در مسیری معین حرکت می‌کند و جایی که به ظاهر به نقطه پایانی می‌رسد، از آن طفره می‌رود و راه جدیدی در پیش می‌گیرد. وجود این خصیصه‌ها در این اثر، مطالعه «آنها که ما نیستیم» را برای هر خواننده‌ای جذاب و لذتبخش می‌کند.

این داستان‌نویس همچنین درباره جدیدترین آثار در دست انتشار خود نیز گفت: به تازگی یک مجموعه داستانی جدید با عنوان «هیولاهای خانگی» به انتشارات ثالث سپرده‌ام که شامل هشت داستان مختلف است که در 150 صفحه ارائه شده است. زمان دقیق انتشار آن مشخص نیست و به خصوص با تغییر و تحولات به وجود آمده در اداره کتاب و بخش ممیزی باید دید که فرایند دریافت مجوز آن چقدر زمان می‌برد.
 

احمدی: «آنها که ما نیستیم» از امکانات تازه در رمان فارسی استفاده کرده است/ «هیولاهای خانگی» به زودی منتشر می‌شود

فرشته احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه عنوان کرد: طبیعتاً ما به دلیل نوع کار و حرفه‌مان مجبوریم کتاب‌های زیادی از تازه‌های نشر را بخوانیم که برخی از آنها خوب و برخی بد هستند. اما از میان کتاب‌های خوبی که این اواخر خوانده‌ام کتاب «آنها که ما نیستیم» نوشته محمد حسینی را به علاقه‌مندان به رمان‌های فارسی پیشنهاد می‌کنم که در ماه‌های اخیر از سوی انتشارات ثالث منتشر شده است.

این داستان نویس و منتقد ادبی درباره این کتاب توضیح داد: رمان در شش بخش «مایی که تو می‌گویی (1)»، «یک گریز نه‌چندان کوتاه»، «مایی که تو می‌گویی (2)»، «بگذار خودم بگویم»، «من: حکایت همچنان باقی است؟» و «حالا که تو خوانده‌ای بگو» روایت شده که عناوین این بخش‌ها نیز گویای درهم شدن من‌های مختلف متن است.

وی افزود: «آنها که ما نیستیم» پیشنهادهای تازه‌ای به لحاظ فرمی و ساختار رمان ارائه داده و تلاش می‌کند تا از امکانت تازه‌ای در داستان و رمان فارسی استفاده کند. همچنین شخصیت‌پردازی افراد متنوع و حرکت در مرز جدی گرفتن و نگرفتن موضوعات مطرح شده از نکات جالب توجه در این رمان است.

احمدی این رمان را دارای جذابیت‌های خاصی دانست و گفت: داستان این رمان در مسیری معین حرکت می‌کند و جایی که به ظاهر به نقطه پایانی می‌رسد، از آن طفره می‌رود و راه جدیدی در پیش می‌گیرد. وجود این خصیصه‌ها در این اثر، مطالعه «آنها که ما نیستیم» را برای هر خواننده‌ای جذاب و لذتبخش می‌کند.

این داستان‌نویس همچنین درباره جدیدترین آثار در دست انتشار خود نیز گفت: به تازگی یک مجموعه داستانی جدید با عنوان «هیولاهای خانگی» به انتشارات ثالث سپرده‌ام که شامل هشت داستان مختلف است که در 150 صفحه ارائه شده است. زمان دقیق انتشار آن مشخص نیست و به خصوص با تغییر و تحولات به وجود آمده در اداره کتاب و بخش ممیزی باید دید که فرایند دریافت مجوز آن چقدر زمان می‌برد.
 

احمدی: «آنها که ما نیستیم» از امکانات تازه در رمان فارسی استفاده کرده است/ «هیولاهای خانگی» به زودی منتشر می‌شود

خرید بک لینک