Tag Archives: «آسیب‌شناسی قراقستان

برگزاری دوره «آسیب‌شناسی و مرمت آثار کاغذی» ویژه کارشناسان کتابخانه آکادمی ملی قراقستان

Published by:

برگزاری دوره «آسیب‌شناسی و مرمت آثار کاغذی» ویژه کارشناسان کتابخانه آکادمی ملی قراقستان

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تعامل با کشورهای منطقه و اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، شانزدهمین دوره آموزش تئوری و عملی «آسیب‌شناسی و مرمت آثار کاغذی» به همت کارشناسان اداره‌کل حفاظت و نگهداری آرشیو ملی برگزار شد.

در این دوره آموزشی پنج‌روزه، پنج نفر از کارشناسان کتابخانه آکادمی ملی قزاقستان با سیاست‌های حفاظت و نگهداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، روش‌های شناسایی عوامل بیولوژیک، عوامل آسیب‌رسان به اسناد و کتاب‌ها، استانداردهای حفاظت و نگهداری، آسیب‌زدایی شیمیایی، فرایند آفت‌زدایی، روش‌های مرمت، انواع روش‌های دوخت و جلدسازی و مرمت جلدهای آسیب‌دیده آشنا شدند.

بازدید از بخش‌های تخصصی آرشیو ملی ایران از برنامه‌های حاشیه‌ این دوره برای کارشناسان کتابخانه آکادمی ملی قزاقستان بود.

برگزاری دوره «آسیب‌شناسی و مرمت آثار کاغذی» ویژه کارشناسان کتابخانه آکادمی ملی قراقستان

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تعامل با کشورهای منطقه و اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، شانزدهمین دوره آموزش تئوری و عملی «آسیب‌شناسی و مرمت آثار کاغذی» به همت کارشناسان اداره‌کل حفاظت و نگهداری آرشیو ملی برگزار شد.

در این دوره آموزشی پنج‌روزه، پنج نفر از کارشناسان کتابخانه آکادمی ملی قزاقستان با سیاست‌های حفاظت و نگهداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، روش‌های شناسایی عوامل بیولوژیک، عوامل آسیب‌رسان به اسناد و کتاب‌ها، استانداردهای حفاظت و نگهداری، آسیب‌زدایی شیمیایی، فرایند آفت‌زدایی، روش‌های مرمت، انواع روش‌های دوخت و جلدسازی و مرمت جلدهای آسیب‌دیده آشنا شدند.

بازدید از بخش‌های تخصصی آرشیو ملی ایران از برنامه‌های حاشیه‌ این دوره برای کارشناسان کتابخانه آکادمی ملی قزاقستان بود.

برگزاری دوره «آسیب‌شناسی و مرمت آثار کاغذی» ویژه کارشناسان کتابخانه آکادمی ملی قراقستان

خبرگزاری ایران