Tag Archives: «آرامش» من»

مهناز فتاحی: «آرامش» را با مطالعه «پدربزرگ و من» بیاموزیم

Published by:

مهناز فتاحی: «آرامش» را با مطالعه «پدربزرگ و من» بیاموزیم

مهناز فتاحی، از نویسندگان حوزه دفاع مقدس در گفت‌و گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) مطالعه کتاب «پدربزرگ و من» نوشته هلن بوکلی، با ترجمه حسین سیدی را برای مطالعه آخر هفته به مخاطبان کتاب پیشنهاد کرد.

وی درباره محتوای این کتاب توضیح داد: این کتاب به ماجرای پدربزرگی می‌پردازد که همراه با نوه کوچک خود خیابانی را طی می‌کنند. آن‌ها هیچ عجله‌ای در پیمودن راه ندارند و از پیاده‌روی خود بسیار لذت می‌برند و در واقع زندگی را حس می‌کنند. در مقابل مردمی هستند که بسیار با شتاب خیابان را طی می‌کنند و هیچ توجهی به اطراف خود در خیابان ندارند. در پایان، هم پدربزرگ و نوه‌اش و هم مردم دیگر به مقصد خود می‌رسند اما تفاوت‌هایی در نوع رسیدن آن‌ها وجود دارد.

این نویسنده حوزه دفاع مقدس درباره دلیل پیشنهاد این کتاب گفت: درست است که این کتاب برای گروه سنی کودکان (ب و ج) نوشته شده است اما مطالعه آن می‌تواند برای بزرگسالان هم مفید باشد. داستان این کتاب سرعت زندگی ماشینی و در مقابل، آرامشی که می‌توان آن را حفظ کرد و تداوم بخشید را به تصویر می‌کشد. نویسنده مفهوم عمیقی را به مخاطبش منتقل می‌کند و به نظر می‌رسد که آرامشی که بوکلی قصد دارد به مخاطبش بیاموزد، در ریتم و متن کتاب نیز وجود دارد.

فتاحی ادامه داد: در طرحی که برای مطالعه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «12 ماه، 12 کتاب» ارایه کردم، این کتاب نخستین اثری بود که پیشنهاد دادم و مطالعه آن را به مخاطبان خبرگزاری ایبنا هم توصیه می‌کنم. مطالعه این کتاب روی زندگی من تاثیر داشته است.

انتشارات «مدرسه برهان» سال 1391 کتاب «پدربزرگ و من» را با شمارگان سه‌هزار نسخه، قطع رحلی، 24 صفحه و به بهای    26‌هزار ریال به چاپ هشتم رساند.

مهناز فتاحی: «آرامش» را با مطالعه «پدربزرگ و من» بیاموزیم

مهناز فتاحی، از نویسندگان حوزه دفاع مقدس در گفت‌و گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) مطالعه کتاب «پدربزرگ و من» نوشته هلن بوکلی، با ترجمه حسین سیدی را برای مطالعه آخر هفته به مخاطبان کتاب پیشنهاد کرد.

وی درباره محتوای این کتاب توضیح داد: این کتاب به ماجرای پدربزرگی می‌پردازد که همراه با نوه کوچک خود خیابانی را طی می‌کنند. آن‌ها هیچ عجله‌ای در پیمودن راه ندارند و از پیاده‌روی خود بسیار لذت می‌برند و در واقع زندگی را حس می‌کنند. در مقابل مردمی هستند که بسیار با شتاب خیابان را طی می‌کنند و هیچ توجهی به اطراف خود در خیابان ندارند. در پایان، هم پدربزرگ و نوه‌اش و هم مردم دیگر به مقصد خود می‌رسند اما تفاوت‌هایی در نوع رسیدن آن‌ها وجود دارد.

این نویسنده حوزه دفاع مقدس درباره دلیل پیشنهاد این کتاب گفت: درست است که این کتاب برای گروه سنی کودکان (ب و ج) نوشته شده است اما مطالعه آن می‌تواند برای بزرگسالان هم مفید باشد. داستان این کتاب سرعت زندگی ماشینی و در مقابل، آرامشی که می‌توان آن را حفظ کرد و تداوم بخشید را به تصویر می‌کشد. نویسنده مفهوم عمیقی را به مخاطبش منتقل می‌کند و به نظر می‌رسد که آرامشی که بوکلی قصد دارد به مخاطبش بیاموزد، در ریتم و متن کتاب نیز وجود دارد.

فتاحی ادامه داد: در طرحی که برای مطالعه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «12 ماه، 12 کتاب» ارایه کردم، این کتاب نخستین اثری بود که پیشنهاد دادم و مطالعه آن را به مخاطبان خبرگزاری ایبنا هم توصیه می‌کنم. مطالعه این کتاب روی زندگی من تاثیر داشته است.

انتشارات «مدرسه برهان» سال 1391 کتاب «پدربزرگ و من» را با شمارگان سه‌هزار نسخه، قطع رحلی، 24 صفحه و به بهای    26‌هزار ریال به چاپ هشتم رساند.

مهناز فتاحی: «آرامش» را با مطالعه «پدربزرگ و من» بیاموزیم

سیستم اطلاع رسانی

مهناز فتاحی: آرامش را با مطالعه «پدربزرگ و من» بیاموزیم

Published by:

مهناز فتاحی: آرامش را با مطالعه «پدربزرگ و من» بیاموزیم

مهناز فتاحی، از نویسندگان حوزه دفاع مقدس در گفت‌و گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) مطالعه کتاب «پدربزرگ و من» نوشته هلن بوکلی با ترجمه حسین سیدی را برای مطالعه آخر هفته به مخاطبان کتاب پیشنهاد کرد.

وی درباره محتوای این کتاب توضیح داد: این کتاب به ماجرای پدربزرگی می‌پردازد که همراه با نوه کوچک خود خیابانی را طی می‌کنند. آن‌ها هیچ عجله‌ای در پیمودن راه ندارند و از پیاده‌روی خود بسیار لذت می‌برند و در واقع زندگی را حس می‌کنند. در مقابل مردمی هستند که بسیار با شتاب خیابان را طی می‌کنند و هیچ توجهی به اطراف خود در خیابان ندارند. در پایان، هم پدربزرگ و نوه‌اش و هم مردم دیگر به مقصد خود می‌رسند اما تفاوت‌هایی در نوع رسیدن آن‌ها وجود دارد.

این نویسنده حوزه دفاع مقدس درباره دلیل پیشنهاد این کتاب گفت: درست است که این کتاب برای گروه سنی کودکان (ب و ج) نوشته شده است اما مطالعه آن می‌تواند برای بزرگسالان هم مفید باشد. داستان این کتاب سرعت زندگی ماشینی و در مقابل، آرامشی که می‌توان آن را حفظ کرد و تداوم بخشید را به تصویر می‌کشد. نویسنده مفهوم عمیقی را به مخاطبش منتقل می‌کند و به نظر می‌رسد که آرامشی که بوکلی قصد دارد به مخاطبش بیاموزد، در ریتم و متن کتاب نیز وجود دارد.

فتاحی ادامه داد: در طرحی که برای مطالعه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «12 ماه، 12 کتاب» ارایه کردم، این کتاب نخستین اثری بود که پیشنهاد دادم و مطالعه آن را به مخاطبان خبرگزاری ایبنا هم توصیه می‌کنم. مطالعه این کتاب روی زندگی من تاثیر داشته است.

انتشارات «مدرسه برهان» سال 1391 کتاب «پدربزرگ و من» را با شمارگان سه‌هزار نسخه، قطع رحلی، 24 صفحه و به بهای    26‌هزار ریال به چاپ هشتم رساند.

مهناز فتاحی: آرامش را با مطالعه «پدربزرگ و من» بیاموزیم

مهناز فتاحی، از نویسندگان حوزه دفاع مقدس در گفت‌و گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) مطالعه کتاب «پدربزرگ و من» نوشته هلن بوکلی با ترجمه حسین سیدی را برای مطالعه آخر هفته به مخاطبان کتاب پیشنهاد کرد.

وی درباره محتوای این کتاب توضیح داد: این کتاب به ماجرای پدربزرگی می‌پردازد که همراه با نوه کوچک خود خیابانی را طی می‌کنند. آن‌ها هیچ عجله‌ای در پیمودن راه ندارند و از پیاده‌روی خود بسیار لذت می‌برند و در واقع زندگی را حس می‌کنند. در مقابل مردمی هستند که بسیار با شتاب خیابان را طی می‌کنند و هیچ توجهی به اطراف خود در خیابان ندارند. در پایان، هم پدربزرگ و نوه‌اش و هم مردم دیگر به مقصد خود می‌رسند اما تفاوت‌هایی در نوع رسیدن آن‌ها وجود دارد.

این نویسنده حوزه دفاع مقدس درباره دلیل پیشنهاد این کتاب گفت: درست است که این کتاب برای گروه سنی کودکان (ب و ج) نوشته شده است اما مطالعه آن می‌تواند برای بزرگسالان هم مفید باشد. داستان این کتاب سرعت زندگی ماشینی و در مقابل، آرامشی که می‌توان آن را حفظ کرد و تداوم بخشید را به تصویر می‌کشد. نویسنده مفهوم عمیقی را به مخاطبش منتقل می‌کند و به نظر می‌رسد که آرامشی که بوکلی قصد دارد به مخاطبش بیاموزد، در ریتم و متن کتاب نیز وجود دارد.

فتاحی ادامه داد: در طرحی که برای مطالعه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «12 ماه، 12 کتاب» ارایه کردم، این کتاب نخستین اثری بود که پیشنهاد دادم و مطالعه آن را به مخاطبان خبرگزاری ایبنا هم توصیه می‌کنم. مطالعه این کتاب روی زندگی من تاثیر داشته است.

انتشارات «مدرسه برهان» سال 1391 کتاب «پدربزرگ و من» را با شمارگان سه‌هزار نسخه، قطع رحلی، 24 صفحه و به بهای    26‌هزار ریال به چاپ هشتم رساند.

مهناز فتاحی: آرامش را با مطالعه «پدربزرگ و من» بیاموزیم

دانلود فیلم خارجی