30نشست در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برگزار می‌شود

30نشست در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک، بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با مشارکت و همراهی نهادها، ناشران صاحب نظر و تشکل‌های مرتبط و فعال در حوزه کودک و نوجوان مانند شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان، انجمن تصویرگران، انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر، نهاد کتابخانه‌های عمومی و نشر شهر 30 نشست در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برگزار می‌کند.

مدیریت سرای اهل قلم کودک و نوجوان امسال به انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک سپرده شده است و مسئولیت این بخش بر عهده مریم جدلی، مدیر مسئول انتشارات نغمه‌ نو‌اندیش از اعضای انجمن فرهنگی است.

در این نشست‌ها موضوع‌هایی مانند رویکردهای نو در ترویج خواندن، جنسیت در کتاب‌های کودک و نوجوان، کتاب کودک و نوجوان و نیازسنجی، مولفه‌های اثر بخشی ادبیات دفاع مقدس در حوزه کودک و نوجوان و تصویرگری کتاب و ارتباط آن با متن مورد بررسی قرار می‌گیرد و از دو کتاب رونمایی خواهد شد.

برنامه‌های سرای اهل قلم کودک و نوجوان از چهارشنبه 15 اردیبهشت تا شنبه 25 اردیبهشت از ساعت 10:30 الی 17:30 در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برگزار می‌شود و شرکت برای عموم آزاد است.

جدول برنامه‌های سرای اهل قلم کودک و نوجوان واقع در سالن 109 کودک و نوجوان، در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به زودی اعلام می‌شود.
 

30نشست در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک، بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با مشارکت و همراهی نهادها، ناشران صاحب نظر و تشکل‌های مرتبط و فعال در حوزه کودک و نوجوان مانند شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان، انجمن تصویرگران، انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر، نهاد کتابخانه‌های عمومی و نشر شهر 30 نشست در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برگزار می‌کند.

مدیریت سرای اهل قلم کودک و نوجوان امسال به انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک سپرده شده است و مسئولیت این بخش بر عهده مریم جدلی، مدیر مسئول انتشارات نغمه‌ نو‌اندیش از اعضای انجمن فرهنگی است.

در این نشست‌ها موضوع‌هایی مانند رویکردهای نو در ترویج خواندن، جنسیت در کتاب‌های کودک و نوجوان، کتاب کودک و نوجوان و نیازسنجی، مولفه‌های اثر بخشی ادبیات دفاع مقدس در حوزه کودک و نوجوان و تصویرگری کتاب و ارتباط آن با متن مورد بررسی قرار می‌گیرد و از دو کتاب رونمایی خواهد شد.

برنامه‌های سرای اهل قلم کودک و نوجوان از چهارشنبه 15 اردیبهشت تا شنبه 25 اردیبهشت از ساعت 10:30 الی 17:30 در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برگزار می‌شود و شرکت برای عموم آزاد است.

جدول برنامه‌های سرای اهل قلم کودک و نوجوان واقع در سالن 109 کودک و نوجوان، در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به زودی اعلام می‌شود.
 

30نشست در سرای اهل قلم کودک و نوجوان برگزار می‌شود

آپدیت نود 32 پنجشنبه

پرس نیوز