​«لالایی‌های کودکانه» سجادی به دست بچه‌ها رسید

​«لالایی‌های کودکانه» سجادی به دست بچه‌ها رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، انتشارات معیار علم کتاب‌های «لالایی‌های کودکانه» و «شعرهای کودکانه» را با گردآوری علیرضا سجادی و طراحی عبدالرضا قیصری برای کودکان منتشر کرده است. در کتاب «لالایی‌های کودکانه»، انواع لالایی‌های کودکانه از فرهنگ‌های مختلف، روایت شده‌است که از جمله آن می‌توان به لالایی فارسی، لالایی ترکی، لالایی گیلکی، لالایی کرمانشاهی، لالایی بلوچی، لالایی کردی باستان، لالایی شیرازی، لالایی بختیاری و لالایی بروجردی اشاره کرد.
 
دربخشی از این کتاب می‌خوانیم:
«لالالالا گل نازم
تویی سرو سرافرازم
تویی سرو و تویی کاجم
تویی افسر، تویی تاجم
لالالالا گل نرگس
نباشم دور، ز تو هرگز
همیشه در برم باشی
چون تاجی بر سرم باشی
لالالالا گل مریم
چه گویم از غم و دردم
غم من در دلم پنهان
بیا اینجا بشو مهمان
لالالالا گل مینا
بخواب آروم، گل بابا
بابا رفته، سفر کرده
الهی زودی برگرده…»
 
کتاب «شعرهای کودکانه» نیز دارای بیش از 100 شعر کودکانه است. عناوین برخی از این شعرها عبارت‌اند از : «مادربزرگ، همشاگردی سلام، بوی ماه مهر، کفش، سیب خوشمزه، گاز، سبز، سوال، 2 پر 2پر 4 پر، نان تازه، عروسک قشنگ من، آقا خرگوشه، زنگوله‌پا، رفتگر، حلزون، چوپان، پدربزرگ، مادربزرگ، شعله‌های آتش، زنبور عسل، برف کله‌گنجشکی و  مهربان‌‌ترین و مرد دهقان» اشاره کرد.
 
در یکی از این اشعار می‌خوانیم:
«کی‌بود کی بود؟
یه لوله دراز بود
تو اون پر از گاز بود
یه روز بوشو شنیدم
ولی اونو ندیدم
گفتم مامان این کیه
بوی خطرناکیه!
مامان اومد شیر گاز و ببنده
دیدم داره می‌خنده
بو ها، نه از لوله، نه از شیر بود
فقط بوی پیاز داغ و سیر بود…»
 
انتشارات معیار علم کتاب‌های «لالایی‌های کودکانه» و «شعرهای کودکانه» را در قالب هزار نسخه با قیمت 200 هزار ریال برای هر جلد منتشر کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:

​«لالایی‌های کودکانه» سجادی به دست بچه‌ها رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، انتشارات معیار علم کتاب‌های «لالایی‌های کودکانه» و «شعرهای کودکانه» را با گردآوری علیرضا سجادی و طراحی عبدالرضا قیصری برای کودکان منتشر کرده است. در کتاب «لالایی‌های کودکانه»، انواع لالایی‌های کودکانه از فرهنگ‌های مختلف، روایت شده‌است که از جمله آن می‌توان به لالایی فارسی، لالایی ترکی، لالایی گیلکی، لالایی کرمانشاهی، لالایی بلوچی، لالایی کردی باستان، لالایی شیرازی، لالایی بختیاری و لالایی بروجردی اشاره کرد.
 
دربخشی از این کتاب می‌خوانیم:
«لالالالا گل نازم
تویی سرو سرافرازم
تویی سرو و تویی کاجم
تویی افسر، تویی تاجم
لالالالا گل نرگس
نباشم دور، ز تو هرگز
همیشه در برم باشی
چون تاجی بر سرم باشی
لالالالا گل مریم
چه گویم از غم و دردم
غم من در دلم پنهان
بیا اینجا بشو مهمان
لالالالا گل مینا
بخواب آروم، گل بابا
بابا رفته، سفر کرده
الهی زودی برگرده…»
 
کتاب «شعرهای کودکانه» نیز دارای بیش از 100 شعر کودکانه است. عناوین برخی از این شعرها عبارت‌اند از : «مادربزرگ، همشاگردی سلام، بوی ماه مهر، کفش، سیب خوشمزه، گاز، سبز، سوال، 2 پر 2پر 4 پر، نان تازه، عروسک قشنگ من، آقا خرگوشه، زنگوله‌پا، رفتگر، حلزون، چوپان، پدربزرگ، مادربزرگ، شعله‌های آتش، زنبور عسل، برف کله‌گنجشکی و  مهربان‌‌ترین و مرد دهقان» اشاره کرد.
 
در یکی از این اشعار می‌خوانیم:
«کی‌بود کی بود؟
یه لوله دراز بود
تو اون پر از گاز بود
یه روز بوشو شنیدم
ولی اونو ندیدم
گفتم مامان این کیه
بوی خطرناکیه!
مامان اومد شیر گاز و ببنده
دیدم داره می‌خنده
بو ها، نه از لوله، نه از شیر بود
فقط بوی پیاز داغ و سیر بود…»
 
انتشارات معیار علم کتاب‌های «لالایی‌های کودکانه» و «شعرهای کودکانه» را در قالب هزار نسخه با قیمت 200 هزار ریال برای هر جلد منتشر کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:

​«لالایی‌های کودکانه» سجادی به دست بچه‌ها رسید

اخبار دنیای دیجیتال