​ضرورت آموزش و یادگیری زبان‌های باستانی بررسی می‌شود

​ضرورت آموزش و یادگیری زبان‌های باستانی بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، «نشست تخصصی زبان‌های باستانی» در پی فراخوان برگزاری کارگاه‌های «آموزش زبان‌های ایرانی و غیر ایرانی» که در اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، برگزار می‌شود تا ضرورت آموزش و یادگیری زبان‌های باستانی بررسی شود.

در این نشست عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر و پدر علم کتیبه‌خوانی عیلامی به عنوان رییس جلسه حضور خواهد داشت. همچنین حسین بادامچی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران درباره «زبان اکدی و کاربرد آن در ایران باستان»، مینا سلیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره «جایگاه زبان‌های باستانی در مطالعات زبان فارسی»، ندا اخوان، عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر درباره «پهلوی: دریچه‌ای به فرهنگ، تاریخ، اسطوره و هنر» و آزاده احسانی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و مرکز آموزش زبان‌های دانشگاه تهران درباره «شناخت منابع و مأخذ زبان آرامی در حوزه ایرانشناسی» به سخنرانی می‌پردازند.

این نشست از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۰ خردادماه در تالار همایش‌های فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصرعصر (عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، طبقه سوم برگزار می‌شود.

 

 

​ضرورت آموزش و یادگیری زبان‌های باستانی بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، «نشست تخصصی زبان‌های باستانی» در پی فراخوان برگزاری کارگاه‌های «آموزش زبان‌های ایرانی و غیر ایرانی» که در اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، برگزار می‌شود تا ضرورت آموزش و یادگیری زبان‌های باستانی بررسی شود.

در این نشست عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر و پدر علم کتیبه‌خوانی عیلامی به عنوان رییس جلسه حضور خواهد داشت. همچنین حسین بادامچی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران درباره «زبان اکدی و کاربرد آن در ایران باستان»، مینا سلیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره «جایگاه زبان‌های باستانی در مطالعات زبان فارسی»، ندا اخوان، عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر درباره «پهلوی: دریچه‌ای به فرهنگ، تاریخ، اسطوره و هنر» و آزاده احسانی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و مرکز آموزش زبان‌های دانشگاه تهران درباره «شناخت منابع و مأخذ زبان آرامی در حوزه ایرانشناسی» به سخنرانی می‌پردازند.

این نشست از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۰ خردادماه در تالار همایش‌های فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصرعصر (عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، طبقه سوم برگزار می‌شود.

 

 

​ضرورت آموزش و یادگیری زبان‌های باستانی بررسی می‌شود

تلگرام