​«داستان دوست من» منتشر شد

​«داستان دوست من» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «داستان دوست من» نوشته هرمان هسه که به موضوع فرار از زندگی شهری و رفتن به دل صحرا می‌پردازد، توسط سروش حبیبی ترجمه و از سوی نشر ماهی روانه بازار نشر شد.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «کنولپ، قهرمان این داستان، رندی آزاده است و قلندری صحراگرد. در زندگی موفقیتی نصیبش نشده و در پایان عمر دستش از هر بضاعتی خالی است. «گمراهی» است که در دستگاه بی‌رنگ اما به قید قاعده درآمده‌ی کارگران و زحمتکشان وصله‌ی ناهمرنگی است و در نظام عبوس  زندگی پرتلاش و حساب سوداگران جایی ندارد، اما در پشت نقاب شادی و بازیگوشی این صحراگرد خیال‌پرداز، که با روح ساده و کودکانه‌ی خود همه‌جا برای مردم زحمتکش و سر به راه شهرها و دهات شادی و شادابی و برای کودکان و دختران بازی و بذله ارمغان دارد، مرد دیگری نهفته است که تنها و بی‌خانمان است و به ولگردی و بی‌آرامی محکوم.»

کنولپ در این داستان تصمیم می‌گیرد که به جای سرگرم شدن به دغدغه‌ها و مشکلات زندگی شهری به صحرا برود و به ادامه زندگی در آرامش صحرا بپردازد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «تا وقتی هوا هنوز روشن بود، مطالب مضحکی را از کتابکی که «آوای موزها از شکم بربط سرزمین آلمان» نام داشت و شامل ترانه‌های کم‌ارزش و خنده‌آوری بود و با گراورهای چاپ چوبین تزیین شده بود برای هم می‌خواندیم، اما این کار با تاریک شدن هوا به آخر رسیده بود. غذامان را که خوردیم، دل کنولپ هوای موسیقی کرد و من سازدهنی خود را از جیبم درآوردم و خرده‌های نان را از آن تکاندم و چند آهنگ بسیار شنیده را بار دیگر نواختم.»

هرمان هسه ، ادیب، نویسنده و نقاش آلمانی-سوییسی است که در سال ۱۹۴۶ موفق به دریافت نوبل ادبیات شد. «پیتر کامنسیند»، «زیر چرخ»، «دمیان»، «گرترود»، «گرگ بیابان»، «سفر به شرق» و «بازی مهره شیشه‌ای» برخی از آثار اوست. کتاب «داستان دوست من» نوشته هرمان هسه با ترجمه سروش حبیبی نخستین بار در سال ۸۲ از سوی نشر ققنوس منتشر شده بود.
 
کتاب «داستان دوست من» نوشته هرمان هسه با ترجمه سروش حبیبی در ۱۳۶ صفحه در قطع رقعی به بهای ۷ هزار و ۵۰۰ تومان با شمارگان یک هزار ۵۰۰ نسخه از سوی نشر ماهی منتشر شده است.

​«داستان دوست من» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «داستان دوست من» نوشته هرمان هسه که به موضوع فرار از زندگی شهری و رفتن به دل صحرا می‌پردازد، توسط سروش حبیبی ترجمه و از سوی نشر ماهی روانه بازار نشر شد.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «کنولپ، قهرمان این داستان، رندی آزاده است و قلندری صحراگرد. در زندگی موفقیتی نصیبش نشده و در پایان عمر دستش از هر بضاعتی خالی است. «گمراهی» است که در دستگاه بی‌رنگ اما به قید قاعده درآمده‌ی کارگران و زحمتکشان وصله‌ی ناهمرنگی است و در نظام عبوس  زندگی پرتلاش و حساب سوداگران جایی ندارد، اما در پشت نقاب شادی و بازیگوشی این صحراگرد خیال‌پرداز، که با روح ساده و کودکانه‌ی خود همه‌جا برای مردم زحمتکش و سر به راه شهرها و دهات شادی و شادابی و برای کودکان و دختران بازی و بذله ارمغان دارد، مرد دیگری نهفته است که تنها و بی‌خانمان است و به ولگردی و بی‌آرامی محکوم.»

کنولپ در این داستان تصمیم می‌گیرد که به جای سرگرم شدن به دغدغه‌ها و مشکلات زندگی شهری به صحرا برود و به ادامه زندگی در آرامش صحرا بپردازد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «تا وقتی هوا هنوز روشن بود، مطالب مضحکی را از کتابکی که «آوای موزها از شکم بربط سرزمین آلمان» نام داشت و شامل ترانه‌های کم‌ارزش و خنده‌آوری بود و با گراورهای چاپ چوبین تزیین شده بود برای هم می‌خواندیم، اما این کار با تاریک شدن هوا به آخر رسیده بود. غذامان را که خوردیم، دل کنولپ هوای موسیقی کرد و من سازدهنی خود را از جیبم درآوردم و خرده‌های نان را از آن تکاندم و چند آهنگ بسیار شنیده را بار دیگر نواختم.»

هرمان هسه ، ادیب، نویسنده و نقاش آلمانی-سوییسی است که در سال ۱۹۴۶ موفق به دریافت نوبل ادبیات شد. «پیتر کامنسیند»، «زیر چرخ»، «دمیان»، «گرترود»، «گرگ بیابان»، «سفر به شرق» و «بازی مهره شیشه‌ای» برخی از آثار اوست. کتاب «داستان دوست من» نوشته هرمان هسه با ترجمه سروش حبیبی نخستین بار در سال ۸۲ از سوی نشر ققنوس منتشر شده بود.
 
کتاب «داستان دوست من» نوشته هرمان هسه با ترجمه سروش حبیبی در ۱۳۶ صفحه در قطع رقعی به بهای ۷ هزار و ۵۰۰ تومان با شمارگان یک هزار ۵۰۰ نسخه از سوی نشر ماهی منتشر شده است.

​«داستان دوست من» منتشر شد

دانلود فیلم جدید