​جلسه «رمز طنز» با حضور ابوالفضل زرویی نصرآباد برگزار می‌شود

​جلسه «رمز طنز» با حضور ابوالفضل زرویی نصرآباد برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، جلسه «رمز طنز» دوشنبه اول هر ماه با بازخوانی متون کهن فارسی با محوریت طنز با همت کانون ادبی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران برگزار می‌شود.

شایان ذکر است، در جلسات «رمز طنز» علاوه بر متون کهن فارسی، اشعار شاعرانی که در حوزه‌ی طنز قلم می‌زنند توسط خودشان قرائت شده و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .

سلسله نشست‌های رمز طنز با حضور ابوالفضل زرویی نصرآباد دوشنبه اول هر ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن کتابخانه فرهنگسرا نیاوران برگزار خواهد شد و حضور عموم علاقه‌مندان در این برنامه آزاد است.

 

 

​جلسه «رمز طنز» با حضور ابوالفضل زرویی نصرآباد برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، جلسه «رمز طنز» دوشنبه اول هر ماه با بازخوانی متون کهن فارسی با محوریت طنز با همت کانون ادبی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران برگزار می‌شود.

شایان ذکر است، در جلسات «رمز طنز» علاوه بر متون کهن فارسی، اشعار شاعرانی که در حوزه‌ی طنز قلم می‌زنند توسط خودشان قرائت شده و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .

سلسله نشست‌های رمز طنز با حضور ابوالفضل زرویی نصرآباد دوشنبه اول هر ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در سالن کتابخانه فرهنگسرا نیاوران برگزار خواهد شد و حضور عموم علاقه‌مندان در این برنامه آزاد است.

 

 

​جلسه «رمز طنز» با حضور ابوالفضل زرویی نصرآباد برگزار می‌شود

سپهر نیوز