یک ماه با «تاریخ جامع ایران» در دانشگاه تهران

یک ماه با «تاریخ جامع ایران» در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران نشست نقد و بررسی مجموعه 20 جلدی «تاریخ جامع ایران» را برگزار می‌کند.

نشست نقد و بررسی حوزه «ایران قبل از اسلام» با حضور دکتر روزبه زرین‌کوب (استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران)، دکتر سیروس نصرالله‌زاده (فرهنگ و زبان های باستانی) و دکتر علی علی‌بابایی (پژوهشگر) یکشنبه پنجم اردیبهشت از ساعت 15 تا 17 در تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات این دانشگاه برپا می‌شود.

نشست دوم با عنوان «تاریخ ایران از ورود اسلام تا برآمدن صفویان» با سخنرانی دکتر شهرام یوسفی‌فر (رئیس آرشیو ملی)، دکتر محسن جعفری‌مذهب (عضو هیات علمی کتابخانه ملی و سازمان اسناد) و دکتر زهیر صیامیان (استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی) یکشنبه 12 اردیبهشت ماه از ساعت 15 تا 17 برگزار خواهد شد.

نشست سوم با نام «تاریخ ایران از برآمدن صفویان تا برافتادن قاجاران» با حضور دکتر حسن حضرتی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران)، دکتر گودرز رشتیانی (استادیار دانشکده مطالعات جهان) و حوریه سعیدی (سندپژوه و پژوهشگر تاریخ) یکشنبه 19 اردیبهشت ماه از ساعت 15 تا 17 برپا می‌شود.

نشست چهارم با نام «تاریخ جامع ایران در یک نگاه» با سخنرانی سید محمدکاظم بجنوردی (رئیس بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی)، دکتر سید صادق سجادی (معاون پژوهشی بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی) و دکتر روزبه زرین‌کوب (استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران) شنبه 25 اردیبهشت از ساعت 14 تا 16 برگزار خواهد شد.

یک ماه با «تاریخ جامع ایران» در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران نشست نقد و بررسی مجموعه 20 جلدی «تاریخ جامع ایران» را برگزار می‌کند.

نشست نقد و بررسی حوزه «ایران قبل از اسلام» با حضور دکتر روزبه زرین‌کوب (استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران)، دکتر سیروس نصرالله‌زاده (فرهنگ و زبان های باستانی) و دکتر علی علی‌بابایی (پژوهشگر) یکشنبه پنجم اردیبهشت از ساعت 15 تا 17 در تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات این دانشگاه برپا می‌شود.

نشست دوم با عنوان «تاریخ ایران از ورود اسلام تا برآمدن صفویان» با سخنرانی دکتر شهرام یوسفی‌فر (رئیس آرشیو ملی)، دکتر محسن جعفری‌مذهب (عضو هیات علمی کتابخانه ملی و سازمان اسناد) و دکتر زهیر صیامیان (استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی) یکشنبه 12 اردیبهشت ماه از ساعت 15 تا 17 برگزار خواهد شد.

نشست سوم با نام «تاریخ ایران از برآمدن صفویان تا برافتادن قاجاران» با حضور دکتر حسن حضرتی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران)، دکتر گودرز رشتیانی (استادیار دانشکده مطالعات جهان) و حوریه سعیدی (سندپژوه و پژوهشگر تاریخ) یکشنبه 19 اردیبهشت ماه از ساعت 15 تا 17 برپا می‌شود.

نشست چهارم با نام «تاریخ جامع ایران در یک نگاه» با سخنرانی سید محمدکاظم بجنوردی (رئیس بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی)، دکتر سید صادق سجادی (معاون پژوهشی بنیاد دایره‌المعارف بزرگ اسلامی) و دکتر روزبه زرین‌کوب (استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران) شنبه 25 اردیبهشت از ساعت 14 تا 16 برگزار خواهد شد.

یک ماه با «تاریخ جامع ایران» در دانشگاه تهران

پسورد نود 32

تلگرام