یزدانی خرم: نگاه متفاوت به انقلاب کبیر فرانسه را در «فرزندان انقلاب» بخوانید

یزدانی خرم: نگاه متفاوت به انقلاب کبیر فرانسه را در «فرزندان انقلاب» بخوانید

مهدی یزدانی خرم در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه عنوان کرد: کتابی که به مخاطبان پیشنهاد می‌کنم «فرزندان انقلاب» نام دارد که توسط رابرت جیلدیا نوشته شده و در ایران با ترجمه علی‌اکبر معصوم‌بیگی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده است.

وی درباره ویژگی‌های این اثر گفت: نویسنده، این کتاب را با نگاه تاریخی نویی نوشته است. بسیاری از آثاری که درباره انقلاب کبیر فرانسه منتشر شده‌اند، دارای متونی قدیمی هستند که غالباً مدافع انقلاب فرانسه هستند اما این اثر با نگارشی جدید به تبعات انقلاب فرانسه در جامعه پرداخته است.

این نویسنده درباره محتوای این کتاب توضیح داد: تاریخ نومایه و درخشان رابرت جیلدیا، گستره گوناگون و پهناوری را در بر می‌گیرد؛ از انقلابیون جان بر کف، سرباز و کشیش و دهقان و… تا چهره‌های ادبی تابناک. آنچه کار این تاریخ دان نوآور را برجسته می‌کند کاوش و باریک‌سنجی دقیق در زمانه‌ای پرجوش و خروش و در حال دگرگونی درنگ ناپذیر، و پی جویی در همه جنبه‌های زندگی مردمانی است که در هر شرایطی بر حق آزاد زیستن خود پافشاری می‌کنند و در راه آزادی از فدا کردن جان خود هم دریغ نمی‌کنند.

نویسنده رمان «سرخ سپید» همچنین از پایان ترجمه کتاب «مقلات رومن گاری درباره ژنرال دوگل» خبر داد و گفت: کار ترجمه این کتاب و کتاب دیگری را که اطلاعاتش را در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهم کرد با همکاری خانم لیلا نظامی‌نژاد انجام داده‌ام و در کنار آن کتاب دیگری با نام «الهیات ادبی لیبرال» را نیز در دست تالیف دارم که به احتمال بسیار تا پایان تابستان به دست ناشر (چشمه) می‌رسانم.

وی همچنین درباره ذائقه مطالعاتی خود توضیح داد: این روزها بیشتر مطالعاتم در حوزه تاریخ ایران و نظریات تاریخی است. به طور کلی، آثار سیدجواد طباطبایی را بسیار دوست دارم و به ویژه آخرین اثر ایشان با عنوان «نظریه انحطاط در ایران» از کتاب‌هایی است که این روزها به همراه دارم.

یزدانی خرم: نگاه متفاوت به انقلاب کبیر فرانسه را در «فرزندان انقلاب» بخوانید

مهدی یزدانی خرم در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه عنوان کرد: کتابی که به مخاطبان پیشنهاد می‌کنم «فرزندان انقلاب» نام دارد که توسط رابرت جیلدیا نوشته شده و در ایران با ترجمه علی‌اکبر معصوم‌بیگی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده است.

وی درباره ویژگی‌های این اثر گفت: نویسنده، این کتاب را با نگاه تاریخی نویی نوشته است. بسیاری از آثاری که درباره انقلاب کبیر فرانسه منتشر شده‌اند، دارای متونی قدیمی هستند که غالباً مدافع انقلاب فرانسه هستند اما این اثر با نگارشی جدید به تبعات انقلاب فرانسه در جامعه پرداخته است.

این نویسنده درباره محتوای این کتاب توضیح داد: تاریخ نومایه و درخشان رابرت جیلدیا، گستره گوناگون و پهناوری را در بر می‌گیرد؛ از انقلابیون جان بر کف، سرباز و کشیش و دهقان و… تا چهره‌های ادبی تابناک. آنچه کار این تاریخ دان نوآور را برجسته می‌کند کاوش و باریک‌سنجی دقیق در زمانه‌ای پرجوش و خروش و در حال دگرگونی درنگ ناپذیر، و پی جویی در همه جنبه‌های زندگی مردمانی است که در هر شرایطی بر حق آزاد زیستن خود پافشاری می‌کنند و در راه آزادی از فدا کردن جان خود هم دریغ نمی‌کنند.

نویسنده رمان «سرخ سپید» همچنین از پایان ترجمه کتاب «مقلات رومن گاری درباره ژنرال دوگل» خبر داد و گفت: کار ترجمه این کتاب و کتاب دیگری را که اطلاعاتش را در آینده‌ای نزدیک منتشر خواهم کرد با همکاری خانم لیلا نظامی‌نژاد انجام داده‌ام و در کنار آن کتاب دیگری با نام «الهیات ادبی لیبرال» را نیز در دست تالیف دارم که به احتمال بسیار تا پایان تابستان به دست ناشر (چشمه) می‌رسانم.

وی همچنین درباره ذائقه مطالعاتی خود توضیح داد: این روزها بیشتر مطالعاتم در حوزه تاریخ ایران و نظریات تاریخی است. به طور کلی، آثار سیدجواد طباطبایی را بسیار دوست دارم و به ویژه آخرین اثر ایشان با عنوان «نظریه انحطاط در ایران» از کتاب‌هایی است که این روزها به همراه دارم.

یزدانی خرم: نگاه متفاوت به انقلاب کبیر فرانسه را در «فرزندان انقلاب» بخوانید

لوکس بلاگ