«گفتمان فلسفه عربی» در انستیتو فلسفه مسکو رونمایی شد

«گفتمان فلسفه عربی» در انستیتو فلسفه مسکو رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «گفتمان فلسفه عربی» محصول مشترک بنیاد مطالعات اسلامی و انستیتو فلسفه مسکو است که از سوی پروفسور «یوگینیا فرالووا» تالیف شده است. این اثر به معرفی دیدگاه‌های فیلسوفان و متفکران معاصر دنیای عرب می‌پردازد.
 
در این نشست «آندره اسمیرنف»، رییس انستیتو فلسفه مسکو، «حمید هادوی»، رییس بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، «مهدی سعادت‌نژاد»، وابسته فرهنگی ایران، «یوگینیا فرالووا»،نویسنده اثر، «عبدالسلام حسین‌اف»، رییس سابق انستیتو فلسفه، «ماریتا استپانیانتس»، رییس گروه فلسفه شرقی انستیتو و نماینده یونسکو، «وچسلاو استیوپین»، رییس اسبق انستیتو فلسفه درباره فلسفه و عرفان اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند.

«یولیا سینیوکایا»، رییس گروه تاریخ فلسفه غرب، «آلکس گروموف» ،سرویراستار انتشارات صدرای مسکو، «الشاد نصیراف»، متخصص ابن عربی، «رزانا پسخو»، مترجم آثار سید حسین نصر و «کنستانتین بورمستروف»، متخصص فلسفه یهودی قبالا از دیگر حاضران و سخنرانان این نشست بودند که به نوبه خود به طرح موضوع درباره تحقیقات در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی و موضوع کتاب حاضر پرداختند.

«بنیادمطالعات اسلامی روسیه» و «انستیتو فلسفه مسکو» طی هشت سال همکاری فعال تا به حال توانسته 10 کنفرانس بین‌المللی علمی برگزار کند و 9 عنوان کتاب نیز در مجموعه «تفکر فلسفی جهان اسلام» منتشر کند. انتشار 6 شماره از سالنامه فلسفی عرفانی «اشراق» و اجرای هشت پروژه از دیگر اقدامات علمی و فرهنگی این دو نهاد است.

«گفتمان فلسفه عربی» در انستیتو فلسفه مسکو رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «گفتمان فلسفه عربی» محصول مشترک بنیاد مطالعات اسلامی و انستیتو فلسفه مسکو است که از سوی پروفسور «یوگینیا فرالووا» تالیف شده است. این اثر به معرفی دیدگاه‌های فیلسوفان و متفکران معاصر دنیای عرب می‌پردازد.
 
در این نشست «آندره اسمیرنف»، رییس انستیتو فلسفه مسکو، «حمید هادوی»، رییس بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، «مهدی سعادت‌نژاد»، وابسته فرهنگی ایران، «یوگینیا فرالووا»،نویسنده اثر، «عبدالسلام حسین‌اف»، رییس سابق انستیتو فلسفه، «ماریتا استپانیانتس»، رییس گروه فلسفه شرقی انستیتو و نماینده یونسکو، «وچسلاو استیوپین»، رییس اسبق انستیتو فلسفه درباره فلسفه و عرفان اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند.

«یولیا سینیوکایا»، رییس گروه تاریخ فلسفه غرب، «آلکس گروموف» ،سرویراستار انتشارات صدرای مسکو، «الشاد نصیراف»، متخصص ابن عربی، «رزانا پسخو»، مترجم آثار سید حسین نصر و «کنستانتین بورمستروف»، متخصص فلسفه یهودی قبالا از دیگر حاضران و سخنرانان این نشست بودند که به نوبه خود به طرح موضوع درباره تحقیقات در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی و موضوع کتاب حاضر پرداختند.

«بنیادمطالعات اسلامی روسیه» و «انستیتو فلسفه مسکو» طی هشت سال همکاری فعال تا به حال توانسته 10 کنفرانس بین‌المللی علمی برگزار کند و 9 عنوان کتاب نیز در مجموعه «تفکر فلسفی جهان اسلام» منتشر کند. انتشار 6 شماره از سالنامه فلسفی عرفانی «اشراق» و اجرای هشت پروژه از دیگر اقدامات علمی و فرهنگی این دو نهاد است.

«گفتمان فلسفه عربی» در انستیتو فلسفه مسکو رونمایی شد

لایسنس نود 32 ورژن 6