گردآوری بنیادی‌ترین پرسش‌های هستی در «فلسفه برای نوآموزان»/ از «تردید در باورهای دینی» تا «پرسش درباره واقعیت و معرفت»

گردآوری بنیادی‌ترین پرسش‌های هستی در «فلسفه برای نوآموزان»/ از «تردید در باورهای دینی» تا «پرسش درباره واقعیت و معرفت»

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- انتشارات «آفرینگان» کتاب دو جلدی «فلسفه برای نوآموزان» نوشته «شارون ام. کای» و «پُل تامسون» را با ترجمه حوریه هورشیدی فراهانی منتشر کرد. جلد نخست این اثر به موضوع «تردید در باورهای دینی» اختصاص یافته است. نویسندگان در جلد دوم این کتاب «پرسش درباره واقعیت و معرفت» را دستمایه بررسی خود قرار داده‌اند.
 
در بخشی از مقدمه جلد نخست این اثر می‌خوانیم: «فلسفی اندیشیدن برای همه خوب است. بعضی‌ها فلسفه را دوست دارند و بعضی‌ها هم نه، اما همه باید یاد بگیرند که چگونه فلسفی فکر کنند، زیرا فلسفه کمک می‌کند تا فهم بهتری درباره زندگی داشته باشیم. فلسفه کمک می‌کند بدانیم که زندگی خوب چگونه است و کمک می‌کند به پرسش‌های اساسی درباره کیستی و هویت خودمان پاسخ دهیم.»
 
«تردید در باورهای رایج» موضوعی است که نویسندگان برای جلد نخست این اثر انتخاب کرده‌اند. نخستین جلد این کتاب در چهار بخش تالیف و ترجمه شده است. «زیبایی»، «حقیقت» و «عدالت» عناوین سه بخش ابتدایی جلد نخست «فلسفه برای نوآموزان» است. «خدا» عنوان فصل پایانی این اثر است. در این جلد از کتاب، چیستی عشق، هدف هنر، دروغ گفتن و تبعیض بررسی شده است. محیط زیست، معنای زندگی و چرایی وقوع اتفاقات بد برای انسان‌های خوب از دیگر مفاهیمی است که در این اثر بررسی شده است.

جلد نخست «فلسفه برای نوآموزان» در 175 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه به بهای 11 هزار تومان از سوی نشر آفرینگان منتشر شده است.
 
«پرسش درباره واقعیت و معرفت»
«پرسش درباره واقعیت و معرفت» عنوان جلد دوم «فلسفه برای نوآموزان» است. 

هر فصل این جلد از کتاب با گفت‌و‌گوی شبه واقعی و ساده میان دو نوجوان خیالی آغاز می‌شود که بر سر برخی مسائل با همدیگر اختلاف نظر دارند (مانند این‌که آیا قوانین اخلاقی برای همه قابل اجراست یا این که آیا خدا وجود دارد.) اختلاف آنها در هر فصل دو رویکرد فلسفی مختلف را درباره موضوعی که عنوان آن فصل است نشان می‌دهد. به بیان روشن‌تر، ما در هر فصل دو یا چند رویکرد اصلی درباره مباحث مهم فلسفه را بررسی می‌کنیم.»
 
جلد دوم «فلسفه برای نوآموزان» نیز در چهار بخش تنظیم شده است. «خود»، «معرفت» و «جهان» عناوین سه بخش این اثر است. نویسندگان در بخش پایانی به بررسی «خدا» اقدام کرده‌اند.
 
من چه کسی هستم، آیا معرفت برترین فضیلت است؟، آیا جهان اطراف ما واقعی است؟ و آیا ایمان داشتن عقلانی است؟ از جمله سوالاتی است که در چهار بخش این اثر مورد بحث قرار گرفته است.
 
جلد دوم «فلسفه برای نوآموزان» در 212 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه، به بهای 13 هزار تومان از سوی نشر آفرینگان منتشر شده است.

گردآوری بنیادی‌ترین پرسش‌های هستی در «فلسفه برای نوآموزان»/ از «تردید در باورهای دینی» تا «پرسش درباره واقعیت و معرفت»

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- انتشارات «آفرینگان» کتاب دو جلدی «فلسفه برای نوآموزان» نوشته «شارون ام. کای» و «پُل تامسون» را با ترجمه حوریه هورشیدی فراهانی منتشر کرد. جلد نخست این اثر به موضوع «تردید در باورهای دینی» اختصاص یافته است. نویسندگان در جلد دوم این کتاب «پرسش درباره واقعیت و معرفت» را دستمایه بررسی خود قرار داده‌اند.
 
در بخشی از مقدمه جلد نخست این اثر می‌خوانیم: «فلسفی اندیشیدن برای همه خوب است. بعضی‌ها فلسفه را دوست دارند و بعضی‌ها هم نه، اما همه باید یاد بگیرند که چگونه فلسفی فکر کنند، زیرا فلسفه کمک می‌کند تا فهم بهتری درباره زندگی داشته باشیم. فلسفه کمک می‌کند بدانیم که زندگی خوب چگونه است و کمک می‌کند به پرسش‌های اساسی درباره کیستی و هویت خودمان پاسخ دهیم.»
 
«تردید در باورهای رایج» موضوعی است که نویسندگان برای جلد نخست این اثر انتخاب کرده‌اند. نخستین جلد این کتاب در چهار بخش تالیف و ترجمه شده است. «زیبایی»، «حقیقت» و «عدالت» عناوین سه بخش ابتدایی جلد نخست «فلسفه برای نوآموزان» است. «خدا» عنوان فصل پایانی این اثر است. در این جلد از کتاب، چیستی عشق، هدف هنر، دروغ گفتن و تبعیض بررسی شده است. محیط زیست، معنای زندگی و چرایی وقوع اتفاقات بد برای انسان‌های خوب از دیگر مفاهیمی است که در این اثر بررسی شده است.

جلد نخست «فلسفه برای نوآموزان» در 175 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه به بهای 11 هزار تومان از سوی نشر آفرینگان منتشر شده است.
 
«پرسش درباره واقعیت و معرفت»
«پرسش درباره واقعیت و معرفت» عنوان جلد دوم «فلسفه برای نوآموزان» است. 

هر فصل این جلد از کتاب با گفت‌و‌گوی شبه واقعی و ساده میان دو نوجوان خیالی آغاز می‌شود که بر سر برخی مسائل با همدیگر اختلاف نظر دارند (مانند این‌که آیا قوانین اخلاقی برای همه قابل اجراست یا این که آیا خدا وجود دارد.) اختلاف آنها در هر فصل دو رویکرد فلسفی مختلف را درباره موضوعی که عنوان آن فصل است نشان می‌دهد. به بیان روشن‌تر، ما در هر فصل دو یا چند رویکرد اصلی درباره مباحث مهم فلسفه را بررسی می‌کنیم.»
 
جلد دوم «فلسفه برای نوآموزان» نیز در چهار بخش تنظیم شده است. «خود»، «معرفت» و «جهان» عناوین سه بخش این اثر است. نویسندگان در بخش پایانی به بررسی «خدا» اقدام کرده‌اند.
 
من چه کسی هستم، آیا معرفت برترین فضیلت است؟، آیا جهان اطراف ما واقعی است؟ و آیا ایمان داشتن عقلانی است؟ از جمله سوالاتی است که در چهار بخش این اثر مورد بحث قرار گرفته است.
 
جلد دوم «فلسفه برای نوآموزان» در 212 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه، به بهای 13 هزار تومان از سوی نشر آفرینگان منتشر شده است.

گردآوری بنیادی‌ترین پرسش‌های هستی در «فلسفه برای نوآموزان»/ از «تردید در باورهای دینی» تا «پرسش درباره واقعیت و معرفت»

bluray movie download