کنکور خواندن برای کودکان روس در نمایشگاه کتاب تهران

کنکور خواندن برای کودکان روس در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست «توسعه و ترجمه ادبیات کودک در روسیه» ساعت 14 جمعه 17 اردیبهشت ماه، با حضور خانواده‌های روس مقیم و میهمان ایران، در سرای اهل قلم بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برکزار شد.

موضوع این میزگرد، معرفی کنکور خواندن برای کودکان و نوجوانان بود و خانواده‌های کودکان دورگه روس و خانواده‌های روسی که در کشوری غیر از روسیه زندگی می‌کردند، در آن حضور داشتند.

در بخشی از این نشست،  ویدیویی از برگزاری مراسمی مشابه، در میدان صلح مسکو پخش شد که جمعیت زیادی از خانواده‌های مشتاق حضور در این برنامه را نمایش می‌داد.

در بخش دوم این برنامه، گروه موسیقی فولکلور روسیه با سه نوازنده دو قطعه کوتاه را برای حاضران در سرای اهل قلم اجرا کردند. ویولن، ملاقه چوبی و فلوت مجاری، سازهای سنتی بودند که دو قطعه معروف از موسیقی فولکلور روسیه را اجرا کردند. یکی از این قطعه‌ها به گفته سرپرست گروه موسیقی مربوط به دختر روستایی است که در گذشته آرزوی ازدواج با جوانی را داشت و در نهایت به آرزویش رسید.

کنکور خواندن، مربوط به کودکانی است که پدر و مادری روس دارند اما در کشوری غیر از روسیه بزرگ شده‌اند یا پدر یا مادرانشان ملیتی روس ندارند.

وزارت فرهنگ و علوم روسیه این کنکور را پشتیبانی می‌کند و میدان صلح مسکو به عنوان مرکز اصلی برگزاری این کنکور شناخته می‌شود. البته مکان‌های مختلفی در خارج و داخل روسیه این مسابقه را برگزار می‌کنند. در 10 سال گذشته، 10 روز به‌عنوان روزهای برگزاری کنکور خواندن از طرف این وزارتخانه در نظر گرفته‌شده است.

در این گردهمایی، کودکان و نوجوانان روس حاضر در سالن با تشویق پدر و مادرها یکی یکی به روی صحنه آمدند و متن ادبی خودشان را برای حاضران خواندند. تشویق حاضرین به معنای پایان کار یک نفر و اجازه ورود نفر بعدی به صحنه بود.

در پایان نفر برتر بین این کودکان انتخاب شد و به همه شرکت‌کنندگان در این مسابقه از طرف وزارت فرهنگ و علوم روسیه هدایایی اهداء شد.

کنکور خواندن برای کودکان روس در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست «توسعه و ترجمه ادبیات کودک در روسیه» ساعت 14 جمعه 17 اردیبهشت ماه، با حضور خانواده‌های روس مقیم و میهمان ایران، در سرای اهل قلم بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برکزار شد.

موضوع این میزگرد، معرفی کنکور خواندن برای کودکان و نوجوانان بود و خانواده‌های کودکان دورگه روس و خانواده‌های روسی که در کشوری غیر از روسیه زندگی می‌کردند، در آن حضور داشتند.

در بخشی از این نشست،  ویدیویی از برگزاری مراسمی مشابه، در میدان صلح مسکو پخش شد که جمعیت زیادی از خانواده‌های مشتاق حضور در این برنامه را نمایش می‌داد.

در بخش دوم این برنامه، گروه موسیقی فولکلور روسیه با سه نوازنده دو قطعه کوتاه را برای حاضران در سرای اهل قلم اجرا کردند. ویولن، ملاقه چوبی و فلوت مجاری، سازهای سنتی بودند که دو قطعه معروف از موسیقی فولکلور روسیه را اجرا کردند. یکی از این قطعه‌ها به گفته سرپرست گروه موسیقی مربوط به دختر روستایی است که در گذشته آرزوی ازدواج با جوانی را داشت و در نهایت به آرزویش رسید.

کنکور خواندن، مربوط به کودکانی است که پدر و مادری روس دارند اما در کشوری غیر از روسیه بزرگ شده‌اند یا پدر یا مادرانشان ملیتی روس ندارند.

وزارت فرهنگ و علوم روسیه این کنکور را پشتیبانی می‌کند و میدان صلح مسکو به عنوان مرکز اصلی برگزاری این کنکور شناخته می‌شود. البته مکان‌های مختلفی در خارج و داخل روسیه این مسابقه را برگزار می‌کنند. در 10 سال گذشته، 10 روز به‌عنوان روزهای برگزاری کنکور خواندن از طرف این وزارتخانه در نظر گرفته‌شده است.

در این گردهمایی، کودکان و نوجوانان روس حاضر در سالن با تشویق پدر و مادرها یکی یکی به روی صحنه آمدند و متن ادبی خودشان را برای حاضران خواندند. تشویق حاضرین به معنای پایان کار یک نفر و اجازه ورود نفر بعدی به صحنه بود.

در پایان نفر برتر بین این کودکان انتخاب شد و به همه شرکت‌کنندگان در این مسابقه از طرف وزارت فرهنگ و علوم روسیه هدایایی اهداء شد.

کنکور خواندن برای کودکان روس در نمایشگاه کتاب تهران

بک لینک رنک 5

بازی