کتاب «محله کلیمیان تهران» در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی می‌شود

کتاب «محله کلیمیان تهران» در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «محله کلیمیان تهران» به همت گروه تاریخ و باستان‌شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی می‌شود.

در این رونمایی دکتر ناصر تکمیل‌همایون، مولف کتاب، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، هارون یشایایی، اسکندر مختاری سخنرانی می‌کنند.

کتاب در شش فصل تنظیم شده که سرفصل‌های آن عبارتند از: «سیمای محله کلیمیان تهران»، «جمعیت و مشاغل و حرفه‌های کلیمیان تهران»، «نظام حکومتی قاجار و کلیمیان تهران»، «همزیستی اجتماعی در محله کلیمیان تهران»، «دیانت و فرهنگ کلیمیان تهران»، «موقعیت محله کلیمیان پس از مشروطیت».

این کتاب به ریشه‌های تاریخی و سیر زندگی در قدیمی‌ترین و نخستین محل کلیمیان در منطقه‌ای در جنوب تهران معروف به عودلاجان می‌پردازد. کتاب به بررسی دقیق وضعیت جغرافیایی محله کلیمیان در تهران پرداخته که در بین خیابان سیروس آن زمان و مولوی و پامنار محصور بوده است. از نمایی کلی‌تر این مکان‌گزینی همان چیزی را به ذهن متبادر می‌کند که در اغلب محل‌های سکنای یهودیان در ایران در سال‌ها و حتی قرن‌های گذشته و تا امروز هم می‌توان آن‌را مشاهده کرد و آن درهم‌تنیدگی زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و یهودیان ایرانی با یکدیگر بوده، کشوری که براساس شواهد تاریخی و برخی نشانه‌های اسطوره‌ای قدیمی‌ترین زیستگاه این قوم بعد از سرزمین مقدس شناخته می‌شده است.

رونمایی از کتاب «محله کلیمیان تهران» تالیف ناصر تکمیل همایون چهارشنبه 12 خردادماه از ساعت 17 در خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان شهید نجات‌الهی، نبش ورشو برگزار می‌شود.

کتاب «محله کلیمیان تهران» در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «محله کلیمیان تهران» به همت گروه تاریخ و باستان‌شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی می‌شود.

در این رونمایی دکتر ناصر تکمیل‌همایون، مولف کتاب، احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، هارون یشایایی، اسکندر مختاری سخنرانی می‌کنند.

کتاب در شش فصل تنظیم شده که سرفصل‌های آن عبارتند از: «سیمای محله کلیمیان تهران»، «جمعیت و مشاغل و حرفه‌های کلیمیان تهران»، «نظام حکومتی قاجار و کلیمیان تهران»، «همزیستی اجتماعی در محله کلیمیان تهران»، «دیانت و فرهنگ کلیمیان تهران»، «موقعیت محله کلیمیان پس از مشروطیت».

این کتاب به ریشه‌های تاریخی و سیر زندگی در قدیمی‌ترین و نخستین محل کلیمیان در منطقه‌ای در جنوب تهران معروف به عودلاجان می‌پردازد. کتاب به بررسی دقیق وضعیت جغرافیایی محله کلیمیان در تهران پرداخته که در بین خیابان سیروس آن زمان و مولوی و پامنار محصور بوده است. از نمایی کلی‌تر این مکان‌گزینی همان چیزی را به ذهن متبادر می‌کند که در اغلب محل‌های سکنای یهودیان در ایران در سال‌ها و حتی قرن‌های گذشته و تا امروز هم می‌توان آن‌را مشاهده کرد و آن درهم‌تنیدگی زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و یهودیان ایرانی با یکدیگر بوده، کشوری که براساس شواهد تاریخی و برخی نشانه‌های اسطوره‌ای قدیمی‌ترین زیستگاه این قوم بعد از سرزمین مقدس شناخته می‌شده است.

رونمایی از کتاب «محله کلیمیان تهران» تالیف ناصر تکمیل همایون چهارشنبه 12 خردادماه از ساعت 17 در خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان شهید نجات‌الهی، نبش ورشو برگزار می‌شود.

کتاب «محله کلیمیان تهران» در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی می‌شود

فانتزی