کتاب مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی خلیج فارس رونمایی شد

کتاب مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی خلیج فارس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران (ISTTA)، یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج‌فارس در جزیره کیش شنبه (۲۵ اردیبهشت) به همت مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران زیر نظر جهاد دانشگاهی برگزار شد و در مراسم افتتاحیه با رونمایی از کتاب مجموعه مقالات و تقدیر از نویسندگان مقالات برگزیده به کار خود پایان داد.

رحیم یعقوب‌زاده، رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران با ارائه اطلاعاتی درباره مقالات این همایش گفت: تعداد کل مقالات واصله به دبیرخانه 208 مقاله و تعداد کل نویسندگان مقالات واصله به دبیرخانه 322 نفر بود. همچنین ۲۸ نفر اعضای کمیته علمی و ۱۴ نفر اعضای کمیته داوران را تشکیل دادند. تعداد 30 مقاله از 153 مقاله تایید شده، با چکیده انگلیسی در کتاب مجموعه مقالات و 10 مقاله برای چاپ در فصلنامه مطالعات علمی – فرهنگی انتخاب شدند.

وی گفت: در این دوره از همایش، پنج محور اصلی «فرهنگ، هنر و معماری»، «گردشگری»، «ابعاد سیاسی، راهبردی»، «تاریخ‌شناسی»، «جغرافیا و محیط زیست» مورد نظر بوده و مقالات تخصصی با این محورها پذیرش شده است. در محور سیاسی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس 41.74 درصد، در محور گردشگری خلیج فارس 21.74 درصد، در محور تاریخ، فرهنگ و اجتماع خلیج فارس 19.13 درصد، در محور حقوقی و محیط زیست خلیج‌فارس 7.83 درصد و در محور هنر و معماری و سایر 9.56 درصد مقاله به دبیرخانه همایش ارایه شده است.

رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران در ادامه با بیان برخی موارد تاکید کرد: تحلیل محتوای گرایش‌های موضوعی مقالات واصله نشان می‌دهد که موضوعات ذیل بیشترین استقبال را از سوی نویسندگان داشته و پژوهشگران این موضوعات را مدنظر داشته‌اند.

یعقوب‌زاده با اشاره به عناوین برخی مقاله‌ها افزود: «نام خلیج‌فارس در اسناد، مکاتبات، قراردادها و سایر مدارک سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی»، «گردشگری دریایی منطقه خلیج‌فارس و نتایج فرهنگی و سیاسی حاصل از آن»٬ «مطالعه تطبیقی توسعه صنعت گردشگری در شمال و جنوب حوزه خلیج‌فارس»، «بازاریابی و تبلیغات در جهت توسعه گردشگری ملی و بین‌المللی در حوزه خلیج‌فارس»، «بررسی و معرفی اسناد سیاسی و حقوقی با موضوع نام خلیج‌فارس در معاهدات و مکاتبات بین‌المللی»، «بررسی عوامل درونی و بیرونی همگرایی و واگرایی ساز در کشورهای خلیج‌فارس» بعضی موضوع‌های مقاله‌های دریافت شده هستند.

وی ادامه داد: «بررسی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس»٬ «سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج‌فارس؛ علل، ریشه‌ها»٬ «بررسی حکومت‌های باستانی و تاریخی در منطقه خلیج‌فارس»٬ «بررسی و معرفی اسناد، مدارک و نقشه‌های تاریخی جزایر و بنادر خلیج‌فارس»٬ «بررسی و معرفی نتایج حفریات باستان شناسی حوزه خلیج‌فارس»٬ «نقد و بررسی دیدگاه‌های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره نام تاریخی خلیج‌فارس»٬ «بررسی جغرافیای تاریخی خلیج‌فارس در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان»٬ «بررسی راهکارهای همکاری‌های بین‌المللی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای کاهش خطرات زیست محیطی موجود در خلیج‌فارس»٬ «بررسی توسعه ساخت و سازهای بی‌رویه حاشیه خلیج‌فارس و تأثیر آن بر تغییر نظام اکولوژیک منطقه» و «تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم کشورهای منطقه خلیج‌فارس» سایر عنوان‌های مقالات دریافتی است.

وی افزود: بخش علمی همایش با ارائه چهار مقاله در دوپنل تخصصی با موضوع گردشگری و ابعاد فرهنگی و اجتماعی و پنل ابعاد سیاسی و راهبردی و اقتصادی و امنیتی خلیج‌فارس و با داوری دکتر مجید تفرشی، دکتر محسن رنجبر و دکتر حسین ربیعی، دکتر نصراله پورمحمدی املشی، دکتر ابراهیم حاجیانی و علی اصغر هدایتی برگزار شد.

کتاب مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی خلیج فارس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران (ISTTA)، یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج‌فارس در جزیره کیش شنبه (۲۵ اردیبهشت) به همت مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران زیر نظر جهاد دانشگاهی برگزار شد و در مراسم افتتاحیه با رونمایی از کتاب مجموعه مقالات و تقدیر از نویسندگان مقالات برگزیده به کار خود پایان داد.

رحیم یعقوب‌زاده، رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران با ارائه اطلاعاتی درباره مقالات این همایش گفت: تعداد کل مقالات واصله به دبیرخانه 208 مقاله و تعداد کل نویسندگان مقالات واصله به دبیرخانه 322 نفر بود. همچنین ۲۸ نفر اعضای کمیته علمی و ۱۴ نفر اعضای کمیته داوران را تشکیل دادند. تعداد 30 مقاله از 153 مقاله تایید شده، با چکیده انگلیسی در کتاب مجموعه مقالات و 10 مقاله برای چاپ در فصلنامه مطالعات علمی – فرهنگی انتخاب شدند.

وی گفت: در این دوره از همایش، پنج محور اصلی «فرهنگ، هنر و معماری»، «گردشگری»، «ابعاد سیاسی، راهبردی»، «تاریخ‌شناسی»، «جغرافیا و محیط زیست» مورد نظر بوده و مقالات تخصصی با این محورها پذیرش شده است. در محور سیاسی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس 41.74 درصد، در محور گردشگری خلیج فارس 21.74 درصد، در محور تاریخ، فرهنگ و اجتماع خلیج فارس 19.13 درصد، در محور حقوقی و محیط زیست خلیج‌فارس 7.83 درصد و در محور هنر و معماری و سایر 9.56 درصد مقاله به دبیرخانه همایش ارایه شده است.

رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران در ادامه با بیان برخی موارد تاکید کرد: تحلیل محتوای گرایش‌های موضوعی مقالات واصله نشان می‌دهد که موضوعات ذیل بیشترین استقبال را از سوی نویسندگان داشته و پژوهشگران این موضوعات را مدنظر داشته‌اند.

یعقوب‌زاده با اشاره به عناوین برخی مقاله‌ها افزود: «نام خلیج‌فارس در اسناد، مکاتبات، قراردادها و سایر مدارک سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی»، «گردشگری دریایی منطقه خلیج‌فارس و نتایج فرهنگی و سیاسی حاصل از آن»٬ «مطالعه تطبیقی توسعه صنعت گردشگری در شمال و جنوب حوزه خلیج‌فارس»، «بازاریابی و تبلیغات در جهت توسعه گردشگری ملی و بین‌المللی در حوزه خلیج‌فارس»، «بررسی و معرفی اسناد سیاسی و حقوقی با موضوع نام خلیج‌فارس در معاهدات و مکاتبات بین‌المللی»، «بررسی عوامل درونی و بیرونی همگرایی و واگرایی ساز در کشورهای خلیج‌فارس» بعضی موضوع‌های مقاله‌های دریافت شده هستند.

وی ادامه داد: «بررسی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس»٬ «سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج‌فارس؛ علل، ریشه‌ها»٬ «بررسی حکومت‌های باستانی و تاریخی در منطقه خلیج‌فارس»٬ «بررسی و معرفی اسناد، مدارک و نقشه‌های تاریخی جزایر و بنادر خلیج‌فارس»٬ «بررسی و معرفی نتایج حفریات باستان شناسی حوزه خلیج‌فارس»٬ «نقد و بررسی دیدگاه‌های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره نام تاریخی خلیج‌فارس»٬ «بررسی جغرافیای تاریخی خلیج‌فارس در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان»٬ «بررسی راهکارهای همکاری‌های بین‌المللی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای کاهش خطرات زیست محیطی موجود در خلیج‌فارس»٬ «بررسی توسعه ساخت و سازهای بی‌رویه حاشیه خلیج‌فارس و تأثیر آن بر تغییر نظام اکولوژیک منطقه» و «تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم کشورهای منطقه خلیج‌فارس» سایر عنوان‌های مقالات دریافتی است.

وی افزود: بخش علمی همایش با ارائه چهار مقاله در دوپنل تخصصی با موضوع گردشگری و ابعاد فرهنگی و اجتماعی و پنل ابعاد سیاسی و راهبردی و اقتصادی و امنیتی خلیج‌فارس و با داوری دکتر مجید تفرشی، دکتر محسن رنجبر و دکتر حسین ربیعی، دکتر نصراله پورمحمدی املشی، دکتر ابراهیم حاجیانی و علی اصغر هدایتی برگزار شد.

کتاب مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی خلیج فارس رونمایی شد

بک لینک رنک 1

wolrd press news