کتاب «قدرت خودبازاریابی خود» به پیشخان آمد/ چگونه در بازار هدف قرار بگیریم؟

کتاب «قدرت خودبازاریابی خود» به پیشخان آمد/ چگونه در بازار هدف قرار بگیریم؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «قدرت خودبازاریابی خود» نوشته هومن درخشانیان و مرجان لطیفی نژاد از سوی انتشارات اندیشگان روانه بازار نشر شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب درباره موضوع کتاب می‌خوانیم: «چه بسیار افرادی که دارای استعدادها، تخصص‌ها و ایده‌های ارزشمندی بوده، می‌توانسته‌اند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی باشند اما به علت عدم توانایی در «خودبازاریابی» در حوزه‌های محدودی فعال بوده یا منزوی و مایوس گشته‌اند. «خودبازاریابی» یعنی تمام فعالیت‌هایی که برای ایجاد، حفظ یا تغییر طرز فکر و برداشت دیگران نسبت به خود انجام می‌دهیم. این نوع بازاریابی اگرچه درباره شخصیت‌های سیاسی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی مطرح است می‌تواند برای همه افراد و در هر موقعیتی اعم از استخدام، ازدواج و دیگر امور زندگی موثر و مفید واقع شود.

«خودبازاریابی» به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با ارتقا سطح مهارت‌ها، قدرت‌ها و ارزش‌ها برای ارائه به کارفرما یا مشتری به منظور دست‌یابی به سود دهی دو جانبه اطلاق می‌شود. خودبازاریابی به اشخاص در راستای بهبود تصویر و اعتبار شخصی آن‌ها به منظور کسب موقعیت‌های کاری کمک می‌کند. بازاریاب موفق کسی است که پیش از هر نوع فعالیت بازاریابی برای محصول یا سازمان بتواند توانایی‌های خود را به درستی معرفی کند.»

به گفته نویسندگان این اثر، به طور کلی بازاریابی مورد توجه دو گروه است: گروه اول کسانی که در جستجوی حرفه یا ارتقا شغل و یا به دنبال تغییر شغل خود هستند. این گروه در ابتدا باید به شناسایی موقعیت‌های بازار پرداخته و در ادامه به تبلیغ مهارت‌ها و تجربیات خود به طور کارآمد اقدام کنند. افرادی که به دنبال ارتقا شغل هستند باید به تبلیغ و شناساندن خود درون شرکت مبادرت کنند و گروهی که در پی تغییر شغل هستند باید تلاش‌های تبلیغاتی خود را در حوزه و صنعتی دیگر ادامه دهند.

گروه دوم شامل خود کارفرمایان است که بدون وابستگی به هیچ گروه و یا سازمانی به بازاریابی خود اقدام می‌کنند. این گروه نیاز به معرفی و ارائه متناسب توانایی‌های خود در بازار هدف دارند و از آنجایی که این گروه به صورت مستقل فعالیت می‌کنند باید در ابتدا در جمع وسیعی از افراد قرار گیرند، در واقع برای ارتباط با دیگر همتایان، مشتریان سابق و متخصصان صنعت امری لازم‌الاجرا برای آن‌ها محسوب می‌شود. این گروه نیازمند «خودبازاریابی» مداوم برای نگهداری مشتریان و اطلاع‌رسانی به آن‌ها درباره نام تجاری، توانایی‌ها و شهرتشان هستند.

«خودبازاریابی» به افراد در راستای بهبود تصویر حرفه‌ای خود یاری رسانده و فرد را در دید بازار هدف به طریقی مطلوب قرار می‌دهد و در نهایت شخص در بازار رقابتی با اتخاذ به استراتژی مناسب و به‌گارگیری فنون مربوطه موفق به اخذ فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالفعل شغلی خواهد شد.

این کتاب در سیزده فصل با عناوین خودبازاریابی چیست؟، چرا باید خودبازاریابی کنید؟، خودتبلیغی چیست؟، قوانین بازی، چه کسی هستید؟، یافتن فرصت‌ها حتی در جایی که انتظارش را ندارید، خودبازاریابی را در شرکت خود آغاز کنید، شبکه‌سازی کنید، مبارزه تن به تن، تحت کنترل درآوردن رسانه، بدون ابهام صحبت کنید و بنویسید، هر زمان و هر مکانی رها شدن از قدرت اینترنت و بازاریابی سیاسی مخاطبان را با مباحث خود آشنا می‌کند.

کتاب «قدرت خودبازاریابی خود» نوشته هومن درخشانیان و مرجان لطیفی‌نژاد با شمارگان هزار صفحه در 196 صفحه به بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات اندیشگان منتشر شده است.

کتاب «قدرت خودبازاریابی خود» به پیشخان آمد/ چگونه در بازار هدف قرار بگیریم؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «قدرت خودبازاریابی خود» نوشته هومن درخشانیان و مرجان لطیفی نژاد از سوی انتشارات اندیشگان روانه بازار نشر شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب درباره موضوع کتاب می‌خوانیم: «چه بسیار افرادی که دارای استعدادها، تخصص‌ها و ایده‌های ارزشمندی بوده، می‌توانسته‌اند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی باشند اما به علت عدم توانایی در «خودبازاریابی» در حوزه‌های محدودی فعال بوده یا منزوی و مایوس گشته‌اند. «خودبازاریابی» یعنی تمام فعالیت‌هایی که برای ایجاد، حفظ یا تغییر طرز فکر و برداشت دیگران نسبت به خود انجام می‌دهیم. این نوع بازاریابی اگرچه درباره شخصیت‌های سیاسی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی مطرح است می‌تواند برای همه افراد و در هر موقعیتی اعم از استخدام، ازدواج و دیگر امور زندگی موثر و مفید واقع شود.

«خودبازاریابی» به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با ارتقا سطح مهارت‌ها، قدرت‌ها و ارزش‌ها برای ارائه به کارفرما یا مشتری به منظور دست‌یابی به سود دهی دو جانبه اطلاق می‌شود. خودبازاریابی به اشخاص در راستای بهبود تصویر و اعتبار شخصی آن‌ها به منظور کسب موقعیت‌های کاری کمک می‌کند. بازاریاب موفق کسی است که پیش از هر نوع فعالیت بازاریابی برای محصول یا سازمان بتواند توانایی‌های خود را به درستی معرفی کند.»

به گفته نویسندگان این اثر، به طور کلی بازاریابی مورد توجه دو گروه است: گروه اول کسانی که در جستجوی حرفه یا ارتقا شغل و یا به دنبال تغییر شغل خود هستند. این گروه در ابتدا باید به شناسایی موقعیت‌های بازار پرداخته و در ادامه به تبلیغ مهارت‌ها و تجربیات خود به طور کارآمد اقدام کنند. افرادی که به دنبال ارتقا شغل هستند باید به تبلیغ و شناساندن خود درون شرکت مبادرت کنند و گروهی که در پی تغییر شغل هستند باید تلاش‌های تبلیغاتی خود را در حوزه و صنعتی دیگر ادامه دهند.

گروه دوم شامل خود کارفرمایان است که بدون وابستگی به هیچ گروه و یا سازمانی به بازاریابی خود اقدام می‌کنند. این گروه نیاز به معرفی و ارائه متناسب توانایی‌های خود در بازار هدف دارند و از آنجایی که این گروه به صورت مستقل فعالیت می‌کنند باید در ابتدا در جمع وسیعی از افراد قرار گیرند، در واقع برای ارتباط با دیگر همتایان، مشتریان سابق و متخصصان صنعت امری لازم‌الاجرا برای آن‌ها محسوب می‌شود. این گروه نیازمند «خودبازاریابی» مداوم برای نگهداری مشتریان و اطلاع‌رسانی به آن‌ها درباره نام تجاری، توانایی‌ها و شهرتشان هستند.

«خودبازاریابی» به افراد در راستای بهبود تصویر حرفه‌ای خود یاری رسانده و فرد را در دید بازار هدف به طریقی مطلوب قرار می‌دهد و در نهایت شخص در بازار رقابتی با اتخاذ به استراتژی مناسب و به‌گارگیری فنون مربوطه موفق به اخذ فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالفعل شغلی خواهد شد.

این کتاب در سیزده فصل با عناوین خودبازاریابی چیست؟، چرا باید خودبازاریابی کنید؟، خودتبلیغی چیست؟، قوانین بازی، چه کسی هستید؟، یافتن فرصت‌ها حتی در جایی که انتظارش را ندارید، خودبازاریابی را در شرکت خود آغاز کنید، شبکه‌سازی کنید، مبارزه تن به تن، تحت کنترل درآوردن رسانه، بدون ابهام صحبت کنید و بنویسید، هر زمان و هر مکانی رها شدن از قدرت اینترنت و بازاریابی سیاسی مخاطبان را با مباحث خود آشنا می‌کند.

کتاب «قدرت خودبازاریابی خود» نوشته هومن درخشانیان و مرجان لطیفی‌نژاد با شمارگان هزار صفحه در 196 صفحه به بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات اندیشگان منتشر شده است.

کتاب «قدرت خودبازاریابی خود» به پیشخان آمد/ چگونه در بازار هدف قرار بگیریم؟

خرید بک لینک