کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی» نقد و بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در ادامه سلسله سمینارهای «جامعه‌شناسان ایرانی و جامعه ایرانی» با هدف بررسی نسبت آرا و افکار جامعه‌شناسان ایرانی با جامعه ایرانی نشست نقد و بررسی کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی» برگزار می‌شود.

این نشست با عنوان رهیافتی جامعه‌شناختی به آثار و اندیشه دکتر علی شریعتی با سخنرانی هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سید جواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برپا خواهد شد.

این نشست سه‌شنبه 11 خردادماه از ساعت 15 تا 17 در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست‌ها می‌توانند به محل سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در زیر پل گیشا طبقه همکف دانشکده علوم اجتماعی مراجعه کنند. 

 

کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی» نقد و بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در ادامه سلسله سمینارهای «جامعه‌شناسان ایرانی و جامعه ایرانی» با هدف بررسی نسبت آرا و افکار جامعه‌شناسان ایرانی با جامعه ایرانی نشست نقد و بررسی کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی» برگزار می‌شود.

این نشست با عنوان رهیافتی جامعه‌شناختی به آثار و اندیشه دکتر علی شریعتی با سخنرانی هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سید جواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برپا خواهد شد.

این نشست سه‌شنبه 11 خردادماه از ساعت 15 تا 17 در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست‌ها می‌توانند به محل سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در زیر پل گیشا طبقه همکف دانشکده علوم اجتماعی مراجعه کنند. 

 

کتاب «روشنفکری و اندیشه دینی» نقد و بررسی می‌شود

اخبار دنیای دیجیتال