کتاب «توتالیتاریسم» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «توتالیتاریسم» نقد و بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) محمدتقی احمدی در نشست دهم کافه کتاب دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، کتاب «توتالیتاریسم» هانا آرنت به ترجمه محسن ثلاثی را نقد و بررسی می‌کند.

این کتاب بخش سوم معروفترین کار هانا آرنت در جامعه‌شناسی سیاسی به نام خاستگاه‌های توتالیتاریسم است که به علاقه‌مندان مباحث جامعه‌شناسانه و سیاسی ارائه شده است.

هانا آرنت در کتاب «توتالیتاریسم» با چشم‎پوشی از فاشیسم، سطح تحلیل خود را بر نازیسم و استالینیسم متمرکز کرده است و می‌کوشد این دو نوع حکومت را به موازات هم تبیین کند. آرنت با ارجاعات متعدد به رویدادها و اسناد فراوانِ به‎جای‎مانده از این دو حکومت، و با گذر از گزاره‎های انتزاعی، تحلیلی مستند ارائه کرده است.

نخستین سؤالی که مخاطب این کتاب با آن مواجه خواهد شد این است که تفاوت بین یک حکومت توتالیتر با یک حکومت استبدادی در چیست؟

کتاب «توتالیتاریسم» هانا آرنت با ترجمه محسن ثلاثی از سوی نشر ثالث منتشر شده است.

این نشست سه‌شنبه 4 خرداد از ساعت 11 تا 13 در کافه کتاب دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.
 

کتاب «توتالیتاریسم» نقد و بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) محمدتقی احمدی در نشست دهم کافه کتاب دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، کتاب «توتالیتاریسم» هانا آرنت به ترجمه محسن ثلاثی را نقد و بررسی می‌کند.

این کتاب بخش سوم معروفترین کار هانا آرنت در جامعه‌شناسی سیاسی به نام خاستگاه‌های توتالیتاریسم است که به علاقه‌مندان مباحث جامعه‌شناسانه و سیاسی ارائه شده است.

هانا آرنت در کتاب «توتالیتاریسم» با چشم‎پوشی از فاشیسم، سطح تحلیل خود را بر نازیسم و استالینیسم متمرکز کرده است و می‌کوشد این دو نوع حکومت را به موازات هم تبیین کند. آرنت با ارجاعات متعدد به رویدادها و اسناد فراوانِ به‎جای‎مانده از این دو حکومت، و با گذر از گزاره‎های انتزاعی، تحلیلی مستند ارائه کرده است.

نخستین سؤالی که مخاطب این کتاب با آن مواجه خواهد شد این است که تفاوت بین یک حکومت توتالیتر با یک حکومت استبدادی در چیست؟

کتاب «توتالیتاریسم» هانا آرنت با ترجمه محسن ثلاثی از سوی نشر ثالث منتشر شده است.

این نشست سه‌شنبه 4 خرداد از ساعت 11 تا 13 در کافه کتاب دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.
 

کتاب «توتالیتاریسم» نقد و بررسی می‌شود

دانلود سریال و آهنگ