کتاب آشپزی تقویت مغز

کتاب آشپزی تقویت مغز

روشن است که غذا دارای قدرت برای هم تخریب و هم شفای مغز است. همانطور که یک رژیم دارای مواد مغذی کم می‌تواند توانایی مغزتان را برای تفکر و احساس به‌طور مناسب بازدارد، یک رژیم غنی به لحاظ مواد مغذی می‌تواند به مغز کمک کند به شیوه‌ای مثبت به همه انواع بحرانهای روانشناختی پاسخ دهد. غذا یکی از قدرتمندترین نسخه‌هایی است که شما برای به حداکثر رساندن قدرت مغزتان در اختیار دارید. به سادگی با خوردن غذاهای مناسب، می‌توانید بر ذهن، خلق و حافظه‌تان مسلط شوید. به هر حال اطلاع کمی برای به کارگیری آن در زندگی روزمره وجود داشت، البته تا حالا.
لابد اکنون شما از خود می‌پرسید: آیا راهی وجود دارد که به‌طور طبیعی روزتان را با انرژی بیشتری آغاز کنید؟ آیا شما به راحتی می‌توانید شامی درست کنید که دارای اسیدهای چرب امگاـ۳ باشد که سازنده مغز است؟ آیا شما می‌توانید غذاهایی آماده کنید که به فرزندانتان کمک کند در مدرسه بهتر درس بخوانند؟ آیا شما می‌توانید خانواده‌تان را وادارید که این غذاها را بخورند؟ آیا راهی وجود دارد که غذاهایی بخورید که به شما برای مقابله با چالشهای روانی که به‌طور اجتناب‌ناپذیر سر راهتان سبز می‌شوند کمک کند؟
پاسخ به همه پرسشهای بالا، و بیش از آن، بله است. این کتاب با دستورهای آشپزی خوشمزه به شما نشان می‌دهد که چگونه به سادگی غذاهایی آماده کنید که در تحقیقات ثابت شده است که مغز را تقویت می‌کند، به استرس و خلق بد پایان می‌دهد، قدرت حافظه‌تان را بازمی‌گرداند، به تسکین درد کمک می‌کند، هوش و خلاقیت شما را بالا می‌برد، و حتی به زندگی جنسی شما بشاشیت می‌بخشد.

کتاب آشپزی تقویت مغز

(image)
روشن است که غذا دارای قدرت برای هم تخریب و هم شفای مغز است. همانطور که یک رژیم دارای مواد مغذی کم می‌تواند توانایی مغزتان را برای تفکر و احساس به‌طور مناسب بازدارد، یک رژیم غنی به لحاظ مواد مغذی می‌تواند به مغز کمک کند به شیوه‌ای مثبت به همه انواع بحرانهای روانشناختی پاسخ دهد. غذا یکی از قدرتمندترین نسخه‌هایی است که شما برای به حداکثر رساندن قدرت مغزتان در اختیار دارید. به سادگی با خوردن غذاهای مناسب، می‌توانید بر ذهن، خلق و حافظه‌تان مسلط شوید. به هر حال اطلاع کمی برای به کارگیری آن در زندگی روزمره وجود داشت، البته تا حالا.
لابد اکنون شما از خود می‌پرسید: آیا راهی وجود دارد که به‌طور طبیعی روزتان را با انرژی بیشتری آغاز کنید؟ آیا شما به راحتی می‌توانید شامی درست کنید که دارای اسیدهای چرب امگاـ۳ باشد که سازنده مغز است؟ آیا شما می‌توانید غذاهایی آماده کنید که به فرزندانتان کمک کند در مدرسه بهتر درس بخوانند؟ آیا شما می‌توانید خانواده‌تان را وادارید که این غذاها را بخورند؟ آیا راهی وجود دارد که غذاهایی بخورید که به شما برای مقابله با چالشهای روانی که به‌طور اجتناب‌ناپذیر سر راهتان سبز می‌شوند کمک کند؟
پاسخ به همه پرسشهای بالا، و بیش از آن، بله است. این کتاب با دستورهای آشپزی خوشمزه به شما نشان می‌دهد که چگونه به سادگی غذاهایی آماده کنید که در تحقیقات ثابت شده است که مغز را تقویت می‌کند، به استرس و خلق بد پایان می‌دهد، قدرت حافظه‌تان را بازمی‌گرداند، به تسکین درد کمک می‌کند، هوش و خلاقیت شما را بالا می‌برد، و حتی به زندگی جنسی شما بشاشیت می‌بخشد.

کتاب آشپزی تقویت مغز

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال