کایکین: کتاب‌های غرفه روسیه به دانشگاه‌های ایرانی اهدا می‌شود/ استقبال مردم ایران از کتاب باور نکردنی است

کایکین: کتاب‌های غرفه روسیه به دانشگاه‌های ایرانی اهدا می‌شود/ استقبال مردم ایران از کتاب باور نکردنی است

سرگی وادیماویچ کایکین، (cergei vadimavich kaikih) مسئول غرفه روسیه به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: متأسفانه غرفه روسیه مانند بسیاری غرفه‌های حاضر در نمایشگاه امکان فروش ندارد چراکه ما نماینده واحدهای نشر روسیه هستیم و فقط کتاب‌ها را برای نمایش و معرفی به نمایشگاه کتاب تهران آورده‌ایم.

وی ادامه داد: با این حال در روز آخر نمایشگاه، نماینده سفارت روسیه به نمایشگاه خواهند آمد و ما تمام کتاب‌ها را به سفارت تحویل خواهیم داد تا با توجه به فهرست درخواست‌ دانشگاه‌های ایرانی، کتاب‌ها به دانشکده‌های زبان روسی اهدا شود.

مسئول غرفه روسیه در مقایسه نمایشگاه کتاب تهران با سایر نمایشگاه‌های جهان اظهار کرد: از نمایشگاه‌های زیادی در نقاط مختلف جهان بازدید داشته‌ام اما تا به حال چنین جمعیتی در هیچ نمایشگاهی ندیده بودم و چنین استقبالی، باور نکردنی بود. البته این استقبال باعث می‌شود که نمایشگاه شلوغ شود و شرایط بازدید کمی سخت شود اما با این حال، این فضا و این شور و حال لذت‌بخش است.
 

کایکین: کتاب‌های غرفه روسیه به دانشگاه‌های ایرانی اهدا می‌شود/ استقبال مردم ایران از کتاب باور نکردنی است

سرگی وادیماویچ کایکین، (cergei vadimavich kaikih) مسئول غرفه روسیه به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: متأسفانه غرفه روسیه مانند بسیاری غرفه‌های حاضر در نمایشگاه امکان فروش ندارد چراکه ما نماینده واحدهای نشر روسیه هستیم و فقط کتاب‌ها را برای نمایش و معرفی به نمایشگاه کتاب تهران آورده‌ایم.

وی ادامه داد: با این حال در روز آخر نمایشگاه، نماینده سفارت روسیه به نمایشگاه خواهند آمد و ما تمام کتاب‌ها را به سفارت تحویل خواهیم داد تا با توجه به فهرست درخواست‌ دانشگاه‌های ایرانی، کتاب‌ها به دانشکده‌های زبان روسی اهدا شود.

مسئول غرفه روسیه در مقایسه نمایشگاه کتاب تهران با سایر نمایشگاه‌های جهان اظهار کرد: از نمایشگاه‌های زیادی در نقاط مختلف جهان بازدید داشته‌ام اما تا به حال چنین جمعیتی در هیچ نمایشگاهی ندیده بودم و چنین استقبالی، باور نکردنی بود. البته این استقبال باعث می‌شود که نمایشگاه شلوغ شود و شرایط بازدید کمی سخت شود اما با این حال، این فضا و این شور و حال لذت‌بخش است.
 

کایکین: کتاب‌های غرفه روسیه به دانشگاه‌های ایرانی اهدا می‌شود/ استقبال مردم ایران از کتاب باور نکردنی است

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان