چگونه از همسر خود معشوق بسازید

چگونه از همسر خود معشوق بسازید

چگونه زن و شوهرها ناگهان از توهم به هوشیاری، از خواب به بیداری و از شیفتگی به بیزاری می‌رسند؟ آیا راهی برای نجات وجود دارد؟ آیا همه این پستی و بلندیها در زندگی طبیعی و عادی است؟ آیا همه ضربه‌های زندگی به خاطر نبودن عشق است؟ آیا کلیدی زرین وجود دارد که درِ بهبود و تغییر را به روی ما باز کند؟
بله، کلید زرینی که ما را در راه بهبود قرار می‌دهد تصمیم و اراده ما است. از پلکان ترقی و ارتقا بالا رفتن آن‌قدر خوشایند و رضایتبخش است که کمتر کسی از نیمه راه برمی‌گردد. افلاطون می‌گوید: نخستین قدم مهم‌ترین و دشوارترین قدم است، اما همین که قدم نخست را برداشتید، دویدن را آغاز می‌کنید. سفر هزار فرسنگی هم با پیمودن نخستین فرسنگ آغاز می‌شود.
برای رسیدن به خوشبختی که همان عشق واقعی است باید مراحلی را طی کنیم و برای طی کردن این مراحل احتیاج به یک همراه و هم‌قدم داریم به نام همسر. به تنهایی نمی‌توانیم در این راه قدم بگذاریم چه رسد به پیمودن راه و به مقصد رسیدن.
در هر مرحله از زندگی مشترک که هستید و هرچند سال که از عمر این زندگی می‌گذرد، مهم نیست. می‌توانید با آگاهی بقیه راه را طی کنید یا می‌توانید به عقب برگردید و پایتان را روی اولین پلکان عشق محکم و با صلابت بگذارید تا تعادل بالا رفتن را به دست آورید. دوازده پله عشق را که همراه شریک زندگی بالا رفتید به سرزمین خوشبختی واقعی می‌رسید که همانا لذت، رضایت، خشنودی، کمال و عشق حقیقی است.
این کتاب حاصل تجربه‌هایی است که در کلاسهای زوج درمانی و مشاوره خانواده داشته‌ ایم. راهکارهای ارائه شده همه به صورت عملی آزمایش شده و نتیجه مطلوب و درمانی داشته است. مطالب علمی کتاب با کمک از مکاتب روانشناسی، به خصوص مکتب انسان‌گرایی در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می‌شود

چگونه از همسر خود معشوق بسازید

(image)
چگونه زن و شوهرها ناگهان از توهم به هوشیاری، از خواب به بیداری و از شیفتگی به بیزاری می‌رسند؟ آیا راهی برای نجات وجود دارد؟ آیا همه این پستی و بلندیها در زندگی طبیعی و عادی است؟ آیا همه ضربه‌های زندگی به خاطر نبودن عشق است؟ آیا کلیدی زرین وجود دارد که درِ بهبود و تغییر را به روی ما باز کند؟
بله، کلید زرینی که ما را در راه بهبود قرار می‌دهد تصمیم و اراده ما است. از پلکان ترقی و ارتقا بالا رفتن آن‌قدر خوشایند و رضایتبخش است که کمتر کسی از نیمه راه برمی‌گردد. افلاطون می‌گوید: نخستین قدم مهم‌ترین و دشوارترین قدم است، اما همین که قدم نخست را برداشتید، دویدن را آغاز می‌کنید. سفر هزار فرسنگی هم با پیمودن نخستین فرسنگ آغاز می‌شود.
برای رسیدن به خوشبختی که همان عشق واقعی است باید مراحلی را طی کنیم و برای طی کردن این مراحل احتیاج به یک همراه و هم‌قدم داریم به نام همسر. به تنهایی نمی‌توانیم در این راه قدم بگذاریم چه رسد به پیمودن راه و به مقصد رسیدن.
در هر مرحله از زندگی مشترک که هستید و هرچند سال که از عمر این زندگی می‌گذرد، مهم نیست. می‌توانید با آگاهی بقیه راه را طی کنید یا می‌توانید به عقب برگردید و پایتان را روی اولین پلکان عشق محکم و با صلابت بگذارید تا تعادل بالا رفتن را به دست آورید. دوازده پله عشق را که همراه شریک زندگی بالا رفتید به سرزمین خوشبختی واقعی می‌رسید که همانا لذت، رضایت، خشنودی، کمال و عشق حقیقی است.
این کتاب حاصل تجربه‌هایی است که در کلاسهای زوج درمانی و مشاوره خانواده داشته‌ ایم. راهکارهای ارائه شده همه به صورت عملی آزمایش شده و نتیجه مطلوب و درمانی داشته است. مطالب علمی کتاب با کمک از مکاتب روانشناسی، به خصوص مکتب انسان‌گرایی در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می‌شود

چگونه از همسر خود معشوق بسازید

bluray movie download