ویژه‌نامه ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط منتشر شد

ویژه‌نامه ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ویژه‌نامه ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط شامل مقدمه‌ای از علیرضا محمدزاده، دبیر علمی همایش و چکیده‌ای از مجموعه مقاله‌های استادان و کارشناسان حقوقی با موضوع‌های حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی، الزامات ملی و بین‌المللی است.

ترجمه معاهدات اینترنتی وایپو از دیگر موضوع‌های مورد اشاره در ویژه‌نامه ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط است.

ویژه‌نامه ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ویژه‌نامه ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط شامل مقدمه‌ای از علیرضا محمدزاده، دبیر علمی همایش و چکیده‌ای از مجموعه مقاله‌های استادان و کارشناسان حقوقی با موضوع‌های حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی، الزامات ملی و بین‌المللی است.

ترجمه معاهدات اینترنتی وایپو از دیگر موضوع‌های مورد اشاره در ویژه‌نامه ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط است.

ویژه‌نامه ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط منتشر شد

نود32 آپدیت ورژن 7

پرس نیوز