واژه نامه سنگ نبشته های پارسی باستان (نسخه pdf)

واژه نامه سنگ نبشته های پارسی باستان (نسخه pdf)

(نسخه PDF)
خواندن دقیق و وازه به واژه ی سنگ نبشته های پارسی باستان حتی با دسترسی به ترجمه و تلفظ آن ها کار بسیار دشوار و وقت گیری است. یکی از این دشواری ها به خاطر نبود نقطه در پایان جمله های پارسی باستان است. هنگام خواندن این متن ها است که به ارزش بالای این علامت کوچک پی می بریم و قدر آن را می دانیم.
در تالیف این وازه نامه از منابع گوناگونی به ویژه کتاب های فرمان های شاهنشاهی هخامنشی تالیف زلف نورمن شارپ و دستور زبان پارسی باستان تالیف رولند کنت استفاده شده است.

واژه نامه سنگ نبشته های پارسی باستان (نسخه pdf)

(image)
(نسخه PDF)
خواندن دقیق و وازه به واژه ی سنگ نبشته های پارسی باستان حتی با دسترسی به ترجمه و تلفظ آن ها کار بسیار دشوار و وقت گیری است. یکی از این دشواری ها به خاطر نبود نقطه در پایان جمله های پارسی باستان است. هنگام خواندن این متن ها است که به ارزش بالای این علامت کوچک پی می بریم و قدر آن را می دانیم.
در تالیف این وازه نامه از منابع گوناگونی به ویژه کتاب های فرمان های شاهنشاهی هخامنشی تالیف زلف نورمن شارپ و دستور زبان پارسی باستان تالیف رولند کنت استفاده شده است.

واژه نامه سنگ نبشته های پارسی باستان (نسخه pdf)

خرید بک لینک