هم‌نوازی نسیم و برگ در بازار کتاب

هم‌نوازی نسیم و برگ در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «هم‌نوازی نسیم و برگ» سروده رودابه حمزه‌ای با تصویرگری میثم اربابون از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب مجموعه شعر نوجوان امروز منتشر شده است.
 
این کتاب دربردارنده 23 شعر کوتاه با عناوینی مانند مادری که لاله شد، حرف برف، راز سنگ‌ها، کنسرت زندگی، کتاب سبز، قصه غصه‌ها، خواب یک درخت، ابرها، تا نوشتم، گوش کن، سیب سرخ عشق، بهترین عطر جهان، من ایستاده‌ام، آفتاب خانه‌ای، تصادف نگاه ما، از طلوع نان و آسمان کویر است.
 
در یکی از اشعار این کتاب می‌خوانیم:
«سنگ‌های ریز ساحلی
سنگ‌های کوهای دور
سنگ‌های ساکت و صبور رنگ‌هایشان چقدر دیدینی‌ست
ماجرای زندگی رود
ماجرای زندگی دشت
ماجرای زندگی کوه
از زبان سنگ‌ها شنیدنی ست…»

در شعر دیگری از این کتاب می‌خوانیم: 
«درد می‌کشد 
مادری که ماهی‌اش
جان سپرده روی دست ساحلش
درد می‌کشد زمین
تا شقایقی
سر بیاورد برون
از دلش…»
 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب «هم‌نوازی نسیم و برگ» را در قالب 56 صفحه مصور با شمارگان هشت هزار نسخه و قیمت 30 هزار ریال منتشر کرده است.
 
 

هم‌نوازی نسیم و برگ در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «هم‌نوازی نسیم و برگ» سروده رودابه حمزه‌ای با تصویرگری میثم اربابون از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب مجموعه شعر نوجوان امروز منتشر شده است.
 
این کتاب دربردارنده 23 شعر کوتاه با عناوینی مانند مادری که لاله شد، حرف برف، راز سنگ‌ها، کنسرت زندگی، کتاب سبز، قصه غصه‌ها، خواب یک درخت، ابرها، تا نوشتم، گوش کن، سیب سرخ عشق، بهترین عطر جهان، من ایستاده‌ام، آفتاب خانه‌ای، تصادف نگاه ما، از طلوع نان و آسمان کویر است.
 
در یکی از اشعار این کتاب می‌خوانیم:
«سنگ‌های ریز ساحلی
سنگ‌های کوهای دور
سنگ‌های ساکت و صبور رنگ‌هایشان چقدر دیدینی‌ست
ماجرای زندگی رود
ماجرای زندگی دشت
ماجرای زندگی کوه
از زبان سنگ‌ها شنیدنی ست…»

در شعر دیگری از این کتاب می‌خوانیم: 
«درد می‌کشد 
مادری که ماهی‌اش
جان سپرده روی دست ساحلش
درد می‌کشد زمین
تا شقایقی
سر بیاورد برون
از دلش…»
 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب «هم‌نوازی نسیم و برگ» را در قالب 56 صفحه مصور با شمارگان هشت هزار نسخه و قیمت 30 هزار ریال منتشر کرده است.
 
 

هم‌نوازی نسیم و برگ در بازار کتاب