هفته نامه خبری تحلیل صدا شمارۀ ۸۶ (نسخه pdf)

هفته نامه خبری تحلیل صدا شمارۀ ۸۶ (نسخه pdf)

در این شماره می‌خوانید:
لزوم تقویت کار تشکیلاتی در فراکسیون امید
پرونده‌ای در باره‌ی حبیب محبیان خواننده‌ی قدیمی که در ایران از دنیا رفت اما لوس‌آنجلسی باقی ماند.
با آثار و گفتاری از محمدعلی بهمنی، فرزاد فرزین، رضا یزدانی، علی تفرشی، حمید عسگری و تورج شعبانخانی
ارج بی‌خبر: گزارش تحقیقی صدا از کارخانه ارج و حواشی آن

هفته نامه خبری تحلیل صدا شمارۀ ۸۶ (نسخه pdf)

(image)
در این شماره می‌خوانید:
لزوم تقویت کار تشکیلاتی در فراکسیون امید
پرونده‌ای در باره‌ی حبیب محبیان خواننده‌ی قدیمی که در ایران از دنیا رفت اما لوس‌آنجلسی باقی ماند.
با آثار و گفتاری از محمدعلی بهمنی، فرزاد فرزین، رضا یزدانی، علی تفرشی، حمید عسگری و تورج شعبانخانی
ارج بی‌خبر: گزارش تحقیقی صدا از کارخانه ارج و حواشی آن

هفته نامه خبری تحلیل صدا شمارۀ ۸۶ (نسخه pdf)

wolrd press news