هفته‌نامه خبری، تحلیلی صدا- شماره ۸۳ (نسخه PDF)

هفته‌نامه خبری، تحلیلی صدا- شماره ۸۳ (نسخه PDF)

(نسخه PDF)
این شماره می‌خوانید:
همچنان روحانی
سلام به کدام دکتر؟
فاتحان غرب: بررسی فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی و گزارش ویژه صدا درباره شگفتی های جشنواره کن
چرا اصلاح‌طلبان برای حمایت از روحانی در انتخابات ۹۶ تاکید دارند؟
پرویز ماند و دردهایش را با خود برد

هفته‌نامه خبری، تحلیلی صدا- شماره ۸۳ (نسخه PDF)

(image)
(نسخه PDF)
این شماره می‌خوانید:
همچنان روحانی
سلام به کدام دکتر؟
فاتحان غرب: بررسی فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی و گزارش ویژه صدا درباره شگفتی های جشنواره کن
چرا اصلاح‌طلبان برای حمایت از روحانی در انتخابات ۹۶ تاکید دارند؟
پرویز ماند و دردهایش را با خود برد

هفته‌نامه خبری، تحلیلی صدا- شماره ۸۳ (نسخه PDF)

دانلود سریال و آهنگ