هفته‌نامه‌ی خبری، تحلیلی صدا شمارۀ ۸۱

هفته‌نامه‌ی خبری، تحلیلی صدا شمارۀ ۸۱

در این شماره می خوانید:
راست مدنی: مبارزه با فساد و آینده اصولگرایی در گفت و گوی صدا با احمد توکلی
دو پادشاه در یک اقلیم: بررسی کناره گیری نخست وزیر ترکیه
خلق مساله خالقی
دیده بان شفافیت و عدالت
تبار شناسی علم
افتتاح بحث در باب آزادی

هفته‌نامه‌ی خبری، تحلیلی صدا شمارۀ ۸۱

(image)
در این شماره می خوانید:
راست مدنی: مبارزه با فساد و آینده اصولگرایی در گفت و گوی صدا با احمد توکلی
دو پادشاه در یک اقلیم: بررسی کناره گیری نخست وزیر ترکیه
خلق مساله خالقی
دیده بان شفافیت و عدالت
تبار شناسی علم
افتتاح بحث در باب آزادی

هفته‌نامه‌ی خبری، تحلیلی صدا شمارۀ ۸۱

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای دیجیتال