هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا: شمارۀ ۸۰(نسخه pdf)

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا: شمارۀ ۸۰(نسخه pdf)

(نسخه pdf)
در این شماره می خوانید:
یک مجلس و دو رئیس
پرونده ویژه برای ترکیب نهایی مجلس دهم
نوادگان جومونگ وارد می شوند
فروپاشی از درون
گفتگو با محمد حسین خسروپناه درباره خسرو روزبه
گفتگو با سید محمد بهشتی درباره سینما دهه شصت

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا: شمارۀ ۸۰(نسخه pdf)

(image)
(نسخه pdf)
در این شماره می خوانید:
یک مجلس و دو رئیس
پرونده ویژه برای ترکیب نهایی مجلس دهم
نوادگان جومونگ وارد می شوند
فروپاشی از درون
گفتگو با محمد حسین خسروپناه درباره خسرو روزبه
گفتگو با سید محمد بهشتی درباره سینما دهه شصت

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا: شمارۀ ۸۰(نسخه pdf)

خرید بک لینک

اس ام اس جدید