هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا؛شمارۀ ۷۸

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا؛شمارۀ ۷۸

در این شماره می خوانید:
چانه زنی در واشنگتن، حاشیه سازی در تهران
نهایی شد: رقابت هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در آمریکا
ضرورت اتاق فکر مجلس دهم

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا؛شمارۀ ۷۸

(image)
در این شماره می خوانید:
چانه زنی در واشنگتن، حاشیه سازی در تهران
نهایی شد: رقابت هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در آمریکا
ضرورت اتاق فکر مجلس دهم

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا؛شمارۀ ۷۸

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

پرس نیوز