نشست هفتگی شهر کتاب با موضوع «حضور و ظهور» برگزار می‌شود

نشست هفتگی شهر کتاب با موضوع «حضور و ظهور» برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب با حضور دکتر مهدی حجت، دکتر محمدرضا رحیم‌زاده و مهندس حسین شیخ زین‌الدین در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد و به نقد و بررسی کتاب «حضور و ظهور» در شرح آراء لویی کان خواهد پرداخت.
 
به تازگی کتاب «حضور و ظهور» نوشته‌ دکتر مهدی حجت به همت انتشارات علمی منتشر شده است. این کتاب شرحی بر آراء لویی کان در باب سکوت و نور در معماری است.
 
لویی کان نخستین معمار آمریکایی روسی تبار بود که بعد از جنگ جهانی دوم برخاست و نور و روشنایی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار معماری اوست.
 
سخنرانی معروف لویی کان با عنوان «سکوت و نور» حاوی معناهای عمیق و ظریف و درس‌های بسیاری برای معماران است.
 
او در این مبحث قصد دارد، با دور کردن مخاطبان از شیوه‌ رایج تفکر در باب معماری، باری دیگر امکان و فرصت فهم معانی بنیادین معماری را به ما هدیه کند.
 
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ساعت 16:30 که به نقد و بررسی کتاب «حضور و ظهور» در شرح آراء لویی کان اختصاص دارد، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.
 
 

نشست هفتگی شهر کتاب با موضوع «حضور و ظهور» برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب با حضور دکتر مهدی حجت، دکتر محمدرضا رحیم‌زاده و مهندس حسین شیخ زین‌الدین در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد و به نقد و بررسی کتاب «حضور و ظهور» در شرح آراء لویی کان خواهد پرداخت.
 
به تازگی کتاب «حضور و ظهور» نوشته‌ دکتر مهدی حجت به همت انتشارات علمی منتشر شده است. این کتاب شرحی بر آراء لویی کان در باب سکوت و نور در معماری است.
 
لویی کان نخستین معمار آمریکایی روسی تبار بود که بعد از جنگ جهانی دوم برخاست و نور و روشنایی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار معماری اوست.
 
سخنرانی معروف لویی کان با عنوان «سکوت و نور» حاوی معناهای عمیق و ظریف و درس‌های بسیاری برای معماران است.
 
او در این مبحث قصد دارد، با دور کردن مخاطبان از شیوه‌ رایج تفکر در باب معماری، باری دیگر امکان و فرصت فهم معانی بنیادین معماری را به ما هدیه کند.
 
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ساعت 16:30 که به نقد و بررسی کتاب «حضور و ظهور» در شرح آراء لویی کان اختصاص دارد، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.
 
 

نشست هفتگی شهر کتاب با موضوع «حضور و ظهور» برگزار می‌شود