نشست تخصصی «مباني انسان‏‌شناسی نظريه ارتباطی صدرايی» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «مباني انسان‏‌شناسی نظريه ارتباطی صدرايی» برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست تخصصی «مباني انسان‏‌شناسي نظريه ارتباطي صدرايي» با حضور مهدی ناجی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‏‌شود.

در این نشست که به همت پژوهشکده ارتباطات برگزار می‌شود، «نظريه‏‌های هنجاری ارتباطات و کارکردهای رسانه»، «شناخت انسانی از ديدگاه صدرا»، «جايگاه ارتباطات انساني در اسفار اربعه»، «بررسی موضوع ارتباطات انسانی صدرايی با نظريه‏‌هاي هنجاری رسانه» و «بررسی موضوع ارتباطات انسانی صدرايی و کارکردهای رسانه» بحث خواهد شد.

این نشست سه‌شنبه 11 خردادماه از ساعت 10 و 30 تا 12 و 30 دقیقه برگزار می‌شود. حضور پژوهشگران و علاقه‌مندان در این نشست آزاد است. 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره 9 واقع است.

نشست تخصصی «مباني انسان‏‌شناسی نظريه ارتباطی صدرايی» برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست تخصصی «مباني انسان‏‌شناسي نظريه ارتباطي صدرايي» با حضور مهدی ناجی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‏‌شود.

در این نشست که به همت پژوهشکده ارتباطات برگزار می‌شود، «نظريه‏‌های هنجاری ارتباطات و کارکردهای رسانه»، «شناخت انسانی از ديدگاه صدرا»، «جايگاه ارتباطات انساني در اسفار اربعه»، «بررسی موضوع ارتباطات انسانی صدرايی با نظريه‏‌هاي هنجاری رسانه» و «بررسی موضوع ارتباطات انسانی صدرايی و کارکردهای رسانه» بحث خواهد شد.

این نشست سه‌شنبه 11 خردادماه از ساعت 10 و 30 تا 12 و 30 دقیقه برگزار می‌شود. حضور پژوهشگران و علاقه‌مندان در این نشست آزاد است. 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره 9 واقع است.

نشست تخصصی «مباني انسان‏‌شناسی نظريه ارتباطی صدرايی» برگزار می‌شود

بازی