نشر علم «شاخص‌های دین‌داری» را در یک کتاب معرفی کرد

نشر علم «شاخص‌های دین‌داری» را در یک کتاب معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب «شاخص‌های دین‌داری» تالیف مهدی مهریزی، در سه بخش با عنوان‌های «مباحث عام»،‌ «راه‌های شناخت شاخص‌ها» و «تحلیل و نقد شبهات» از سوی نشر علم راهی بازار نشر شد.
 
مولف در صفحات نخستین کتاب درآمدی بر آن نوشته که در بخشی از آن می‌خوانیم: «یکی از موضوعات جالب، جدی و زیبا که در حوزه مطالعات دینی در این دهه‌های اخیر مطرح شده، سنجش دین‌داری در زندگی انسان در عرصه‌های سه‌گانه فرد، جامعه و حکومت است. این‌گونه مطالعات از گزافه‌گویی متولیان و علاقه‌مندان و دینداران درباره نقش و کارکرد دین جلوگیری می‌کند و تصویری عینی و واقعی از نیاز انسان به دین و چگونگی دستیابی به تحقق آن به‌دست می‌دهد.»
 
بخش نخست کتاب با عنوان «مباحث عام» به مسائل مقدماتی در این حوزه می‌پردازد. فصل نخست این بخش به کلیات تحقیق مانند مفاهیم، تعیین چارچوب نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. دومین فصل گزارشی از رویکردهای مختلف به دین‌داری است. در این فصل دیدگاه‌هایی که در رتبه‌بندی آموزه‌های دینی در میان مسلمانان رواج داشته یا دارد، معرفی شده‌اند. فصل سوم این بخش به موضوع «مسلمات دین‌داری» اشاره دارد.
 
در بخشی از این فصل در صفحه 215 آمده است: «پرداختن به سنجش دین‌داری از پژوهش‌های نو و مسئله‌های جدید در دنیای معاصر است، گرچه در ادبیات فارسی و با نظر به آموزه‌های اسلامی گام‌هایی برداشته شده، لکن جای پژوهش‌های بنیادی و درون ‌دینی که بر پایه آموزه‌های دینی به تعیین و رده‌بندی شاخص‌ها بپردازد، خالی است.»
 
در دومین بخش کتاب حاضر با عنوان «راه‌های شناخت شاخص‌ها» به گردآوری و دسته‌بندی آیات و روایات پرداخته شده است.
 
در صفحه 646 کتاب درباره موضوع «ایمان و مکارم اخلاقی» به نقل از «کمیل بن زیاد» می‌خوانیم: «وقتی اسیران قبیله طی را آوردند، دختری سرخ‌رو و زیبا در میان آنان بود؛ از دیدن او شگفت‌زده شدم و گفتم از پیامبر می‌خواهم او را در سهم من قرار دهد. وقتی لب به سخن گشود، فصاحتش سبب شد زیبایی‌اش را از یاد بَرَم، گفت: ای محمد اگر صلاح بدانی ما را آزاد کنی تا دشمن شاد نشویم، ما از خانواده سرشناس عرب هستیم. پدرم به گرفتاران می‌رسید، میهمان‌نواز بود، به گرسنه‌ها غذا می‌داد، برهنه‌ها را می‌پوشاند، نیازمند را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت، به همه سلام می‌کرد؛ من دختر حاتم طائی هستم. رسول خدا فرمود: ای دختر اینها صفت مومنان حقیقی است، اگر پدرت کمتر از این هم بود به وی لطف می‌کردیم. آنها را رها کنید. پدرش مکارم اخلاقی را دوست می‌داشت. ابو برده برخاست و گفت ای رسول خدا شما مکارم اخلاقی را دوست می‌دارید؟ رسول خدا فرمود: سوگند به آن‌‌که جانم در دست اوست، کسی وارد بهشت نشود، مگر با حسن خلق.»
 
بخش سوم این اثر با عنوان «تحلیل و نقد شبهات» نیز به تحلیل داده‌ها و آموزه‌های بخش دوم و پاسخگویی به شبهات و ارائه سند راهبردی اختصاص دارد.
 
نخستین چاپ کتاب «شاخص‌های دین ‌داری» با شمارگان 550 نسخه در 826 صفحه، به بهای 65 هزار تومان از سوی نشر علم منتشر شده است.

نشر علم «شاخص‌های دین‌داری» را در یک کتاب معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب «شاخص‌های دین‌داری» تالیف مهدی مهریزی، در سه بخش با عنوان‌های «مباحث عام»،‌ «راه‌های شناخت شاخص‌ها» و «تحلیل و نقد شبهات» از سوی نشر علم راهی بازار نشر شد.
 
مولف در صفحات نخستین کتاب درآمدی بر آن نوشته که در بخشی از آن می‌خوانیم: «یکی از موضوعات جالب، جدی و زیبا که در حوزه مطالعات دینی در این دهه‌های اخیر مطرح شده، سنجش دین‌داری در زندگی انسان در عرصه‌های سه‌گانه فرد، جامعه و حکومت است. این‌گونه مطالعات از گزافه‌گویی متولیان و علاقه‌مندان و دینداران درباره نقش و کارکرد دین جلوگیری می‌کند و تصویری عینی و واقعی از نیاز انسان به دین و چگونگی دستیابی به تحقق آن به‌دست می‌دهد.»
 
بخش نخست کتاب با عنوان «مباحث عام» به مسائل مقدماتی در این حوزه می‌پردازد. فصل نخست این بخش به کلیات تحقیق مانند مفاهیم، تعیین چارچوب نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. دومین فصل گزارشی از رویکردهای مختلف به دین‌داری است. در این فصل دیدگاه‌هایی که در رتبه‌بندی آموزه‌های دینی در میان مسلمانان رواج داشته یا دارد، معرفی شده‌اند. فصل سوم این بخش به موضوع «مسلمات دین‌داری» اشاره دارد.
 
در بخشی از این فصل در صفحه 215 آمده است: «پرداختن به سنجش دین‌داری از پژوهش‌های نو و مسئله‌های جدید در دنیای معاصر است، گرچه در ادبیات فارسی و با نظر به آموزه‌های اسلامی گام‌هایی برداشته شده، لکن جای پژوهش‌های بنیادی و درون ‌دینی که بر پایه آموزه‌های دینی به تعیین و رده‌بندی شاخص‌ها بپردازد، خالی است.»
 
در دومین بخش کتاب حاضر با عنوان «راه‌های شناخت شاخص‌ها» به گردآوری و دسته‌بندی آیات و روایات پرداخته شده است.
 
در صفحه 646 کتاب درباره موضوع «ایمان و مکارم اخلاقی» به نقل از «کمیل بن زیاد» می‌خوانیم: «وقتی اسیران قبیله طی را آوردند، دختری سرخ‌رو و زیبا در میان آنان بود؛ از دیدن او شگفت‌زده شدم و گفتم از پیامبر می‌خواهم او را در سهم من قرار دهد. وقتی لب به سخن گشود، فصاحتش سبب شد زیبایی‌اش را از یاد بَرَم، گفت: ای محمد اگر صلاح بدانی ما را آزاد کنی تا دشمن شاد نشویم، ما از خانواده سرشناس عرب هستیم. پدرم به گرفتاران می‌رسید، میهمان‌نواز بود، به گرسنه‌ها غذا می‌داد، برهنه‌ها را می‌پوشاند، نیازمند را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت، به همه سلام می‌کرد؛ من دختر حاتم طائی هستم. رسول خدا فرمود: ای دختر اینها صفت مومنان حقیقی است، اگر پدرت کمتر از این هم بود به وی لطف می‌کردیم. آنها را رها کنید. پدرش مکارم اخلاقی را دوست می‌داشت. ابو برده برخاست و گفت ای رسول خدا شما مکارم اخلاقی را دوست می‌دارید؟ رسول خدا فرمود: سوگند به آن‌‌که جانم در دست اوست، کسی وارد بهشت نشود، مگر با حسن خلق.»
 
بخش سوم این اثر با عنوان «تحلیل و نقد شبهات» نیز به تحلیل داده‌ها و آموزه‌های بخش دوم و پاسخگویی به شبهات و ارائه سند راهبردی اختصاص دارد.
 
نخستین چاپ کتاب «شاخص‌های دین ‌داری» با شمارگان 550 نسخه در 826 صفحه، به بهای 65 هزار تومان از سوی نشر علم منتشر شده است.

نشر علم «شاخص‌های دین‌داری» را در یک کتاب معرفی کرد