نشریه فرهنگی تحلیلی روایت – شماره ۷(نسخهpdf)

نشریه فرهنگی تحلیلی روایت – شماره ۷(نسخهpdf)

(نسخهpdf)
در این شماره می‌خوانید:
از “پاساژهای” دیروز تا “مال های” امروز: جاده‌ی تباهی یا سنگفرش رستگاری؟
“مالی” شدن شهر و اقتصاد سیاسی فضا در گفتگو با عباس کاظمی
مروری یر یک دگردیسی از بازارها تا “مگامال ها”
تاریخچه مراکز خرید در آمریکا

نشریه فرهنگی تحلیلی روایت – شماره ۷(نسخهpdf)

(image)
(نسخهpdf)
در این شماره می‌خوانید:
از “پاساژهای” دیروز تا “مال های” امروز: جاده‌ی تباهی یا سنگفرش رستگاری؟
“مالی” شدن شهر و اقتصاد سیاسی فضا در گفتگو با عباس کاظمی
مروری یر یک دگردیسی از بازارها تا “مگامال ها”
تاریخچه مراکز خرید در آمریکا

نشریه فرهنگی تحلیلی روایت – شماره ۷(نسخهpdf)

اس ام اس جدید