«نثر فارسی در سپهر سیاست» به پیشخان کتاب‌فروشی‌ها رسید

«نثر فارسی در سپهر سیاست» به پیشخان کتاب‌فروشی‌ها رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» نوشته دکتر مریم صادقی از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شد.

مریم صادقی، نویسنده «نثر فارسی در سپهر سیاست» در توضیح کتاب گفت: این کتاب نثرهای فارسی از ابتدای ورود اسلام تا قرن دهم را بررسی می‌کند. ابتدا در پیشگفتار علت تدوین کتاب و نیز مبانی و چارچوب پژوهش در نثر فارسی مختصراً تبیین شده و با معرفی مندرجات و تشکر به پایان رسیده است. در فصل اول پس از ترسیم مدل کلی فصل، کلیات شامل مقدمه، ارزیابی انتقادی پژوهش‌های پیشین درباره نثر فارسی با تاکید بر 4 اثر مهم (سبک‌شناسی استاد بهار، فن نثر از استاد خطیبی، انواع نثر فارسی از رستگار فسایی و سبک‌شناسی نثر فارسی از شمیسا)، آسیب‌شناسی پژوهش‌های پیشین در موضوع نثر فارسی، موضوعات گوناگون در نثر فارسی و بیان مسئله پژوهش، روش پژوهش، مبنا و چارچوب نظری پژوهش آمده است.

وی افزود: در این کتاب نثرهای فارسی از بعد اقناع و شیوه‌های تأثیرگذاری و اقناع مخاطب بر دو دسته‌ «نثرهای اقناعی و غیراقناعی» تقسیم شده‌اند. در فصل دوم مبانی سیاسی، دینی و اجتماعی نثرهای فارسی با تأکید بر نثرهای تاریخی، نثرهای داستانی و نثرهای مصنوع و متکلف بررسی شده است، در این فصل پس از مقدمه و تبیین شیوه بررسی و مدل‌های مورد نظر در روش پژوهش آثار، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر متون منثور در ۵ محور عمده شامل: ۱ ـ ورود اسلام به ایران ۲ ـ نهضت ترجمه ۳ ـ عملکرد سلاطین ترک (غزنویان و سلجوقیان با تأسیس نظامیه‌ها و گسترش و تثبیت اندیشه‌های عرفانی و مبارزه با مظاهر ایرانی پیش از اسلام) ۴ ـ حمله‌ مغول برافتادن خلافت عباسی و زمینه تأسیس حکومت شیعی در ایران و ۵ ـ صفویان بررسی شده است.

نویسنده کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» در تشریح سایر موضوعات مطرح شده در کتاب اظهار کرد: در فصل سوم ویژگی‌های سبک شناختی آثار منثور فارسی تاریخی، آثار منثور در دوران مختلف تا قرن دهم در عناوین سبک‌های ساده، بینابین، نثرهای فنی و مصنوع، نثر فارسی در دوران رسمی شدن تشیع در ایران، بررسی شده است. مدل کلی فصل ۴، مقدمه درباره آثار عرفانی و علت انتخاب آن در کتاب، سیر تصوف پس از اسلام تا قرن دهم، عرفان نوشتاری، معرفی آثار مهم مورد بررسی در این کتاب، بررسی مبانی سیاسی، اجتماعی و دینی آثار منثور عرفانی تا قرن دهم، سبک این آثار و نیز آسیب‌شناسی نثر، زبان عرفانی و نتیجه‌گیری کلی از فصل‌ اول تا سوم است.

وی ادامه داد: فصل پنجم به شکل مستقل به بررسی نثر و موضوعات سیاسی، اجتماعی و دینی کتاب کلیله‌ودمنه اختصاص یافته است. ابتدا در مقدمه به معرفی این اثر، بیان مسئله مورد بررسی، ترجمه‌ها و اهمیت کتاب کلیله‌ودمنه پرداخته شده است، سپس ویژگی‌های سبکی کتاب در ۴ محور مهم سبکی بررسی شده است.

کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» نوشته مریم صادقی در ۳۲۸ صفحه در قطع رقعی به بهای ۲۰ هزار تومان با شمارگان یک هزار و ۱۰۰ نسخه از سوی نشر نگاه معاصر منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
 

«نثر فارسی در سپهر سیاست» به پیشخان کتاب‌فروشی‌ها رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» نوشته دکتر مریم صادقی از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شد.

مریم صادقی، نویسنده «نثر فارسی در سپهر سیاست» در توضیح کتاب گفت: این کتاب نثرهای فارسی از ابتدای ورود اسلام تا قرن دهم را بررسی می‌کند. ابتدا در پیشگفتار علت تدوین کتاب و نیز مبانی و چارچوب پژوهش در نثر فارسی مختصراً تبیین شده و با معرفی مندرجات و تشکر به پایان رسیده است. در فصل اول پس از ترسیم مدل کلی فصل، کلیات شامل مقدمه، ارزیابی انتقادی پژوهش‌های پیشین درباره نثر فارسی با تاکید بر 4 اثر مهم (سبک‌شناسی استاد بهار، فن نثر از استاد خطیبی، انواع نثر فارسی از رستگار فسایی و سبک‌شناسی نثر فارسی از شمیسا)، آسیب‌شناسی پژوهش‌های پیشین در موضوع نثر فارسی، موضوعات گوناگون در نثر فارسی و بیان مسئله پژوهش، روش پژوهش، مبنا و چارچوب نظری پژوهش آمده است.

وی افزود: در این کتاب نثرهای فارسی از بعد اقناع و شیوه‌های تأثیرگذاری و اقناع مخاطب بر دو دسته‌ «نثرهای اقناعی و غیراقناعی» تقسیم شده‌اند. در فصل دوم مبانی سیاسی، دینی و اجتماعی نثرهای فارسی با تأکید بر نثرهای تاریخی، نثرهای داستانی و نثرهای مصنوع و متکلف بررسی شده است، در این فصل پس از مقدمه و تبیین شیوه بررسی و مدل‌های مورد نظر در روش پژوهش آثار، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر متون منثور در ۵ محور عمده شامل: ۱ ـ ورود اسلام به ایران ۲ ـ نهضت ترجمه ۳ ـ عملکرد سلاطین ترک (غزنویان و سلجوقیان با تأسیس نظامیه‌ها و گسترش و تثبیت اندیشه‌های عرفانی و مبارزه با مظاهر ایرانی پیش از اسلام) ۴ ـ حمله‌ مغول برافتادن خلافت عباسی و زمینه تأسیس حکومت شیعی در ایران و ۵ ـ صفویان بررسی شده است.

نویسنده کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» در تشریح سایر موضوعات مطرح شده در کتاب اظهار کرد: در فصل سوم ویژگی‌های سبک شناختی آثار منثور فارسی تاریخی، آثار منثور در دوران مختلف تا قرن دهم در عناوین سبک‌های ساده، بینابین، نثرهای فنی و مصنوع، نثر فارسی در دوران رسمی شدن تشیع در ایران، بررسی شده است. مدل کلی فصل ۴، مقدمه درباره آثار عرفانی و علت انتخاب آن در کتاب، سیر تصوف پس از اسلام تا قرن دهم، عرفان نوشتاری، معرفی آثار مهم مورد بررسی در این کتاب، بررسی مبانی سیاسی، اجتماعی و دینی آثار منثور عرفانی تا قرن دهم، سبک این آثار و نیز آسیب‌شناسی نثر، زبان عرفانی و نتیجه‌گیری کلی از فصل‌ اول تا سوم است.

وی ادامه داد: فصل پنجم به شکل مستقل به بررسی نثر و موضوعات سیاسی، اجتماعی و دینی کتاب کلیله‌ودمنه اختصاص یافته است. ابتدا در مقدمه به معرفی این اثر، بیان مسئله مورد بررسی، ترجمه‌ها و اهمیت کتاب کلیله‌ودمنه پرداخته شده است، سپس ویژگی‌های سبکی کتاب در ۴ محور مهم سبکی بررسی شده است.

کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» نوشته مریم صادقی در ۳۲۸ صفحه در قطع رقعی به بهای ۲۰ هزار تومان با شمارگان یک هزار و ۱۰۰ نسخه از سوی نشر نگاه معاصر منتشر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
 

«نثر فارسی در سپهر سیاست» به پیشخان کتاب‌فروشی‌ها رسید

آپدیت نود 32 شش ماهه

خبر جدید