«نانوشته‌ترین» منتشر شد

«نانوشته‌ترین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مجموعه شعر «نانوشته‌ترین» حاوی 77 شعر کوتاه از دکتر فاطمه راکعی شاعر، محقق و مترجم مطرح کشورمان روانه بازار نشر شد.
 
مدیرعامل انجمن شاعران ایران در سخنی با خواننده کتاب می‌نویسد: «پس از چاپ تقریبا همزمان سه مجموعه «دیروز با ما کسی بود»، «رویای رنگین» و «سنجاقک ها»، گرفتاری‌ها اجازه جمع و جور کردن شعرهای جدید و به چاپ سپردن آن‌ها را نمی‌داد. خدا را شاکرم که فرصتی برای این کار پیش آمد و بخشی از شعرها آماده چاپ شد که حال و هوایشان بیشتر مادرانه، اجتماعی و عاطفی است. به امید دیدار تا دفتری دیگر…»
                                                                  
در یکی از شعرهای این مجموعه با عنوان «راه و چاه» آمده است:

«گریه در چاه/ راه/ به/ جایی/ نبرده است!/ گریه‌ام را/ در/ راه/ می‌کنم…/ راه/ شسته/ می‌شود/ راه روشن/ می‌شود/ راه کوتاه!»
 
همچنین در یکی از شعرها کتاب که برای صادق آیینه‌وند سروده شده است، می‌خوانیم:
 
«این زمانه بد، خوبی اش تماشا داشت
کسی که ریشه در اندیشه های والا داشت
به حوصله که ورق می زدی، چقدر، چقدر
کتاب زندگی اش قصه های زیبا داشت
و از تبار همان چشمه های جوشان بود
کز اولین تپش اش رو به سوی دریا داشت
کسی که عشق، فقط عشق، اهتمامش بود
برای هردو جهان، قلب کوچکش جا داشت
و در هوای رسیدن به آرمان شهری
که می‌شود مگر آخر! چه آرزوها داشت
بزرگ بود و نمی‌گفت کوچکی ها را
همیشه روی لبش یک سکوت گویا داشت
کسی کز اول عمرش دچار خوبی بود
و ابتلا به همه دردهای دنیا داشت…
چه درد بود که تا مغز استخوانش سوخت
کسی که شاکله‌ای آن همه شکیبا داشت
هرآنچه بود،خدایا، ولی هنوز، هنوز
برای از تو سرودن هنوزها جا داشت»
 
مجموعه شعر «نانوشته‌ترین» سروده فاطمه راکعی در 78 صفحه‌ با شمارگان دو هزار و 100 نسخه و قیمت 7 هزار تومان از سوی انتشارات پورشاد روانه بازار شده است.

«نانوشته‌ترین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مجموعه شعر «نانوشته‌ترین» حاوی 77 شعر کوتاه از دکتر فاطمه راکعی شاعر، محقق و مترجم مطرح کشورمان روانه بازار نشر شد.
 
مدیرعامل انجمن شاعران ایران در سخنی با خواننده کتاب می‌نویسد: «پس از چاپ تقریبا همزمان سه مجموعه «دیروز با ما کسی بود»، «رویای رنگین» و «سنجاقک ها»، گرفتاری‌ها اجازه جمع و جور کردن شعرهای جدید و به چاپ سپردن آن‌ها را نمی‌داد. خدا را شاکرم که فرصتی برای این کار پیش آمد و بخشی از شعرها آماده چاپ شد که حال و هوایشان بیشتر مادرانه، اجتماعی و عاطفی است. به امید دیدار تا دفتری دیگر…»
                                                                  
در یکی از شعرهای این مجموعه با عنوان «راه و چاه» آمده است:

«گریه در چاه/ راه/ به/ جایی/ نبرده است!/ گریه‌ام را/ در/ راه/ می‌کنم…/ راه/ شسته/ می‌شود/ راه روشن/ می‌شود/ راه کوتاه!»
 
همچنین در یکی از شعرها کتاب که برای صادق آیینه‌وند سروده شده است، می‌خوانیم:
 
«این زمانه بد، خوبی اش تماشا داشت
کسی که ریشه در اندیشه های والا داشت
به حوصله که ورق می زدی، چقدر، چقدر
کتاب زندگی اش قصه های زیبا داشت
و از تبار همان چشمه های جوشان بود
کز اولین تپش اش رو به سوی دریا داشت
کسی که عشق، فقط عشق، اهتمامش بود
برای هردو جهان، قلب کوچکش جا داشت
و در هوای رسیدن به آرمان شهری
که می‌شود مگر آخر! چه آرزوها داشت
بزرگ بود و نمی‌گفت کوچکی ها را
همیشه روی لبش یک سکوت گویا داشت
کسی کز اول عمرش دچار خوبی بود
و ابتلا به همه دردهای دنیا داشت…
چه درد بود که تا مغز استخوانش سوخت
کسی که شاکله‌ای آن همه شکیبا داشت
هرآنچه بود،خدایا، ولی هنوز، هنوز
برای از تو سرودن هنوزها جا داشت»
 
مجموعه شعر «نانوشته‌ترین» سروده فاطمه راکعی در 78 صفحه‌ با شمارگان دو هزار و 100 نسخه و قیمت 7 هزار تومان از سوی انتشارات پورشاد روانه بازار شده است.

«نانوشته‌ترین» منتشر شد

اس ام اس جدید