ناشران و کتابفروشان برای دریافت دستگاه‌های کارتخوان بانک شهر ثبت‌نام کنند

ناشران و کتابفروشان برای دریافت دستگاه‌های کارتخوان بانک شهر ثبت‌نام کنند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، ناشران و کتابفروشان برای دریافت دستگاه‌های کارتخوان(POS) بانک شهر می‌توانند از امروز (17 خرداد ماه) تا 29 خرداد در سایت خانه کتاب به نشانی (ketab.ir) ثبت نام کنند.

شایان ذکر است تمامی بُن کارت‌های خرید کتاب بانک شهر صرفا از طریق دستگاه کارتخوان (POS) این بانک قابل استفاده خواهد بود.

موسسه خانه کتاب به منظور رونق بخشيدن به بازار كتاب و ترويج كتابخوانی، همزمان با آغاز تابستان، تسهيلاتی را در قالب يارانه خرید كتاب از طريق كتابفروشی‌های سراسر كشور، مستقیماً به خریداران کتاب پرداخت می‌کند.

ناشران و کتابفروشان برای دریافت دستگاه‌های کارتخوان بانک شهر ثبت‌نام کنند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، ناشران و کتابفروشان برای دریافت دستگاه‌های کارتخوان(POS) بانک شهر می‌توانند از امروز (17 خرداد ماه) تا 29 خرداد در سایت خانه کتاب به نشانی (ketab.ir) ثبت نام کنند.

شایان ذکر است تمامی بُن کارت‌های خرید کتاب بانک شهر صرفا از طریق دستگاه کارتخوان (POS) این بانک قابل استفاده خواهد بود.

موسسه خانه کتاب به منظور رونق بخشيدن به بازار كتاب و ترويج كتابخوانی، همزمان با آغاز تابستان، تسهيلاتی را در قالب يارانه خرید كتاب از طريق كتابفروشی‌های سراسر كشور، مستقیماً به خریداران کتاب پرداخت می‌کند.

ناشران و کتابفروشان برای دریافت دستگاه‌های کارتخوان بانک شهر ثبت‌نام کنند

اسکای نیوز