مرکز نشر دانشگاهی 1000 عنوان کتاب را به «شهر آفتاب» می‌برد

مرکز نشر دانشگاهی 1000 عنوان کتاب را به «شهر آفتاب» می‌برد

دکتر حسین محمدی‌دوستدار، رئیس مرکز نشر دانشگاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره حضور مرکز نشر دانشگاهی در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: مرکز نشر دانشگاهی در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با یک‌‌هزار عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف میزبان دانشگاهیان خواهد بود.    

وی با اشاره به تفاوت‌های حضور این نشر در نمایشگاه سال جاری و دوره گذشته افزود: با توجه به رسالت اصلی مرکز نشر دانشگاهی یعنی شناسایی و رفع نیاز جامعه دانشگاهی همچنین انتشار آثار برتر استادان و جامعه علمی کشور تمرکز بر تولید کتاب‌های چاپ نخست در زمینه‌های علوم‌پایه،‌ علوم‌انسانی،‌ فنی و مهندسی،‌ معماری و کشاورزی از مهم‌ترین محور‌هایی است که نشر مرکز دانشگاهی بر آن تاکید دارد.

محمدی‌دوستدار درباره تاثیر میزان استقبال مخاطبان از نمایشگاه کتاب سال95 با توجه به تغییر مکان برگزاری نمایشگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد که قاعدتا میزان استقبال با توجه به برگزاری آن در شهر آفتاب کاهش پیدا کند. اصلی‌ترین دلیل این موضوع نیز بعد مسافت به‌ویژه برای شهروندان تهرانی است؛ بنابراین شاهد کاهش فروش نیز خواهیم بود.   

این مقام مسئول در حوزه نشر دانشگاهی با اشاره به آمار تولید کتاب در سال گذشته گفت: سال 94 مرکز نشر دانشگاهی 30 عنوان کتاب منتشر کرد که شامل همه حوزه‌های تخصصی است علاوه بر این 220 عنوان نیز با تجدید چاپ از این مرکز در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

مرکز نشر دانشگاهی 1000 عنوان کتاب را به «شهر آفتاب» می‌برد

دکتر حسین محمدی‌دوستدار، رئیس مرکز نشر دانشگاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره حضور مرکز نشر دانشگاهی در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: مرکز نشر دانشگاهی در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با یک‌‌هزار عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف میزبان دانشگاهیان خواهد بود.    

وی با اشاره به تفاوت‌های حضور این نشر در نمایشگاه سال جاری و دوره گذشته افزود: با توجه به رسالت اصلی مرکز نشر دانشگاهی یعنی شناسایی و رفع نیاز جامعه دانشگاهی همچنین انتشار آثار برتر استادان و جامعه علمی کشور تمرکز بر تولید کتاب‌های چاپ نخست در زمینه‌های علوم‌پایه،‌ علوم‌انسانی،‌ فنی و مهندسی،‌ معماری و کشاورزی از مهم‌ترین محور‌هایی است که نشر مرکز دانشگاهی بر آن تاکید دارد.

محمدی‌دوستدار درباره تاثیر میزان استقبال مخاطبان از نمایشگاه کتاب سال95 با توجه به تغییر مکان برگزاری نمایشگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد که قاعدتا میزان استقبال با توجه به برگزاری آن در شهر آفتاب کاهش پیدا کند. اصلی‌ترین دلیل این موضوع نیز بعد مسافت به‌ویژه برای شهروندان تهرانی است؛ بنابراین شاهد کاهش فروش نیز خواهیم بود.   

این مقام مسئول در حوزه نشر دانشگاهی با اشاره به آمار تولید کتاب در سال گذشته گفت: سال 94 مرکز نشر دانشگاهی 30 عنوان کتاب منتشر کرد که شامل همه حوزه‌های تخصصی است علاوه بر این 220 عنوان نیز با تجدید چاپ از این مرکز در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

مرکز نشر دانشگاهی 1000 عنوان کتاب را به «شهر آفتاب» می‌برد

فروش بک لینک

موزیک سرا