محقق: متاسفانه بزرگان فلسفه كشورمان جانشيني ندارند!/ قحطي فلسفه در ايران موج می‌زند

محقق: متاسفانه بزرگان فلسفه كشورمان جانشيني ندارند!/ قحطي فلسفه در ايران موج می‌زند

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، بزرگداشت مقام علمي آيت الله سيد ابوالحسن رفيعي قزويني، علامه و فيلسوف به عنوان يكصدو پنجاهمين آيين پاسداشت مشاهير ايران، با سخنراني، مهدي محقق، فيلسوف و رييس انجمن آثار و مفاخر ايران، آيت الله سيد حسين مصطفوي، رييس گروه فلسفه و كلام دانشگاه امام صادق، آيت الله سيد ابوالحسن طبرستاني، فيلسوف و غلامحسين رضانژاد، پژوهشگر علوم عرفاني و با حضور استاد سيد عبدالله انوار، نسخه‌شناس، محمد حسين ابوترابي‌فرد، نائب رييس مجلس شوراي اسلامي، حسن رفيعي، قرويني فرزند آيت اله رفيعي قزويني و جمعي از علاقه‌مندان شامگاه شنبه ٢٨فروردين ماه در محل انجمن آثار و مفاخر ايران برگزار شد.

محقق گفت: انجمن آثار و مفاخر ايران افتخار دارد براي يكصدو پنجاهمين نوبت، ياد و خاطره فيلسوف و مشاهير ايراني را گرامي بدارد. در اين مراسم، به پاسداشت مقام علمي فقيهي فيلسوف و فيلسوفي فقيه مي‌پردازيم كه در كمتر كشوري اين دو حوزه علمي در فردي جمع مي‌آيد.

اين فيلسوف با اشاره به اينكه، بسياري از كشورها فلسفه را تكفير مي‌كنند، افزود: در اين كشورها افراد فلسفه خوانده را زنديق و گمراه خطاب مي‌كنند، اما در مملكت ما و در جهان تشيع مفسر قرآني مانند علامه طباطبايي (ره)، فيلسوف نيز بود كه آن خاصيت مكتب آل محمد (ص) است.

وي با طرح اين پرسش كه ضديت با فلسفه از كجا آغاز شد؟ اظهار كرد: ضديت با فلسفه از كتاب‌هاي اهل سنت آغاز شد. وقتي كتاب‌هاي يوناني در بيت‌الحكمه به زبان عربي ترجمه شد، مترجمان آثار به دليل داشتن مذهب يهودي و مسيحي، موفق نشدند، نكات ضد اسلامي آثار را ترجمه نكنند و به اين ترتيب اين گونه مفاهيم ضد اسلامي در ترجمه آثار وارداسلام شد.

محقق با اشاره به جايگاه علمي و فلسفي آيت‌الله رفيعي قزويني اظهار كرد: من شاگرد مستقيم ايشان نبودم، اما ايشان اثر عمده‌اي در پيشبرد فلسفه داشت. در گذشته تهران داراي چندين محقق واقعي فلسفه بود، اما متاسفانه در حال حاضر قحطي اندیشمند فلسفه در تهران و ايران موج مي‌زند. چرا بايد اين اتفاق براي كشوري بيفتد كه در دوره اسلام و پيش از آن سرچشمه حكمت و فلسفه بود.

وي افزود: بزرگان فلسفه ايران، جانشيني ندارند و متاسفانه بايد با ذلت و خفت بگوييم كه استادان امروزي جانشيني ندارند، در حالي كه در گذشته اعتقاد بر اين بود كه شاگرد بايد از معلم برتر باشد.

گزارش تكميلي اين مراسم متعاقبا منتشر مي‌شود.

محقق: متاسفانه بزرگان فلسفه كشورمان جانشيني ندارند!/ قحطي فلسفه در ايران موج می‌زند

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، بزرگداشت مقام علمي آيت الله سيد ابوالحسن رفيعي قزويني، علامه و فيلسوف به عنوان يكصدو پنجاهمين آيين پاسداشت مشاهير ايران، با سخنراني، مهدي محقق، فيلسوف و رييس انجمن آثار و مفاخر ايران، آيت الله سيد حسين مصطفوي، رييس گروه فلسفه و كلام دانشگاه امام صادق، آيت الله سيد ابوالحسن طبرستاني، فيلسوف و غلامحسين رضانژاد، پژوهشگر علوم عرفاني و با حضور استاد سيد عبدالله انوار، نسخه‌شناس، محمد حسين ابوترابي‌فرد، نائب رييس مجلس شوراي اسلامي، حسن رفيعي، قرويني فرزند آيت اله رفيعي قزويني و جمعي از علاقه‌مندان شامگاه شنبه ٢٨فروردين ماه در محل انجمن آثار و مفاخر ايران برگزار شد.

محقق گفت: انجمن آثار و مفاخر ايران افتخار دارد براي يكصدو پنجاهمين نوبت، ياد و خاطره فيلسوف و مشاهير ايراني را گرامي بدارد. در اين مراسم، به پاسداشت مقام علمي فقيهي فيلسوف و فيلسوفي فقيه مي‌پردازيم كه در كمتر كشوري اين دو حوزه علمي در فردي جمع مي‌آيد.

اين فيلسوف با اشاره به اينكه، بسياري از كشورها فلسفه را تكفير مي‌كنند، افزود: در اين كشورها افراد فلسفه خوانده را زنديق و گمراه خطاب مي‌كنند، اما در مملكت ما و در جهان تشيع مفسر قرآني مانند علامه طباطبايي (ره)، فيلسوف نيز بود كه آن خاصيت مكتب آل محمد (ص) است.

وي با طرح اين پرسش كه ضديت با فلسفه از كجا آغاز شد؟ اظهار كرد: ضديت با فلسفه از كتاب‌هاي اهل سنت آغاز شد. وقتي كتاب‌هاي يوناني در بيت‌الحكمه به زبان عربي ترجمه شد، مترجمان آثار به دليل داشتن مذهب يهودي و مسيحي، موفق نشدند، نكات ضد اسلامي آثار را ترجمه نكنند و به اين ترتيب اين گونه مفاهيم ضد اسلامي در ترجمه آثار وارداسلام شد.

محقق با اشاره به جايگاه علمي و فلسفي آيت‌الله رفيعي قزويني اظهار كرد: من شاگرد مستقيم ايشان نبودم، اما ايشان اثر عمده‌اي در پيشبرد فلسفه داشت. در گذشته تهران داراي چندين محقق واقعي فلسفه بود، اما متاسفانه در حال حاضر قحطي اندیشمند فلسفه در تهران و ايران موج مي‌زند. چرا بايد اين اتفاق براي كشوري بيفتد كه در دوره اسلام و پيش از آن سرچشمه حكمت و فلسفه بود.

وي افزود: بزرگان فلسفه ايران، جانشيني ندارند و متاسفانه بايد با ذلت و خفت بگوييم كه استادان امروزي جانشيني ندارند، در حالي كه در گذشته اعتقاد بر اين بود كه شاگرد بايد از معلم برتر باشد.

گزارش تكميلي اين مراسم متعاقبا منتشر مي‌شود.

محقق: متاسفانه بزرگان فلسفه كشورمان جانشيني ندارند!/ قحطي فلسفه در ايران موج می‌زند

بک لینک رنک 8

ganool review