مجمع ذخائر اسلامی با 40 عنوان کتاب چاپ اولی به نمایشگاه بیست و نهم می‌آید/ «تاریخ‌ المجالس النجفیه» در راه شهر آفتاب

مجمع ذخائر اسلامی با 40 عنوان کتاب چاپ اولی به نمایشگاه بیست و نهم می‌آید/ «تاریخ‌ المجالس النجفیه» در راه شهر آفتاب

سید صادق اشکوری، مصحح، مولف و مدیر مجمع ذخائر اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) با اشاره به انتشار یک‌صد عنوان کتاب چاپ اولی از نمایشگاه سال گذشته تا کنون گفت: در سال‌جاری، 40 عنوان کتاب چاپ اولی از سوی مجمع منتشر شده است، همچنین به مناسبت چهلمین سال تاسیس مجمع ذخائر اسلامی این تعداد کتاب به‌عنوان آثار چاپ اولی در نمایشگاه امسال عرضه می‌شود.
 
وی درباره اثر سه جلدی «تاریخ المجالس النجفیه» گفت: این کتاب از مجموع آثاری که محصول همایش مشترک میراث عراق و ایران است، منتشر می‌‌شود. 140 عنوان کتاب محصول این همایش بین‌المللی است که 40 عنوان آن دربرگیرنده مقالات و یک‌صد عنوان نیز کتاب‌هایی در موضوعات مختلف درباره میراث مشترک ایران و عراق مانند پایان‌نامه‌‌های ایرانی درباره عراق و اسناد و آرشیو عثمانی درباره عراق است.
 
مدیر مجمع ذخائر اسلامی با اشاره به تالیف این ثر از سوی «کاظم محمد علی شکِر» گفت: مولف در این کتاب به مجالس برگزار شده در نجف اشرف از قدیم تا دوره معاصر پرداخته و آنها را به مجالس مکتبات، استفتا، مجالس الحسین (ع)، مجالس شرعی، دینی، مجالس ادبا و نیز مجالس شیوخ عشایر نجف تقسیم‌بندی کرده است.  
 
وی با بیان این‌که برخی مجالس مهم مندرج در این کتاب به مجلس دکتر عبدالرزاق محی‌الدین، مجلس آل‌خلیلی، مجلس آل‌قزوینی، مجلس شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء و سایر علمای تراز اول نجف اختصاص دارد، اظهار کرد: این مجالس به‌صورت هفتگی در منازل علما، سیاسیون و اهالی فرهنگ برگزار می‌شده است که نمونه‌هایی از آنها ذکر شد.
 
اشکوری با بیان این که مولف کتاب را فارغ از نگاه سیاسی نوشته است، افزود: یکی از ویژگی‌های مهم در نجف اشرف برگزاری این مجالس در شاخه‌های مختلف دینی، علمی و ادبی بوده است که متاسفانه امروزه پرداختن به این موضوع در حوزه‌ها کمرنگ شده است.
 
مدیر مجمع ذخائر اسلامی با اشاره به برگزاری این همایش بین‌المللی در اسفندماه سال 1393 گفت: کتاب سه جلدی «تاریخ المجالس النجفیه» به نوعی بیان تاریخ شفاهی مجالسی است که در نجف اشرف برگزار شده است.
 
وی با بیان این‌که هم‌اکنون ویرایش جلد سوم این اثر در حال انجام است، اظهار کرد: این اثر سه جلدی در نمایشگاه بیست و نهم عرضه می‌شود.

مجمع ذخائر اسلامی با 40 عنوان کتاب چاپ اولی به نمایشگاه بیست و نهم می‌آید/ «تاریخ‌ المجالس النجفیه» در راه شهر آفتاب

سید صادق اشکوری، مصحح، مولف و مدیر مجمع ذخائر اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) با اشاره به انتشار یک‌صد عنوان کتاب چاپ اولی از نمایشگاه سال گذشته تا کنون گفت: در سال‌جاری، 40 عنوان کتاب چاپ اولی از سوی مجمع منتشر شده است، همچنین به مناسبت چهلمین سال تاسیس مجمع ذخائر اسلامی این تعداد کتاب به‌عنوان آثار چاپ اولی در نمایشگاه امسال عرضه می‌شود.
 
وی درباره اثر سه جلدی «تاریخ المجالس النجفیه» گفت: این کتاب از مجموع آثاری که محصول همایش مشترک میراث عراق و ایران است، منتشر می‌‌شود. 140 عنوان کتاب محصول این همایش بین‌المللی است که 40 عنوان آن دربرگیرنده مقالات و یک‌صد عنوان نیز کتاب‌هایی در موضوعات مختلف درباره میراث مشترک ایران و عراق مانند پایان‌نامه‌‌های ایرانی درباره عراق و اسناد و آرشیو عثمانی درباره عراق است.
 
مدیر مجمع ذخائر اسلامی با اشاره به تالیف این ثر از سوی «کاظم محمد علی شکِر» گفت: مولف در این کتاب به مجالس برگزار شده در نجف اشرف از قدیم تا دوره معاصر پرداخته و آنها را به مجالس مکتبات، استفتا، مجالس الحسین (ع)، مجالس شرعی، دینی، مجالس ادبا و نیز مجالس شیوخ عشایر نجف تقسیم‌بندی کرده است.  
 
وی با بیان این‌که برخی مجالس مهم مندرج در این کتاب به مجلس دکتر عبدالرزاق محی‌الدین، مجلس آل‌خلیلی، مجلس آل‌قزوینی، مجلس شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء و سایر علمای تراز اول نجف اختصاص دارد، اظهار کرد: این مجالس به‌صورت هفتگی در منازل علما، سیاسیون و اهالی فرهنگ برگزار می‌شده است که نمونه‌هایی از آنها ذکر شد.
 
اشکوری با بیان این که مولف کتاب را فارغ از نگاه سیاسی نوشته است، افزود: یکی از ویژگی‌های مهم در نجف اشرف برگزاری این مجالس در شاخه‌های مختلف دینی، علمی و ادبی بوده است که متاسفانه امروزه پرداختن به این موضوع در حوزه‌ها کمرنگ شده است.
 
مدیر مجمع ذخائر اسلامی با اشاره به برگزاری این همایش بین‌المللی در اسفندماه سال 1393 گفت: کتاب سه جلدی «تاریخ المجالس النجفیه» به نوعی بیان تاریخ شفاهی مجالسی است که در نجف اشرف برگزار شده است.
 
وی با بیان این‌که هم‌اکنون ویرایش جلد سوم این اثر در حال انجام است، اظهار کرد: این اثر سه جلدی در نمایشگاه بیست و نهم عرضه می‌شود.

مجمع ذخائر اسلامی با 40 عنوان کتاب چاپ اولی به نمایشگاه بیست و نهم می‌آید/ «تاریخ‌ المجالس النجفیه» در راه شهر آفتاب

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان