ماهنامه اندیشه پویا – شماره ۳۵

ماهنامه اندیشه پویا – شماره ۳۵

در این شماره می‌خوانید:
کارنامۀ سیاسی م.ا. به‌آذین به بهانۀ دهمین سالمرگ
کتاب داگلاس نورث چه سرمشقی برای اصلاح طلبان ایرانی دارد؟
گفت و گوهای تنهایی:علی شریعتی به روایت جلال توکلیان
چریکی که در اسید حل شد: دربارۀ پرویز صدری، رفیق شعاعیان و بهزاد نبوی

ماهنامه اندیشه پویا – شماره ۳۵

(image)
در این شماره می‌خوانید:
کارنامۀ سیاسی م.ا. به‌آذین به بهانۀ دهمین سالمرگ
کتاب داگلاس نورث چه سرمشقی برای اصلاح طلبان ایرانی دارد؟
گفت و گوهای تنهایی:علی شریعتی به روایت جلال توکلیان
چریکی که در اسید حل شد: دربارۀ پرویز صدری، رفیق شعاعیان و بهزاد نبوی

ماهنامه اندیشه پویا – شماره ۳۵

دانلود فیلم جدید