ماهنامه اندیشه پویا شماره ۳۵ ( نسخۀ pdf)

ماهنامه اندیشه پویا شماره ۳۵ ( نسخۀ pdf)

در این شماره می‌خوانید:
کارنامۀ سیاسی م.ا. به‌آذین به بهانۀ دهمین سالمرگ
کتاب داگلاس نورث چه سرمشقی برای اصلاح طلبان ایرانی دارد؟
گفت و گوهای تنهایی:علی شریعتی به روایت جلال توکلیان
چریکی که در اسید حل شد: دربارۀ پرویز صدری، رفیق شعاعیان و بهزاد نبوی

ماهنامه اندیشه پویا شماره ۳۵ ( نسخۀ pdf)

(image)
در این شماره می‌خوانید:
کارنامۀ سیاسی م.ا. به‌آذین به بهانۀ دهمین سالمرگ
کتاب داگلاس نورث چه سرمشقی برای اصلاح طلبان ایرانی دارد؟
گفت و گوهای تنهایی:علی شریعتی به روایت جلال توکلیان
چریکی که در اسید حل شد: دربارۀ پرویز صدری، رفیق شعاعیان و بهزاد نبوی

ماهنامه اندیشه پویا شماره ۳۵ ( نسخۀ pdf)

پرس نیوز