ماهنامه اندیشه پویا – شماره ۳۴

ماهنامه اندیشه پویا – شماره ۳۴

در این شماره می‌خوانید:
نقشه راه روحانی
سیاست در تبعید: پرونده ای در سالگرد تولد کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی
پرویز نیکخواه: چه شد که تواب شد؟
سیروس نهاوندی: چه شد که صیاد شد؟
بازی اصلاح طلبان راهبردی بود یا نبود؟

ماهنامه اندیشه پویا – شماره ۳۴

(image)
در این شماره می‌خوانید:
نقشه راه روحانی
سیاست در تبعید: پرونده ای در سالگرد تولد کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی
پرویز نیکخواه: چه شد که تواب شد؟
سیروس نهاوندی: چه شد که صیاد شد؟
بازی اصلاح طلبان راهبردی بود یا نبود؟

ماهنامه اندیشه پویا – شماره ۳۴

بک لینک رنک 1

wolrd press news