«قرآن و خردورزی» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد

«قرآن و خردورزی» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نخستین چاپ کتاب «قرآن و خردورزی» در هفت فصل «مباحث مقدماتی»، «ارزش سنجی و کارایی عقل»، «قلمرو کارکردهای عقل»، «نقش وحی در شکوفایی عقل»، «موانع و آسیب‌شناسی عقل»، «عوامل رشد و بالندگی عقل» و «نقد و بررسی برخی سوالات و شبهات درباره عقل» به قلم سیدمحمدعلی داعی‌نژاد راهی بازار نشر شده است.
 
نویسنده در این کتاب در عین حال که به عقل و معارف بشری برای بررسی نسبت عقل و دین توجه کرده، با محوریت قرآن و کلمات معصومان (ع) به کشف رابطه عقل و وحی، تعیین جایگاه عقل در دین‌شناسی، کارآمدی‌ها، موانع، آسیب‌ها و عوامل شکوفایی عقل پرداخته است.
 
نخستین چاپ کتاب «قرآن و خردورزی» با شمارگان 500 نسخه در 208 صفحه به بهای 12 هزار تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

 

«قرآن و خردورزی» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نخستین چاپ کتاب «قرآن و خردورزی» در هفت فصل «مباحث مقدماتی»، «ارزش سنجی و کارایی عقل»، «قلمرو کارکردهای عقل»، «نقش وحی در شکوفایی عقل»، «موانع و آسیب‌شناسی عقل»، «عوامل رشد و بالندگی عقل» و «نقد و بررسی برخی سوالات و شبهات درباره عقل» به قلم سیدمحمدعلی داعی‌نژاد راهی بازار نشر شده است.
 
نویسنده در این کتاب در عین حال که به عقل و معارف بشری برای بررسی نسبت عقل و دین توجه کرده، با محوریت قرآن و کلمات معصومان (ع) به کشف رابطه عقل و وحی، تعیین جایگاه عقل در دین‌شناسی، کارآمدی‌ها، موانع، آسیب‌ها و عوامل شکوفایی عقل پرداخته است.
 
نخستین چاپ کتاب «قرآن و خردورزی» با شمارگان 500 نسخه در 208 صفحه به بهای 12 هزار تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

 

«قرآن و خردورزی» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد

بک لینک رنک 4