«قحطی بزرگ» با اسناد افزوده بازچاپ شد/ یادمان‌های جنگ بوسنی و هرزگوین در «گل‌های سرخ سارایوو» می‌آید

«قحطی بزرگ» با اسناد افزوده بازچاپ شد/ یادمان‌های جنگ بوسنی و هرزگوین در «گل‌های سرخ سارایوو» می‌آید

محمد کریمی، مترجم کتاب «قحطی بزرگ» به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این کتاب که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده گزارشی است از اسناد دولت آمریکا درباره قحطی ایران در سال‌های جنگ جهانی اول که در سال 2013 از سوی مولف، دکتر محمدقلی مجد بازنویسی شده است.

وی افزود: مولف در کتابی که بازنویسی کرده، یک فصل بر آن اضافه کرده که در این فصل از اسناد جدید، بریده مطبوعات و خاطرات برخی رجال آن زمان از جمله فرمانفرما، حاکم فارس، سرگرد دانهو، سرلشکر داسترویل و میسیونرهای آمریکایی و برخی دیپلمات‌های خارجی وقت بهره برده است.

این مترجم ادامه داد: در این اثر بازنویسی شده اعداد و ارقامی که قبلا ارائه شده، تغییری نکرده است و هنوز مولف در از بین رفتن نیمی از جمعیت ایران در وقایع پس از جنگ جهانی اول اصرار دارد.

کریمی اظهار کرد: مولف همچنان تکیه اصلی خود را در استفاده از اسناد دولت آمریکا قرار داده و با تکیه بر اسناد این کشور اما با یافته‌های بیشتر موضوع قحطی ایران را دنبال کرده است.

وی درباره جدیدترین ترجمه در دست انتشار خود گفت: کتاب «گل‌های سرخ سارایوو» در رابطه با یادمان‌های جنگ بوسنی و هرزگوین است که کار برگردان آن به پایان رسیده و قرار است از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شود.
 
درباره کتاب «قحطی بزرگ»

کتاب «قحطی بزرگ» تالیف دکتر محمد قلی مجد، محقق ساکن آمریکاست که بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده و روزنامه‌های ایران نوشته شده است. مولف در این کتاب به مطالعه قحطی ۱۹۱۷-۱۹۱۹در ایران می‌پردازد که در پی آن هشت تا 10 میلیون نفر از جمعیت ایران به کام مرگ فرو رفت و این واقعه زمانی اتفاق افتاد که ایران در اشغال نظامی انگلیسی‌ها قرار داشت و همین‌طور پیش از آن که در روسیه انقلاب رخ دهد و نیروهای روسی مجبور شوند از ایران خارج شوند نیروهای روس با غارت‌ها و کشتارهایی که انجام دادند در این قحطی تاثیراتی داشتند ولی نقش انگلیس بسیار بیشتر است، چون این کشور نه تنها تلاشی برای کاهش عواقب قحطی نکرد، بلکه با خرید عمده گندم و مواد غذایی داخلی و کوتاهی از وارد کردن آذوقه از هند، عراق، منع وارد کردن مواد غذایی از ایالات متحده و پرداخت نکردن درآمدهای نفتی ایران بر شدت بحران افزود. مجد عقیده دارد نکته مهم درباره این برهه از تاریخ کشور ما آن است که حقایق مربوط به آن پنهان و ناشناخته مانده و از این رو با استفاده از منابع و اسناد به روشن ساختن زوایای آن پرداخته است.

«قحطی بزرگ» با اسناد افزوده بازچاپ شد/ یادمان‌های جنگ بوسنی و هرزگوین در «گل‌های سرخ سارایوو» می‌آید

محمد کریمی، مترجم کتاب «قحطی بزرگ» به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این کتاب که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده گزارشی است از اسناد دولت آمریکا درباره قحطی ایران در سال‌های جنگ جهانی اول که در سال 2013 از سوی مولف، دکتر محمدقلی مجد بازنویسی شده است.

وی افزود: مولف در کتابی که بازنویسی کرده، یک فصل بر آن اضافه کرده که در این فصل از اسناد جدید، بریده مطبوعات و خاطرات برخی رجال آن زمان از جمله فرمانفرما، حاکم فارس، سرگرد دانهو، سرلشکر داسترویل و میسیونرهای آمریکایی و برخی دیپلمات‌های خارجی وقت بهره برده است.

این مترجم ادامه داد: در این اثر بازنویسی شده اعداد و ارقامی که قبلا ارائه شده، تغییری نکرده است و هنوز مولف در از بین رفتن نیمی از جمعیت ایران در وقایع پس از جنگ جهانی اول اصرار دارد.

کریمی اظهار کرد: مولف همچنان تکیه اصلی خود را در استفاده از اسناد دولت آمریکا قرار داده و با تکیه بر اسناد این کشور اما با یافته‌های بیشتر موضوع قحطی ایران را دنبال کرده است.

وی درباره جدیدترین ترجمه در دست انتشار خود گفت: کتاب «گل‌های سرخ سارایوو» در رابطه با یادمان‌های جنگ بوسنی و هرزگوین است که کار برگردان آن به پایان رسیده و قرار است از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شود.
 
درباره کتاب «قحطی بزرگ»

کتاب «قحطی بزرگ» تالیف دکتر محمد قلی مجد، محقق ساکن آمریکاست که بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده و روزنامه‌های ایران نوشته شده است. مولف در این کتاب به مطالعه قحطی ۱۹۱۷-۱۹۱۹در ایران می‌پردازد که در پی آن هشت تا 10 میلیون نفر از جمعیت ایران به کام مرگ فرو رفت و این واقعه زمانی اتفاق افتاد که ایران در اشغال نظامی انگلیسی‌ها قرار داشت و همین‌طور پیش از آن که در روسیه انقلاب رخ دهد و نیروهای روسی مجبور شوند از ایران خارج شوند نیروهای روس با غارت‌ها و کشتارهایی که انجام دادند در این قحطی تاثیراتی داشتند ولی نقش انگلیس بسیار بیشتر است، چون این کشور نه تنها تلاشی برای کاهش عواقب قحطی نکرد، بلکه با خرید عمده گندم و مواد غذایی داخلی و کوتاهی از وارد کردن آذوقه از هند، عراق، منع وارد کردن مواد غذایی از ایالات متحده و پرداخت نکردن درآمدهای نفتی ایران بر شدت بحران افزود. مجد عقیده دارد نکته مهم درباره این برهه از تاریخ کشور ما آن است که حقایق مربوط به آن پنهان و ناشناخته مانده و از این رو با استفاده از منابع و اسناد به روشن ساختن زوایای آن پرداخته است.

«قحطی بزرگ» با اسناد افزوده بازچاپ شد/ یادمان‌های جنگ بوسنی و هرزگوین در «گل‌های سرخ سارایوو» می‌آید

آهنگ جدید